Nova spletna stran Mreže za prostor

Zaživela je nova spletna stran Mreže za prostor, katere koordinator je IPoP – Inštitut za politike prostora. S spremembo načina delovanja mreže in izvajanjem aktivnosti Podnebnega programa smo se odločil, da stran posodobimo, jo naredimo vizualno bolj privlačno in pregledno, naša gradiva pa lažje dostopna. Na novi spletni strani lahko najdete vse informacije o mreži,…

Zakaj Tržaško cesto v Postojni odpiramo za ljudi?

Mnogi se radi spominjajo živahne Tržaške ceste iz preteklosti, ki je bila središče dogajanja v Postojni. Cesti so nekoč pestrost dahnili ljudje in lokalne obrti, ki so tam našle svoje mesto, z leti pa je njena živahnost zamrla. Ulica je postala močno prometno obremenjena in danes na njej prevladuje avtomobilski promet, ki prinaša številne negativne…

Pobuda za prenos dobre prakse

V Idriji je že več let tlela ideja o prostoru v središču mesta, kjer bi lahko nagovorili različna vprašanja, kot so socialna kohezija, socialna izključenost in občutek družbene pripadnosti. V mestu sicer imajo mladinski center, medgeneracijski center v domu upokojencev in mnogo nevladnih organizacij, ki zasledujejo vsaka svoje cilje. Nič od tega ne omogoča vselej…

Strokovne podlage za zakonsko ureditev izvajanja dejavnosti GJS urejanje in čiščenje javnih površin

Razmere v okolju in praksi urejanja naselij kažejo, da postaja urejanje javnih površin vsak dan bolj pomembna strokovna in delovno zahtevna dejavnost lokalnih skupnosti. Soočanje s podnebnimi spremembami in nenazadnje tudi z epidemijo v zadnjem času izjemno izpostavlja pomen javnih površin za kakovost našega okolja, javnega zdravja in bivanja.  Urejanje in čiščenje javnih površin kot…

[POBUDA ZA PRENOS DOBRE PRAKSE] Drugi krog prijav do 12. 5. 2021

Se tudi v vaši občini spopadate s socialno izključenostjo, osamljenostjo, begom možganov ter pomanjkanjem občutka pripadnosti in skupnostnega duha? Odgovor na ta izziv je lahko platforma za NVO oziroma mestna dnevna soba. IPoP v vlogi Nacionalne URBACT točke za Slovenijo in Občina Idrija vabita občine k sodelovanju v pobudi za prenos dobre prakse. Partnerji bodo…

Tridnevni seminar projekta TLTSD o neformalnem izobraževanju za trajnostni razvoj

Prihodnji teden, od 11. do 13. maja, organizira IPoP tridnevno spletno usposabljanje za mladinske delavce partnerjev projekta Tools for learning – tools for sustainable development / Orodja za učenje – orodja za trajnostni razvoj (TLTSD), ki ga izvajamo v okviru programa ERASUMUS+. To bo tretje in zadnje tridnevno usposabljanje s katerim tri nevladne organizacije, Zelena…

Študija »Zagotavljanje javnega prevoza v čezmejnih regijah – kartiranje obstoječih storitev in s tem povezanih pravnih ovir«

Študijo “Zagotavljanje javnega prevoza v čezmejnih regijah – kartiranje obstoječih storitev in s tem povezanih pravnih ovir” (“Providing public transport in cross-border regions – Mapping of existing services and related legal obstacles”) za Evropsko komisijo, GD REGIO, izvaja konzorcij, ki ga sestavljajo TCP International, TRT, EureConsult in Spatial Foresight. Namen študije CBPT je kartiranje obstoječih…

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri