Andreja Trojar Lapanja: »Če bi občino razumeli kot podjetje, bi se dobiček moral meriti z zadovoljstvom občanov.«

Andreja Trojar Lapanja je vodja projektne pisarne na Mestni občini Nova Gorica. Svojo pot na občini je začela pred osmimi leti, ko je sodelovala pri vzpostavljanju projektne pisarne in uvajanju projektnega dela na občini. Projektno delo, ki je njen način dela že vso kariero, jo izjemno veseli, saj vselej stremi k napredku in izboljšavam. Želi…