Načrtujmo skupaj zdravo mesto!

Program Aktivno v šolo in zdravo mesto ponovno vabi k sodelovanju občino, ki bi želela v prvi polovici leta 2021 z delovno skupino programa sodelovati v procesu izdelave lokalnega načrta hodljivosti – LNH. S takšnim načrtom občina sproži proces ozaveščanja o pomenu hoje za zdravje in lokalni promet in si pripravi izhodišča za urejanje hoji prijaznega okolja in uresničevanje potrebnih infrastrukturnih, organizacijskih in promocijskih ukrepov. 

Po uspešno zaključenem sodelovanju z občino Črna na Koroškem in pripravi Lokalnega načrta hodljivosti za Črno  ponuja IPoP – Inštitut za politike prostora skupaj s partnerjem CIPRA Slovenija priložnost za sodelovanje in izdelavo lokalnega načrta hodljivosti še eni slovenski občini.

Občina s pripravo LNH poveže hojo z zdravjem in urejanjem prometa. LNH se navezuje na druge strateške programe (CPS, TUS, Zdravo mesto, Staranju prijazna občina, Zdrava šola, Šola zdravja) in načrte občine ter nadgrajuje prizadevanja za trajnostno mobilnost in zdravje. Delo poteka v tesnem sodelovanju med predstavniki občine, lokalno fokusno skupino in predstavniki različnih skupin prebivalcev. Skupaj opredelimo območje obravnave, proučimo razmere in izdelamo predloge ukrepov.

Da bi bila občina lahko uspešna pri izvajanju načrta, mora k načrtovanju pristopiti vključujoče. Pričakujemo, da bo občina pred zagonom sodelovanja vzpostavila lokalno fokusno skupino in podprla različne oblike vključevanja prebivalcev v pripravo LNH. Angažiranje širokega kroga predstavnikov lokalne skupnosti razumemo kot koristno za rešitve, udeležence in skupnost.

 Občina s sodelovanjem pridobi:

 • predlog lokalnega načrta hodljivosti z okvirno investicijsko oceno ukrepov,
 • strokovno svetovanje pri načrtovanju ukrepov in rešitev za izboljšanje hodljivosti,
 • lokalno fokusno skupino.

Rezultati sodelovanja bodo:

 • služili za promocijo hoje kot zdrave, vključujoče in vsestransko koristne prometne prakse,
 • prispevali k razvoju znanja za načrtovanje hodljivosti in urejanja prostora za zagotavljanje zdravega, vključujočega bivalnega okolja in omogočanje zdravega načina življenja,
 • pripomogli k uresničevanju strateških zavez občin s področja prometa, zdravja in okolja ,
 • promovirali hodljivost in zdravje slovenskih naselij.

Program sodelovanja bo potekal od začetka leta 2021 do poletja 2021.

Za sodelovanje bo izbrana občina, ki se bo odzvala z  najbolj prepričljivo prijavo.

Zainteresirane občine vabimo, da izpolnijo obrazec na povezavi.

Odzive pričakujemo do 27. januarja 2021 (PODALJŠAN ROK).

O izboru bo odločila delovna skupina sestavljena iz predstavnikov IPoP – Inštituta za politike prostora, CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp, in Ministrstva za zdravje RS.

O izboru bomo javno poročali 22. februarja  2021. 

 Pričakujemo, da bo občina, ki jo zanima sodelovanje:

 • pripravljena takoj pričeti z delom,
 • imenovala za sodelovanje pristojno osebo,
 • oblikovala svojo delovno skupino,
 • posredovala pri oblikovanju lokalne fokusne skupine,
 • predstavila ključne kazalnike zdravja v občini, ki jih želi izboljšati z načrtovanjem hodljivosti okolja,
 • predstavila svoj pogled na vlogo hoje v razvoju naselja,
 • posredovala potrebne vhodne podatke o stanju v prostoru in druge informacije za delo.

Prednost pri izboru za sodelovanje bodo imele občine, ki:

 • imajo izdelano Celostno prometno strategijo,
 • so povezane v Slovensko mrežo zdravih mest,
 • imajo šole, ki sodelujejo v mreži Zdravih šol,
 • imajo do 30.000 prebivalcev.

V primeru več izenačenih ponudb za sodelovanje, bodo o izboru odločali podatki o zdravju občine, predvsem tisti o telesnem fitnesu in prekomerni prehranjenosti otrok ter o srčno žilnih boleznih in sladkorni bolezni.

Prijavnica za sodelovanje je dostopna tukaj.

Za dodatne informacije in pojasnila se lahko obrnete na e-naslov: maja.simoneti@ipop.si.

Veselimo se sodelovanja z vami!

 

Program Aktivno v šolo in zdravo mesto vodi IPoP – Inštitut za politike prostora. Pri izvajanju sodeluje CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp. Program sofinancira Ministrstvo za zdravje RS in je del prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano.

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri