Tridnevni seminar projekta TLTSD o neformalnem izobraževanju za trajnostni razvoj

Prihodnji teden, od 11. do 13. maja, organizira IPoP tridnevno spletno usposabljanje za mladinske delavce partnerjev projekta Tools for learning – tools for sustainable development / Orodja za učenje – orodja za trajnostni razvoj (TLTSD), ki ga izvajamo v okviru programa ERASUMUS+. To bo tretje in zadnje tridnevno usposabljanje s katerim tri nevladne organizacije, Zelena Istra iz Pule, Legeambiente iz Milana in IPoP-a iz Ljubljane, izmenjujejo svoje izkušnje s področja neformalnega izobraževanja mladih za trajnostni razvoj, varstvo okolja in blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe. Usposabljanja so namenjena krepitvi znanja in veščin zaposlenih, ki delajo z mladimi (youth workers), posredno pa tudi pripravi tematskega priročnika za učitelje, ki bo kompetentno podpiral učenje o trajnostnem razvoju s pomočjo primerov in inovativnih učnih orodij pridobljenih iz dobrih praks partnerskih organizacij. Priročnik bo izšel v hrvaškem, italijanskem, slovenskem in angleškem jeziku.

 

Naš program usposabljanja predvideva predstavitev izkušenj s področja izobraževanja o trajnostnem urejanju prostora, trajnostni mobilnosti in ustvarjanju prostora v luči podnebnih sprememb in javnega zdravja. Projektna naloga je predvidevala, da bodo načini in metode učenja projektnim partnerjem v treh dneh predstavljeni v živo, dopoldan z metodami izkustvenega učenja, urbanimi sprehodi, delavnicami in vodenimi razpravami, popoldan pa s kratkimi predavanji in predstavitvami gradiv in priročnikov za delo ter doprtimi razpravami. Zaradi epidemije smo morali, enako kot že naši partnerji iz Pule in Milana pred nami, program izobraževanja prilagoditi delu na spletnih komunikacijskih platformah. Koristi urbanih sprehodov in drugih tehnik spoznavanja s prostorom in lokalno skupnostjo bomo skušali partnerjem približati z več primeri iz prakse, hkrati pa jim bomo predstavili tudi nekatere nove možnosti dela, ki jih prinaša delo v spletnem okolju.

Predvsem želimo izpostaviti načine in metode s katerimi na teh področjih sodelujemo z mladimi in predstavnikom partnerskih organizacij predstaviti možnosti, ki se na teh področjih ponujajo za izkustveno učenje. Nameravamo jih spodbuditi, da katero do nalog in metod dela preizkusijo tudi sami in se tako aktivirajo na področju usposabljanja mladih za sodelovanje v trajnostnem urejanju prostora.

Prvi dan – trajnostno urejanje prostora  

Program bomo začeli s kratko predstavitvijo koncepta trajnostnega razvoja in bistvenih značilnosti trajnostnega urejanja prostora, poudarili bomo medgeneracijsko odgovornost, participacijo in družbeno dimenzijo prostorskega razvoja. Sledila bo predstavitev naših izkušenj z izobraževanjem v osnovnih šolah: IPoP program za osnovne šole – tri vaje prilagojene za tri starostne stopnje, primer programa za dopolnilni pouk na višji stopnji in tehnični dan za celo šolo. Predstavili bomo primere del z orodji za učenje kot so urbani sprehod, anketiranje, fotosafari, analiza stanja, usklajevanje mnenj, opredelitev problemov in oblikovanje rešitev, ki mlade postavijo v različne vloge in jim pomagajo razumeti procese v urejanju prostora ter jih opolnomočijo za aktivno sodelovanje v urejanju prostora. Predstavili bomo tudi Priročnik za učitelje s katerim podpiramo učitelje pri učenju o trajnostnem urejanju prostora in Berilo za trajnostni razvoj, ki je namenjen splošni javnosti in primeren mlade željne znanja in orientacijskega okvira na tem področju. V razpravi bomo partnerjem predstavili tudi izkušnje iz prakse sodelovanja z mladimi in prednosti učenja na praktičnih primerih. Govorili bomo o priložnostnih, ki jih prinaša tak način učenja za demonstracijo in razvoj kompetenc učencev, ki so manj očitne pri klasičnem šolskem delu.

Za vajo bodo udeleženci s pomočjo spletnega orodja zasnovali urbani sprehod v svojem okolju, se dogovorili o postajah in podrobnostih teme in izvedbe ter predlog predstavili drugim.  

Drugi dan – aktivna mobilnost v šoli

Dan bomo v celoti namenjen mobilnosti kot tisti dejavnosti in praksi, ki je zaradi negativnega vpliva na okolje in zaradi pozitivnih učinkov, ki jih spremembe potovalnih navad imajo na zdravje človeka, stanje okolja in lokalno skupnost daleč najbolj izpostavljena v prizadevanju družbe za trajnostni razvoj. Začeli bomo s kratkim predavanjem o trajnostni mobilnosti in se navezali na šole tako z vidika vloge šole v lokalni skupnosti in kot z vidika potenciala šole za učinkovito širjenje znanja in ter priložnosti za udejanjanje sprememb v praksi. Govorili bomo o možnostih, ki jih področje mobilnosti prinaša tako za dopolnjevanje učnih vsebin in šolskega znanja kot za spodbujanje aktivne mobilnosti otrok, zaposlenih in staršev, načrtovanja šolskih poti in mobilnostnih načrtov za šole. Predstavili bomo aktivnosti projektov TM v šoli in Aktivno v šolo in zdravo mesto. Izpostavili bomo izkušnje z vključevanjem otrok v načrtovanje šolskih poti in govorili o participaciji kot metodi dela in učnem sredstvu. Predstavili bomo programa Pešbus in Bicivlak ter priročnik za izdelavo mobilnostnih načrtov za šole. Razprava  bo tekla o izobraževanju mladih in povezavah med njihovo odgovornostjo do okolja in družbeno občutljivostjo ter izbiro prakse mobilnosti.

Tretji dan – hoja in ustvarjanje prostora

Zadnji dan bomo posvetili seznanitvi partnerjev z vlogo hoje v konceptu trajnostne mobilnosti in v ustvarjanju prostora. Govorili bomo o različnih primerih vključevanju mladih v promocijo hoje in ustvarjanje prostora, o odprti ulici in urbani prenovi. Predstavili bomo partnerjem projekt CARE4CLIMATE v okviru katerega IPoP izvaja kampanje za promocijo hoje in projekt urbane prenove Kočevja. Govorili bomo o vključevanju mladih v načrtovanje hoji prijaznega okolja in o primerih priprave lokalnih načrtov hodljivosti v sodelovanju z mladimi. V razpravi bomo govorili o pomenu vključevanja mladih v urejanje prostora, o pravici otrok do sodelovanja pri urejanju njihovega bivalnega prostora in o dragocenih kompetencah, ki se pokažejo v procesu sodelovanja in jih je vredno razvijati in krepiti.

Udeleženci se bodo s pomočjo spletnega orodja Miro soočili z nalogo organizirati zaporo ceste in ustvariti odprto ulico za pešce. V drugi vaji pa bodo preizkusili metodo intervjuja.

Pričakujemo, da bomo v treh dneh s predstavitvijo primerov naše prakse opolnomočili partnerske organizacije in njihove mladinske delavce za inovativno  delo na področju  trajnostnega urejanja prostora, aktivne mobilnosti in ustvarjanja prostora. Neformalna učna orodja, kot so urbani sprehod, vključevanje mladih v načrtovanje in urejanje prostora in simulacija procesov odločanja o urejanju prostora  bodo našim partnerjem omogočila, da nadgradijo svoje obstoječe »zeleno znanje« s prevzemom naših metod in z ustvarjanjem inovativnih programov za boljše, moderno in privlačno mladinsko delo, ki ustreza pričakovanjem mladih.

Foto Maja Simoneti: Dodatni program – raziskovanje soseske in načrtovanje sprememb OŠ Fužine

 

Projekt je sofinanciran s strani programa Erasmus + Evropske unije v višini 47.330,25 EUR. Projekt se je začel 1. novembra 2020 in bo trajal 18 mesecev.

Ta objava odraža izključno stališča avtorjev in Evropska komisija nikakor ni odgovorna za njeno širjenje in nadaljno rabo teh stališč v drugih objavah.

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri