Učenci v občini Piran želijo hoditi v šolo samostojno in aktivno

V okviru aktivnosti programa Aktivno v šolo in zdravo mesto in priprave lokalnega načrta hodljivosti za občino Piran, je bila na vseh osnovnih šolah v občini Piran izvedena anketa o načinu hoje v šolo učencev. Učenci so s pomočjo učiteljev na točno določen dan odgovarjali, na kakšen način so prišli v šolo ter kako bi v šolo radi hodili, če bi lahko izbirali. Podobno kot drugod po Sloveniji tudi otroke v občini Piran pogosto v šolo vozijo starši z avtomobilom, čeprav učenci v anketah in razgovorih izražajo željo po bolj samostojnem in aktivnem načinu hoje v šolo. Predstavljamo vam splošni pregled ugotovitev in podatke za posamezne šole.

Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz dveh vprašanj. Učenci so z dvigom rok odgovarjali, (1) na kakšen način so na dan anketiranja prišli v šolo ter (2) na kakšen način bi želeli priti v šolo, če bi lahko sami izbirali. Anketa je potekala 25. 3. 2021 na desetih izobraževalnih ustanovah v občini Piran, in sicer OŠ Lucija, s podružnico v Strunjanu, OŠ Cirila Kosmača, OŠ Sečovlje, s podružnico v Svetem Petru, OŠ Vincenzo e Diego de Castro Piran, s podružnicama v Luciji in Sečovljah, na Center za komunikacijo, govor in sluh Portorož ter Center za usposabljanje Elvire Vatovec. Od skupnega števila učencev na osnovnih šolah v občini Piran (1.426), je v anketi sodelovalo 1152 učencev, kar predstavlja 80,8% udeležbo. Število sodelujočih pri prvem in drugem vprašanju se razlikuje. Na drugo vprašanje, in sicer o željah prihoda otrok v šolo, je odgovorilo 181 manj učencev. 

 

Graf 1 in 2: Beleženje prihodov učencev v šolo v osnovnih šolah v občini Piran, rezultati ankete za vse osnovne šole, brez Centra za komunikacijo, sluh in govor ter Centra za usposabljanje Elvira Vatovec. 

Ugotavljamo, da je prihod otrok v šolo precej odvisen od prevoza staršev. Razkorak med načinom prihoda v šolo in željami je posebej izrazit pri mlajših učencih (od 1. do 5. razreda). Večina šolarjev si želi biti na poti v šolo (ali iz šole) bolj samostojna in želi izbrati tudi bolj aktivne načine mobilnosti (peš, s kolesom, skirojem). Na nekaterih OŠ je bila sicer želja otrok po večji samostojnosti na poti v šolo delno uslišana že z uvedbo šolskih avtobusov. 

Pomemben je tudi podatek, da si precejšen delež otrok, 19,1 % od vseh anketiranih, ne glede na starost in razred, želi v šolo prihajati s kolesom. Na tak način sta v šolo na dan 25.3.2021, ko je bila na osnovnih šolah izvedena anketa, prišla samo dva učenca iz OŠ Sečovlje (kar predstavlja manj kot 1% vseh anketiranih). 

Spodaj povzemamo ugotovitve za vsako šolo in zavod v občini Piran posebej:

 

OŠ Cirila Kosmača Piran, 182 učencev
(V anketi je sodelovalo 91,2% učencev) 

Učenci do 5. razreda so v večini v šolo prišli peš (60,3%) in z avtomobilom (35,6%), majhen del pa z avtobusom (4,1% z javnim in s šolskim). Na višji razredni stopnji, to je od 6. do 9. razreda, se jih več že odloča za različne načine prihoda v šolo. Po podatkih ankete je približno enak odstotek tistih, ki so prišli z avtomobilom (35,8%), nekoliko manjši, a še vedno vodilni pa je delež tistih, ki so prišli peš (54,7%), nekaj jih je v šolo prišlo s skirojem, rolko ali rolerji (3,2%), s šolskim avtobusom (4,2%) ter majhen del tudi že s samostojnim motornim vozilom (moped, skuter, motor- 2,1%).

Za razliko od trenutnega načina prihoda v šolo jih je velika večina izrazila, da bi v šolo želeli potovati aktivno. Največ peš (58%), s kolesom (14,8%) in s skirojem (6,5%) in mnogo manj kot sicer tudi z avtomobilom (17,2%). Tudi s šolskim avtobusom (3,6%) bi si želelo potovati nekoliko manj otrok kot sicer.

 

 

OŠ Vincenzo e Diego de Castro Piran, 51 učencev
(V anketi je sodelovalo 88,2% učencev)

Največ učencev so v šolo pripeljali z avtomobilom (44,1%), veliko jih je prišlo peš (29,4%) ali s šolskim avtobusom (20,6%) ter s skirojem, rolko ali rolerji (5,9%). V želji po načinu prihoda v šolo večinsko izstopa želja po prihodu v šolo s kolesom (37,8%), sledita pot z motorjem (22,2%) in z avtomobilom (13,3%) ter s skirojem, rolko ali rolerji (11,1%). Manjši odstotek kot sedaj bi si želelo v šolo hoditi peš (11,1%) ali z avtobusom (le 4,4%). 

 

 

OŠ Lucija, 612 učencev
(V anketi je sodelovalo 72,7% učencev)

V OŠ Lucija je predvsem do 5. razreda največ učencev prišlo z avtomobilom (55,4%), ostali pa peš (42,6%) z nizkim odstotkom izjem, ki so prišli s skirojem ali avtobusom. Ob prehodu na višjo stopnjo je graf prikazanih podatkov precej podoben. Malce več (4,8% več kot učenci 1-5. razreda) jih je v šolo prišlo peš, nekoliko več z avtobusom (8,8%), največ pa z avtom (42,8%). Dva učenca sta v šolo prišla s samostojnim motornim vozilom.

Spodnji grafi prikazujejo izražene želje otrok, ki govorijo o željah po bolj aktivnem in samostojnem načinu prihoda v šolo (46,1% peš, 22,3% s skirojem, 15,4% s kolesom…). Želje učencev od 6. do 9. razreda se od mlajših razlikujejo po še večji želji prihoda peš (50,0%), z avtobusom (13,9%) ali avtomobilom (13,9%) in po nekoliko manjših željah po hoji v šolo s kolesom (12%) ter skirojem, rolko ali rolerji (6,5%). 

 

OŠ Vincenzo e Diego de Castro Lucija, 31 učencev
(V anketi je sodelovalo 83,8% učencev)

Rezultati na tej šoli razkrivajo največjo razliko med načinom prihoda v šolo in željami. Največ (kar 88,5%) učencev so v šolo starši pripeljali z avtomobilom, preostali pa s šolskim avtobusom (11,5%). Največji delež učencev (46,2%) je izrazilo željo, da bi prihajali v šolo z avtobusom ali s kolesom (38,5%), peš (11,5%) ali s skirojem, rolko ali rolerji (3,8%). Presenetljiv je podatek, da nihče od anketiranih otrok na tej šoli ne bi želel prihajati v šolo z avtomobilom. 

 

 

OŠ Sečovlje, 237 učencev
(V anketi je sodelovalo 84% učencev)

Na OŠ Sečovlje so največ otrok pripeljali z avtomobilom (62,3%). Z uvedbo šolskega avtobusa je danes več otrok tudi samostojnih (18,1% šolski avtobus ali peš (18,1%), zgolj 1% pa pride v šolo v spremstvu s kolesom. 

Presenetljiv je podatek o željah po načinu prihoda v šolo. Veliko številu učencev bi si želelo v šolo priti z avtomobilom (37,2%) ali s šolskim avtobusom (29,8%), pri čemer je pri učencih 6-9 razreda to željo izbralo 50% otrok. Samo ostalih 30,4% si želi aktiven način prihoda v šolo: 13,1% peš, 8,9% s kolesom in 8,4% s skirojem, rolko ali rolerji.

 

OŠ Vincenzo e Diego de Castro Piran- podružnica Sečovlje, 68 učencev
(V anketi je sodelovalo 73,5% učencev)

Večino otrok (76%) so v šolo pripeljali z avtomobilom, nekaj (24%) z avtobusom, številni pa si želijo v šolo prihajati bolj samostojno, in sicer s kolesom (36,2%), peš (12,8%), s skirojem, rolko ali rolerji (8,5%). Pot z avtobusom bi jih izbralo manj (14,9%),  kar precej (27,7%) jih bi želelo potovati v šolo z avtom.

 

OŠ Sečovlje – podružnica Sveti Peter, 19 učencev
(V anketi je sodelovalo 18 učencev)

Velika večino otrok so v šolo pripeljali z avtomobilom (83,3%), ostali pa peš (16,7%). Kar 35,3% otrok bi želelo hoditi v šolo s kolesom. 

 

 

OŠ Cirila Kosmača Piran – podružnica Portorož, 63 učencev
(V anketi je sodelovalo 87,3% učencev)

Večino otrok so v šolo pripeljali z avtomobilom (69,1%) ostali so prišli peš (30,9%). Še več otrok si želi v šolo priti peš (40,9%), s kolesom (31,8%), s skirojem, rolko ali rolerji (13,6%) ter precej manj kot sicer z avtom (13,6%).  Na podružnični šoli se šolajo otroci od 1. do 4. razreda.

 

 

OŠ Lucija – podružnica Strunjan, 12 učencev
(V anketi je sodelovalo 11 učencev)

Največ otrok so v šolo pripeljali starši z avtomobilom (54,5%), preostali pa so prišli peš (36,4%) ali s skirojem, rolko ali rolerji (9,1%). Izražene želje otrok v celoti izločajo avtomobil kot način prihoda v šolo. Izstopa želja po prihodu v šolo s skirojem, rolko ali rolerji (45,5% učencev), s kolesom (36,4% učencev) in peš (18,2% učencev). 

Podatki so morda taki zaradi specifične starostne sestave učencev, na podružnični šoli so samo otroci od 1. do 4. razreda.

 

 

Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož, 78 učencev
(V anketi je sodelovalo 82% učencev)

Največ učencev je v šolo prišlo z (organiziranim) avtobusom (80%), preostale (20%) pa so pripeljali z avtomobilom. Želje otrok so usmerjene k bolj samostojnem potovanju v šolo, na seznam jih 14,5% dodaja željo po hoji peš, 27,4 % bi jih potovalo s kolesom in 11,3% s skirojem, rolko ali rolerji. 

 

 

Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan, 73 učencev
(V anketi je sodelovalo 98,6% učencev)

Večina učencev je v šolo prišla z (organiziranim) šolskim avtobusom (83,3%), precej manj pa z avtomobilom (9,7%) in peš (6,9%). Tudi želje večine (70,8%) potrjujejo, da jim trenutni način transporta s šolskim avtobusom ustreza, nekaj (12,5%) jih je izrazilo željo po prihodu s kolesom ali (8,3%) s skirojem in ostali (8,3%) z avtomobilom.

 

Pripravile: Urška Didovič, Jana Okoren in Maja Simoneti

Foto: Anja Slapničar

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri