Veselimo se nove Odprte ulice v Postojni!

Na IPoP – Inštitutu za politike prostora smo povabili k sodelovanju občine, ki so želele preizkusiti odprto ulico, ki je ukrep za izboljšanje pogojev za pešce in kolesarje in omogoča kratkoročne in dolgoročne pozitivne učinke na življenje, zdravje in gospodarstvo v občini. Najbolj prepričljivo prijavo je poslala občina Postojna.

Na vabilo Odprta ulica v vaši občini smo prejeli 9 prijav iz 8 občin, ki se nahajajo v 7 statističnih regijah. Po prvem pregledu prijav smo se večkrat sestali predstavniki IPoP – Inštituta za politike prostora in Ministrstva za infrastrukturo ter skupaj izbrali tri občine, ki so se uvrstile v ožji krog ocenjevanja. Z vsako od občin v ožjem krogu smo izvedli krajše intervjuje in izbrali Občino Postojna.

Komisija je iskala občino, ki je izkazovala zavzetost za uvajanje ukrepov trajnostne mobilnosti, ki imajo potencialen vpliv na spremembe potovalnih načinov na kratke razdalje in spremembe potovalnih navad prebivalcev. Prednost so imele občine, ki so kazale na pripravljenost uvajanja dolgoročnih sprememb za zagotavljanje ugodnejših pogojev za hojo in kolesarjenje.

Uradniki Občine Postojna so izkazali visoko stopnjo motiviranosti za uvedbo dolgoročnih ukrepov, s katerimi bodo izboljšali pogoje za pešce in kolesarje. S tem želijo vplivati na prometno varnost vseh uporabnikov, pa tudi na oživljanje ulice, z vključevanjem vseh deležnikov, ki ulico tako ali drugače uporabljajo.

Odprta ulica bo preizkus drugačne prometne ureditve, ki bo pripomogel k oživljanju kraja in spodbujanju lokalnega gospodarstva na nekoč živahni ulici polni ljudi, na kateri danes prevladuje avtomobilski promet.

V Postojni že dlje časa delujejo različne formalne in neformalne skupine, ki s svojimi aktivnostmi opozarjajo na neizkoriščen prostorski potencial mesta in lokalnih ustvarjalcev. Z Odprto ulico Postojna bomo tako nadgradili njihova prizadevanja za vzpostavljanje pogojev prijaznejših za pešce, kolesarje in posledično lokalno gospodarstvo, ter na drugi strani zmanjšano privlačnost za uporabo osebnega avtomobila.

Odprta ulica je aktivnost projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Naslovna grafika: Darja Klančar, Darka

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri