Zakaj Tržaško cesto v Postojni odpiramo za ljudi?

Mnogi se radi spominjajo živahne Tržaške ceste iz preteklosti, ki je bila središče dogajanja v Postojni. Cesti so nekoč pestrost dahnili ljudje in lokalne obrti, ki so tam našle svoje mesto, z leti pa je njena živahnost zamrla. Ulica je postala močno prometno obremenjena in danes na njej prevladuje avtomobilski promet, ki prinaša številne negativne posledice – onesnaženost zraka, hrup, nevarnost za pešce in kolesarje – še posebno za otroke, ki obiskujejo tamkajšnjo osnovno šolo. Z ulice zaradi avtomobilov odhajajo ljudje, a prav ljudje so tisti, ki ulici dajejo značaj.

Na IPoP – Inštitutu za politike prostora smo v začetku pomladi povabili občine, da z našo podporo preizkusijo ukrep odprta ulica. Med 9 prispelimi prijavami je najbolj prepričljivo poslala občina Postojna, ki v prihajajočih mesecih načrtuje celovito prenovo Tržaške ceste. Preberite več o izboru tukaj

Avtomobil je najpogostejše izbrano prevozno sredstvo 

Analiza ob pripravi celostne prometne strategije za občino Postojna je pokazala, podobno kot v drugih slovenskih občinah, da je avtomobil najpogosteje izbrano prevozno sredstvo občanov ne glede na razdaljo. Tudi za poti, ki so tako kratke, da bi jih lahko skoraj vsi opravili peš. Glede na ugodne geografske razmere, se kot alternativni obliki premikanja kažeta hoja in kolesarjenje. 

S tem se skladajo tudi strateški cilji celostne prometne strategije občine Postojna, ki med drugim napovedujejo bolj privlačne in varnejše površine za pešce in kolesarje, umirjanje prometa v urbanem središču in izboljšanje dostopnosti.

Na določenih delih Tržaške prostora za pešce sploh ni

Na nekaterih delih Tržaške je skoraj ves prostor namenjen avtomobilom in ga za pešce ostane le malo, čeprav so na ulici v podobnem deležu kot avtomobili. To vpliva tudi na lokalno gospodarstvo, saj so  ulice po meri avtomobilov le redko živahne. Pešci se na prometnih ulicah ne počutijo varno in prijetno, zato jih je na ulici, ki s tem izgublja svojo nekdanjo pestrost, le malo. Danes tako na Tržaški cesti v Postojni najdemo številne prazne prostore, nekoč čudovite stavbe pa so danes le še njihova bleda različica.Mestoma je Tržaška namenjena v celoti avtomobilom, čeprav si jo delijo s pešci.

Na Tržaški je skoraj enak delež pešcev in avtomobilov – največ obojih pred pričetkom pouka

Podatki štetja prometa med 4. in 12. majem na Tržaški cesti kažejo, da je na Tržaški 46 % pešcev in 47 % avtomobilov, sledijo kolesarji, mestni avtobus, kombiji, lažja tovorna vozila.Povprečni deleži uporabnikov Tržaške med 4. in 12. majem 2021 (vir: PNZ, d.o.o.)

Najbolj prometna je jutranja konica, ko je na ulici največ pešcev in avtomobilov. To so večinoma otroci, ki peš prihajajo v šolo oziroma njihovi starši, ki jih pripeljejo z avtomobilom. Avtomobilski zastoji pred šolo niso nič neobičajnega v slovenskem prostoru. Mnogim staršem se namreč zdi pogosto prenevarno, da bi šolarji hodili v šolo peš ali da bi jih odložili v bližini šole, od koder bi lahko vsaj del poti opravili aktivno – peš ali s kolesom.

Vmesni rezultati analize prihodov otrok v šolo kažejo, da je približno 40 % otrok v šolo pride peš, čeprav si jih kar 75 % želi v šolo priti peš ali s kolesom. Z odprto ulico omogočamo vsem učencem, da vsaj del poti opravijo peš ali s kolesom. Prav zato te dni v šolo vozita tudi Pešbus in Bicivlak.40 % otrok v šolo pripeljejo, 70 % si jih želi v šolo aktivno.

70 % voznikov je vozilo z višjo hitrostjo od dovoljene, rekorder je peljal po Tržaški kar 85 km/h 

Meritve hitrosti na Tržaški cesti med 3. in 11. majem 2021 so pokazale, da kar 70 % voznikov ni upoštevalo omejitve hitrosti 30 km/h. Najvišja izmerjena hitrost je bila 85 km/h ob 6. uri zjutraj, kar je glede na bližino osnovne šole zaskrbljujoče. Če pešca zadane avtomobil, ki vozi 30 km/h, je sila približno takšna, kot bi padel s 3 metrov. Če avtomobil vozi 50 km/h se to poveča na 10 metrov. Pri 90 km/h pa je sila podobna padcu z vrha dvanajstnadstropnega bloka. 

Povprečne in maksimalne izmerjene hitrosti v obdobju od 03.05.2021 09:00 – 11.05.2021 09:00. (Vir: KBros)

Zasedenost parkirišč na Tržaški cesti 60 %, v neposredni bližini tudi druga brezplačna parkirišča

Dober parkirni režim zagotavlja parkirno mesto ljudem, ki ga najbolj rabijo, drugim uporabnikom ceste pa dovolj prostora za udobno in varno hojo, kolesarjenje in srečevanja.

Opravili smo analizo zasedenosti parkirišč na Tržaški cesti na delovni oziroma nedelovni dan na lokaciji med Trgom padlih Borcev in križiščem z Globočnikovo cesto. Ugotovili smo, da je nekaj parkirnih mest ves čas prostih in da je povprečna zasedenost parkirišč na ulici zgolj 60 %. V sredo in soboto so parkirišča najbolj zasedena dopoldne, med 8. in 12. uro, ko dosežejo do 77 % zasedenost. Proti večeru se odstotek zasedenosti zmanjša do 45 %.
Na parkiriščih ob Tržaški cesti je bilo v sredo 12 % vozil parkiranih ves dan. Gre za vozila okoliških stanovalcev, ki predstavljajo tudi večino uporabnikov analiziranih parkirišč (59 %). 26 % uporabnikov parkirišč predstavljajo obiskovalci, 15 % pa zaposleni. Struktura uporabnikov se v soboto ne spremeni drastično (stanovalci 66 %, obiskovalci 26 %, zaposleni 8 %), nekaj več jih je parkiranih ves dan (17 %).

Zasedenost parkirnih površin na Tržaški cesti po tipu uporabnikov merjena v sredo, 13. 5. in soboto, 15. 5. 2021. (Vir: IPoP – Inštitut za politike prostora)

Na oba meritvena dneva smo zaznali precej nepravilno parkiranih vozil (v sredo 43, v soboto 53). Glede na to, da je bilo ves čas nekaj parkirnih mest prostih, kaže na navado uporabnikov, da parkirajo točno pred vrati. Ob tem je v radiju 3 minut hoje toliko razpoložljivih parkirnih mest (Primorka, športni park, pokopališče), da ni razloga za tolikšno prometno zasedenost ulice. Tržaška cesta s svojo kulturno zgodovinsko zapuščino in lepim izgledom lahko predstavlja veliko več kot prometno bližnjico in parkirišče.

Tržaška je lahko več kot bližnjica za avtomobile

V prihodnjih mesecih se bo začela celovita prenova Tržaške ceste v Postojni. Postala bo prijetnejša za pešce, kolesarje in manj privlačna za tranzitni promet. Po Tržaški bodo še naprej vozili avtomobili (enosmerno in z nižjo dovoljeno hitrostjo vožnje), vendar bo na njej več prostora namenjenega pešcem, kolesarjem in zelenim kotičkom.

Tržaško čakajo boljši časi!


Avtorica naslovne fotografije: Nela Halilović

Avtorja besedila: Nela Halilović, Aidan Cerar

 

Odprta ulica je aktivnost projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

 

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri