Solkanska Šolska ulica septembra samo za šolarje

IPoP je k sodelovanju povabil občine, ki so želele z novim šolskim letom preizkusiti šolsko ulico – ukrep za izboljšanje varnosti in udobnosti šolske poti. Ukrep prinaša novost, in sicer omejevanje motornega prometa v času jutranje konice (npr. eno uro pred začetkom pouka) in lahko tudi v času popoldanske konice na cesti v neposredni okolici šole. S svojo prijavo nas je prepričala Mestna občina Nova Gorica, s katero bomo sodelovali pri uvajanju šolske ulice v Solkanu, pred tamkajšnjo osnovno šolo. 

Parkirišča namesto dvorišča

Osnovna šola Solkan se nahaja na Šolski ulici, med nepreglednima in nevarnima križiščema z ulico Milojka Štrukelj in z ulico Zagrad. Na Šolski in okoliških ulicah je pomanjkljiva varna infrastruktura za šolsko pot. Te ulice so tudi precej prometno obremenjene ravno v konicah začetka pouka.

Otroke, ki jih starši pripeljejo, lahko odložijo na tamkajšnji avtobusni postaji, od koder se nato sprehodijo po šolskem dvorišču do šole, vendar pa je večina dvorišča namenjena parkiranju zaposlenih na šoli.  Pogosta praksa staršev je tudi, da v času začetka in konca pouka šolarje pripeljejo do vrat šole, kar dodatno vpliva na varnost in preglednost v neposredni bližini šole. Ob osnovni šoli se nahaja tudi vrtec. 

Raziskava ob pripravi mobilnostnega načrta OŠ Solkan je pokazala, da je v šolo prihajalo približno 40 % otrok z avtomobilom, kljub temu da je 64 % šolarjev živelo v oddaljenosti do 2 km. To je razdalja, ki jo lahko vsakdo opravi aktivno. Drugim otrokom, ki živijo bolj oddaljeno je na voljo šolski avtobus. 

Otroci želijo v šolo aktivno

Odlaganje otrok v neposredni okolici šole vpliva na stanje okolja, na zdravje otrok in njihovo dobro počutje. Jutranja vožnja prikrajša otroke za koristno telesno dejavnost in druženje z vrstniki. Tudi otroci bi raje prišli v šolo s kolesom, peš ali s skirojem, kažejo ankete, kar je všeč tudi njihovim učiteljem. Otroci, ki pridejo v šolo peš, s kolesom ali skirojem, so pri pouku bolj zbrani in lažje sledijo programu. Naužili so se svežega zraka in jutranjega klepeta z vrstniki. 

Kaj je šolska ulica?

Ukrep šolska ulica vključuje aktivnosti, s katerimi se v času prihoda in odhoda ali za celo dopoldne cesto pred šolo ali izbrano ceste v okolici šole zapre za motorni promet. Na tak način se onemogoči dostop do šolske stavbe z osebnim avtomobilom, otrokom pa se omogoči varen in samostojen dostop do šole. 

Hkrati se s tem ukrepom ozavešča uporabnike prostora in udeležence v prometu o pomenu prostora za otroke v okolici šole. Namen šolske ulice je izboljšati varnost za otroke, ki pridejo v šolo peš, s kolesom ali skirojem. Cilj je tudi omejiti promet v okolici šole in tako zmanjšati hrup ter onesnaženost. Šolska ulica se izvaja vsaj en teden oziroma pet dni, kar staršem in otrokom omogoča, da se na ukrep navadijo.

Osnovna šola, občina in krajevna skupnost spodbujajo aktivno pot v šolo

Prijavo sta pripravili Osnovna šola Solkan in Mestna občina Nova Gorica, s podporo krajevne skupnosti Solkan. Skupaj si prizadevajo za spodbujanje aktivnih prihodov otrok v šolo. IPoP – Inštitut za politike prostora jih bo podprl pri njihovih prizadevanjih s strokovno podporo in s sofinanciranjem stroškov, povezanih z izvedbo ukrepa.

Začetek šolskega leta je najprimernejši čas za spreminjanje oziroma oblikovanje novih potovalnih navad staršev in otrok. V tem času je tudi velik delež medijskega prostora namenjen poročanju o tej temi, s tem pa je učinek ozaveščanja in informiranja večji. Solkansko Šolsko ulico bo tako septembra napolnil sproščen smeh šolarjev, kolesarjev in pešcev. Zmanjšal se bo hrup avtomobilov in sivi oblak izpustov. Šolska ulica bo varna in šolarji se bodo po novem lahko sami ali v družbi prijateljev v šolo na varen način. 

Avtorica naslovne fotografije: Nataša Rijavec, MO Nova Gorica

Vabilo je del aktivnosti projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), ki je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

2 comments

 1. Skrbi me, da bo zaradi tega povečan promet v ulici Borisa Kalina. Tam hodijo moji otroci v šolo in prečkajo ulico pred hišo, kjer seveda ni prehoda za pešce, ker ga ni. Starši pripeljejo otroke v vrtec in potem drvijo v službe po ulici Borisa Kalina, kjer smo vsi prebivalci te ulice ogroženi. Tako starejši in mlajši. Ne nazadnje iz dvorišča greš z avtom direktno na ulico. Ta ulica ni tranzitna ulica, ampak, če se zapre šolska, bo promet stekel po Borisa Kalina. Ali ste kaj razmišljali v tej smeri? Potreben je celovita, ne pa delna rešitev, ker prihaja do drugih problemov.. Z rešitvijo nisem zadovoljen, ker gre za parcialno rešitev, katera bo povzročala nove probleme drugje.

 2. Spoštovani!

  Prav lepa hvala za vaše mnenje. Cenimo, da vas skrbi varnost šolske poti v Solkanu. Spodaj nekaj pojasnil o območju varnih prihodov, ki bo od 6. do 20. septembra v Solkanu. Šolska ulica bo v odseku pred šolo enosmerna. Promet bo potekal v smeri proti severu. V
  okolici (na Vojkovi, na severnem parkirišču) bodo točke Poljubi in odpelji, kjer bodo starši lahko varno odložili otroke, organizirani pa bodo tudi Pešbus prihodi v šolo – organizirano spremstvo otrok so šole. Namen ukrepov je v čim večji meri zmanjšati število avtomobilov pred šolo in povečati delež otrok, ki pride do šole peš ali s kolesom.
  Z usklajenimi ukrepi omogočamo otrokom iz okolice bolj varno pot v šolo, otrok iz oddaljenih krajev pa, da izstopijo iz vozila na točkah Poljubi in odpelji, in zadnjih nekaj sto metrov prehodijo peš.
  Ker gre za dvotedenski začasni ukrep, bo veliko naše pozornosti namenjene prav opazovanju, kako se nova ureditev obnese – še posebej v smislu bolj varne hoje. Eden od podatkov, ki jih bomo spremljali bo tudi promet na U. Borisa Kalina. Poleg tega bomo
  območje varnih prihodov zaključili z javno razpravo, na kateri nas bo zanimalo prav to – kakšno je mnenje krajanov o začasni ureditvi. Na podlagi podatkov, strokovnih presoj in mnenja lokalnih prebivalcev, bomo kot zaključek začasne izvedbe območja varnih prihodov
  pripravili poročilo, ki bo podlaga za rekonstrukcijo Šolske ulice, ki jo MO Nova Gorica načrtuje v prihodnosti.
  Točen datum javne razprave bo objavljen na oglasnih deskah in Facebook strani KS.

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri