Pozdravljamo Novo Leipziško listino

Oglejte si posodobljena načela EU o trajnostnem urbanem razvoju in prispevek programa URBACT.

Nemško predsedstvo Svetu Evropske unije je izpolnilo obljubo o prenovi načel EU o trajnostnih evropskih mestih z Novo Leipziško listino. Sprejeta je bila 30. novembra 2020. Nova Leipziška listina posodablja načela prvotne in prelomne Leipziške listine iz leta 2007.

V tem članku predstavljamo, kateri so ključni elementi Nove Leipziške listine in kako je URBACT skupaj z drugimi partnerji prispeval svoje izkušnje, strokovno znanje in glas evropskih mest k posodobitvi te pomembne politične deklaracije za prihodnost urbane politike v EU.

 

Zakaj obnoviti prvotno Leipziško listino?

Osrednja sporočila prvotne Leipziške listine o potrebi po spodbujanju celostnega in trajnostnega urbanega razvoja navdihujejo urbano politiko v Evropi že od sprejetja leta 2007. Čeprav ta načela ostajajo enako veljavna kot kadarkoli prej, se je kontekst njihovega izvajanja hitro spreminjal.

Globalni trendi neposredno vplivajo na mesta po Evropi in grozijo, da bodo povečali razlike v naših družbah. Nova Leipziška listina prepoznava podnebne spremembe, izgubo biotske raznovrstnosti, pomanjkanje virov, migracijska gibanja, demografske spremembe, pandemije in hitro spreminjajoča se gospodarstva, pa tudi digitalne tehnologije, ki ponujajo koristi in izzive ter prispevajo k velikim spremembam naše družbe.

Čeprav je bila pandemija covid-19 v letu 2020 velik šok, je stališče nemškega predsedstva, da je ta šok le še okrepil nujnost načel, s katerimi lahko mesta postanejo bolj odporna in prilagodljiva na nenadne spremembe. Sicer upamo, da socialnega distanciranja v naslednjem desetletju ne bo več, bodo pa kljub temu potrebni celostni, participativni in lokalnemu okolju prilagojeni pristopi k dvigu odpornosti in kakovosti življenja v mestih.

Prvotna Leipziška listina o trajnostnih evropskih mestih je bila sprejeta v času nemškega predsedstva leta 2007.

 

Širši politični kontekst evropskih urbanih politik daje vedno večjo prednost trajnosti. O tem pričajo Evropski zeleni dogovor, katerega cilj je, da Evropa postane prva podnebno nevtralna celina na svetu, Pariški sporazum, Nova Urbana agenda Združenih narodov in enajst ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov o razvoju vključujočih, varnih, odpornih in trajnostnih mest.

V tem širokem kontekstu ima Nova Leipziška listina jasen in praktičen cilj: zagotoviti politični okvir, ki bo predvidel in uresničil te evropske in globalne sporazume v urbanem merilu v EU.

 

Preobrazbena moč mest

Ključna značilnost Nove Leipziške listine je, da promovira idejo urbane politike za skupno dobro. Poudarja preobrazbeno moč mest, ki jim omogoča, da se odzovejo na sodobne družbene, okoljske in gospodarske izzive, s katerimi se soočajo.

Nova Leipziška listina je bila sprejeta 30. novembra 2020 v času nemškega predsedovanja EU.

 

Nova Leipziška listina tako izpostavlja tri oblike spreminjajočega se mesta, ki jih je mogoče v Evropi izkoristiti za izboljšanje kakovosti življenja ljudi:

  • (Družbeni vidik) Pravično mesto – zagotavlja enake možnosti in okoljsko pravičnost za vse, ne glede na spol, socialno-ekonomski status, starost in poreklo – in nihče ne bo prezrt.
  • (Okoljski vidik) Zeleno mesto – prispeva k boju proti globalnemu segrevanju in k visoki kakovosti zraka, vode, tal in rabe tal ter dostopu do zelenih in rekreacijskih površin.
  • (Gospodarski vidik) Produktivno mesto – zagotavljanje delovnih mest ob skrbi za trdno finančno podlago za trajnostni urbani razvoj skozi raznolike lokalne gospodarske panoge in podporna okolja za inovacije.

Uresničevanje preobrazbene moči pravičnih, zelenih in produktivnih mest zahteva izvajanje ključnih načel dobrega upravljanja. Nova Leipziška listina jih opredeljuje kot:

  • Urbana politika za skupno dobro – Javni organi morajo delovati v interesu družbene blaginje ter zagotavljati storitve in infrastrukturo za skupno dobro.
  • Celostni pristop – Vsa področja urbane politike je treba usklajevati, upoštevajoč prostor, sektor in čas.
  • Sodelovanje in soustvarjanje – Vsi mestni akterji in prebivalci morajo biti vključeni, tako da upošteva njihovo znanje in interesi ter da se krepi lokalna demokracija.
  • Večnivojsko upravljanje – Kompleksne izzive morajo skupaj reševati vse ravni urbane in prostorske politike – lokalna, regionalna, metropolitanska, državna, evropska in svetovna.
  • Pristop, ki je prilagojen lokalnemu okolju– Urbane strategije in instrumenti financiranja mest bi morali temeljiti na zanesljivi analizi posebnosti lokalnega okolja.

Nemško predsedstvo 2020 je na vizualen način predstavilo logiko načel Nove Leipziške listine.

 

Prispevek programa URBACT k Novi Leipziški listini

Program URBACT je bil kot partner nemškega predsedstva aktivno vključen v razvoj osveženih načel Nove Leipziške listine. Program je organiziral serijo delavnic, ki so jih poimenovali urbani laboratoriji, o ključnih načelih trajnostnega urbanega razvoja in tako pomagal pri pridobivanju informacij za novo listino:

 

Serija URBACT urbanih laboratorijev med letoma 2018 in 2020 je prispevala k pripravi Nove Leipziške listine.

 

Štirje URBACT urbani laboratoriji, ki so bili organizirani v sodelovanju z mrežo Eurocities in pobudo Urban Innovative Action (UIA), so se oprli na izkušnje več sto mest in omogočili neposredne izmenjave s predstavniki nemškega predsedstva, Evropske komisije in nacionalne ravni. Vsi skupaj smo razmišljali o teoriji in praksi vsakega načela, pri čemer smo poudarjali vidike, ki bi jih morala upoštevati Nova Leipziška listina na podlagi resničnih izkušenj mest.

Povezave med URBACT urbanimi laboratoriji in načeli listine so očitne. Na primer, prvi urbani laboratorij o participaciji je poudaril, da potrebujemo močnejši okvir za spodbujanje novih načinov sodelovanja. To se kaže v listini, ki spodbuja soustvarjanje in sooblikovanje v sodelovanju s prebivalci, civilno družbo, skupnostmi in podjetji.

Besedilo Nove Leipziške listine, ki temelji na četrtem in zadnjem urbanem laboratoriju na temo lokalnemu okolju prilagojenega pristopa, izrecno prepoznava, da je treba tudi na ravni mest za zagotavljanje pravičnih, zelenih in produktivnih mest razmisliti o ustreznih ukrepih na treh prostorskih ravneh. Lokalni organi so odgovorni za lokalni urbani razvoj. Vendar so urbani izzivi pogosto bolj izraziti na ravni soseske, kar zahteva lokalne inovacije. Hkrati trajnostni urbani razvoj poteka v kontekstu regije ali urbane regije, ki sloni na zapleteni mreži funkcionalnih soodvisnosti.

URBACT je močno prispeval tudi h konferenci nemškega predsedstva Europe’s Cities Fit for Future. URBACT strokovnjaki so moderirali tri zaporedne delavnice o inovativnih pristopih mest na temo produktivnih, pravičnih in zelenih mest. Vsaka delavnica je izpostavila primere različnih URBACT mest.

 

Zavezanost programa URBACT Novi Leipziški listini

URBACT ni le pripomogel k razvoju osvežene Leipziške listine pod nemškim predsedstvom, temveč je izrecno priznan kot ključni partner za nadaljnjo krepitev zmogljivosti evropskih mest za izvajanje teh načel in ponazoritev njihovega izvajanja na lokalni ravni.

Spremna beseda ministrov, pristojnih za urbane zadeve vsebuje številne ključne vidike za izvajanje Nove Leipziške listine s posebnim poudarkom na naslednjih korakih za Urbano agendo EU in večnivojsko upravljanje. Ta dokument priznava dragocen prispevek programa URBACT.

Prvič, v spremni besedi piše, da bi morali izmenjavo znanja ter krepitev zmogljivosti in znanja podpirati programi in pobude kohezijske politike, zlasti Evropska urbana pobuda in program URBACT.

Drugič, spodbuja lokalne in regionalne oblasti, naj še naprej krepijo sodelovanje med mesti na evropski ravni, vključno na primer s programom URBACT”.

Izzivi so veliki, toda evropska mesta imajo moč, da izpolnijo ambicije Nove Leipziške listine. Veselimo se, da bomo v prihodnjem programu URBACT IV še naprej podpirali evropska mesta – tako majhna kot velika – s tematskim strokovnim znanjem, priložnostmi za vzajemno učenje ter celotnim naborom orodij in virov, ki jih potrebujejo za zagotavljanje celostnih pristopov na podlagi večnivojskega upravljanja, sodelovanja deležnikov in pristopov, prilagojenih lokalnemu okolju.

Nova URBACT zbirka orodij bo še naprej podpirala mesta z orodji in sredstvi, ki jih potrebujejo za izvajanje načel Nove Leipziške listine.

 

URBACT bo še naprej identificiral in delil dobre prakse, ki ponazarjajo izvajanje Nove Leipziške listine, ter vključeval izkušnje in sporočila mest v agendo EU politik, zlasti s stalnim sodelovanjem v Urbani agendi za EU.

 

Vabimo vas, da se nam pridružite na tej razburljivi poti za prihodnost evropskih mest!

 

Več informacij

Obiščite tematski odsek spletne strani URBACT o Novi Leipziški listini, vključno s povzetki videoposnetkov in izhodnimi dokumenti iz štirih URBACT urbanih laboratorijev, sklopom nedavnih člankov URBACT o listini in seveda Novo Leipziško listino.

Oglejte si URBACT povzetek konference nemškega predsedstva European Cities Fit for Future – kot tudi posnetke spletnih seminarjev iz septembra 2020.

Na koncu ne pozabite preveriti URBACT zbirke orodij in virov za mesta o tem, kako celostno in s sodelovanjem oblikovati in izvajati lokalne politike.

 

Članek je prevedel IPoP kot Nacionalna URBACT točka. Več: https://urbact.eu/urbact-slovenija

Povezava do izvirnega članka: https://urbact.eu/urbact-warmly-welcomes-new-leipzig-charter

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri