Napoved konference: Vsi kraji so pomembni

VSI KRAJI SO POMEMBNI

Teritorialna agenda v praksi

29. september 2021, Maribor (v živo)

Nova teritorialna agenda poziva k vključujoči in trajnostni prihodnosti za ljudi vsepovsod. Pridružite se nam v razpravi o prostorski razsežnosti kakovosti življenja in o možnostih za njeno izboljšanje ter spoznajte šest navdihujočih primerov, ki spodbujajo teritorialno kohezijo.

Gospodarske, družbene in okoljske razlike med kraji določajo način življenja in predstavo o njegovi kakovosti. Vsi deležniki lahko okrepijo vpliv prostora na oblikovanje politik in tako prispevajo k življenju, ki ga ljudje ocenjujejo kot dobro ali vsaj dovolj dobro. Teritorialna agenda 2030, ki so jo ministri, pristojni za prostorsko načrtovanje, prostorski razvoj in teritorialno kohezijo, sprejeli decembra 2020, predstavlja dogovor o skupnih ciljih in prednostnih nalogah na področju prostorske kohezije.

Teritorialna agenda poudarja pomen izboljševanje kakovosti življenja kot osnovnega cilja vseh javnih politik in presega zgolj gospodarsko uspešnost. Dostop do in kakovost javnih storitev, svoboda gibanja, zdrava, odporna, visokokakovostna arhitektura in grajena okolja, kakovost zraka, tal in vode ter narava, krajina in kulturna dediščina prispevajo k teritorialni kakovosti življenja. Poleg tega je za dosego zastavljenih ciljev potrebno kakovostno vladanje in upravljanje.

Ta konferenca si prizadeva obogatiti razpravo o teritorialni kakovosti življenja in navdihniti vključitev teritorialne agende v politične procese na različnih ravneh.

V prvem delu bomo gostili ugledne goste, ki nas bodo uvedli v temo. Daniel Meltzian iz Zveznega ministrstva za notranje zadeve, stavbe in skupnost bo predstavil novo teritorialno agendo, Wiktor Szydarowski, direktor programa ESPON, bo predstavil koncept teritorialne kakovosti življenja, Philipp Schwartz iz programa Interact pa bo razpravljal o teritorialni razsežnosti projektov INTERREG.

Osredji del konference je sestavljen iz šestih primerov dobrih praks iz evropskih držav, regij in lokalnih skupnosti, ki že sledijo prioritetam nove teritorialne agende. Mojca Markič iz občine Jezersko bo spregovorila o trajnostnem pristopu k turizmu, ki upošteva lokalne značilnosti, Albert Garcia Macian iz španskega mesta Mollet Del Vallès bo predstavil, kako si tudi s prostorsko politiko prizadevajo zagotoviti lokalno samooskrbo, Oliver Horeni iz nemške Prometne zveze Oberelbe bo predstavil čezmejni sistem vozovnic Elbe-Labe. V drugem delu bo Katarzyna Szymczak-Pomianowska iz Wrocława govorila o prizadevanjih Wroclawa, da se prilagodi na podnebne spremembe in zmanjša posledice toplotnih otokov, Igor Kos z Inštituta WCycle bo prestavil širitev zaveze krožnegmu gospodarstvu z Maribora na Podravsko regijo, Anett Numa iz informativnega centra e-Estonija pa bo razpravljala o tem, kako je digitalizacijo mogoče uporabiti kot orodje za teritorialno kohezijo.

Dogodek se bo zaključil z razpravo o izvajanju nove teritorialne agende s posebnim poudarkom na kakovosti življenja. Prav tako smo zelo veseli, da vas popoldne lahko odpeljemo na ogled zglednih primerov v Mariboru.

PRIJAVA

Konferenco organizirajo Ministrstvo RS za okolje in prostor, IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije ter je del programa ob predsedovanju Slovenije Svetu EU.

Več na tej povezavi.

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri