15 let IPoP

Obletnice so lahko priložnost za pogled nazaj, za pregled opravljenega in ovrednotenje doseženega. Vendarle se nam je na IPoP zdelo še bolj pomembno, da pogledamo naprej in se posvetimo našim načrtom za prihodnja leta. V prvih mesecih tega leta smo tako na novo premislili izhodišča in cilje našega delovanja ter področja našega dela.

V zadnjih letih so se med glavnimi izzivi, iz katerih izhaja naše poslanstvo, močno okrepili tisti, ki so povezani z blaženjem podnebnih sprememb in prilagajanjem nanje. Še bolj se je izpostavila potreba po koreniti preobrazbi mobilnosti, ki pri nas prispeva največ k izpustom toplogrednih plinov, ter po prilagajanju mest na rastoče temperature ter vedno pogostejše ekstremne vremenske pojave.

K področjem našega delovanja smo tako ob trajnostni mobilnosti in oživljanju mest dodali še krepitev odpornosti mest, ključni povezovalni vsebini pa ostajata krepitev skupnosti in podpora upravljanju mest. Ob krepitvi podpore aktivni mobilnosti in širjenju razumevanja parkirnih politik ter ob razvoju mehanizmov oživljanja mest si tako v prihodnjih letih želimo sodelovati tudi pri pripravi in izvajanju mestnih podnebnih strategij. Trdno verjamemo, da se lahko tudi lepo število slovenskih mest že ob koncu desetletja uvrsti v družino naprednih podnebno nevtralnih mest.

Največ nameravamo k temu prispevati s krepitvijo skupnosti v mestih, predvsem s podporo participaciji javnosti pri odločanju o urbanem razvoju in podporo lokalnim iniciativam in nevladnim organizacijam. Obenem želimo še okrepiti tudi podporo občinam pri prizadevanjih v smeri trajnostnega urbanega razvoja.

Foto: Gorazd Cehnar

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri