Lokalni načrt hodljivosti bo letos pripravljen za občino Piran

Na drugi poziv Načrtujmo skupaj zdravo mesto! za sodelovanje občin pri pripravi lokalnega načrta hodljivosti v okviru programa Aktivno v šolo in zdravo mesto se je odzvalo 10 občin. Za najbolj prepričljivo se je tokrat izkazala prijava občine Piran.

Prijava občine Piran odraža veliko potrebo in motivacijo občinske uprave za zagon sprememb na področju hoje ter visoko stopnjo zavedanja o pomenu hoje za javno zdravje prebivalcev. Predstavnik občine je pokazal dobro razumevanje pomena povezovanja med delovnimi področji in lokalnimi akterji za dosego potrebnih sprememb ter tudi tega, da se s pripravo lokalnega načrta hodljivosti za občino in vključene akterje šele začenja dolgotrajnejši proces delovanja v prid hoji in zdravju prijaznega urejanja prostora. Hkrati občina Piran izpolnjuje tudi vse prednostne kriterije tokratnega poziva.

V predvidenem roku je na drugi poziv programa Aktivno v šolo in zdravo mesto za sodelovanje pri izdelavi predloga lokalnega načrta hodljivosti prispelo 10 prijav občin. Po prvem pregledu je komisija sestavljena iz predstavnikov IPoP – Inštituta za politike prostora in CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp, ter ob prisotnosti dveh opazovalcev z Ministrstva za zdravje, ugotovila, da nekaj občin sicer ne izpolnjuje vseh razpisnih pogojev, a so vse prijavo vzele resno, zato izbira res ni bila lahka. 

Komisija je iskala občino, ki je s prijavo pokazala visoko stopnjo motivacije za sodelovanje in kateri bo sodelovanje lahko pomagalo do sprememb, ki bi jih sama težko sprožila, in ki v svoji okolici še nima drugih dobrih zgledov. Komisijo je zanimalo tudi, kako dobro občina razume povezavo med vsakdanjo hojo in zdravjem, kako prepoznava svoje izzive na tem področju in kako hitro si jih želi nasloviti. Upoštevani so bili tudi prednostni kriteriji poziva. 

V ožji izbor so se uvrstile tri občine. Predstavniki komisije so s predstavniki občin, ki naj bi vodili njihovo sodelovanje v programu, opravili razgovore, s pomočjo katerih so poglobili razumevanje namenov in pričakovanj občin, odnosa do hoje kot prometne prakse, do načrtovanja hodljivosti ter pripravljenosti za vključevanje prebivalcev v načrtovanje. Vključevanje otrok in drugih prebivalcev v pripravo načrta delovna skupina programa opredeljuje kot zelo pomemben del spoznavanja z lokalnimi razmerami in kot del procesa spreminjanja potovalnih navad. Preverjena je bila tudi pripravljenost občinskih predstavnikov za takojšen pričetek dela in za izvajanje dela v spreminjajočih se epidemioloških razmerah. Na osnovi pogovorov je bila za sodelovanje v programu izbrana občina Piran. 

Program Aktivno v šolo in zdravo mesto bo prihodnje leto občine ponovno povabil k sodelovanju in predvidoma omogočil pomoč pri načrtovanju hoji prijaznega okolja še eni občini. Sočasno bodo izvajalci programa še naprej skrbeli za to, da se bodo izkušnje z načrtovanjem hoji prijaznega okolja in sodelovanja s Piranom in Črno na Koroškem preko javnih objav in dogodkov širile tudi drugam. Za prenos in razširitev znanja bo v prihodnje občinam na razpolago tudi seminar o načrtovanju zdravega bivalnega okolja.

Program Aktivno v šolo in zdravo mesto vodi IPoP – Inštitut za politike prostora. Pri izvajanju sodeluje CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp. Program sofinancira Ministrstvo za zdravje RS in je del prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano.

Foto: Maja Simoneti

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri