Seminar Zagotavljanje univerzalne dostopnosti v odprtem prostoru

Vas zanima kakšen je univerzalno dostopen javni prostor in kaj v zvezi s tem zahteva gradbeni zakon ter kako to v praksi na najboljši možen način tudi uresničujemo? Odgovore ponuja spletni seminar Zagotavljanje univerzalne dostopnosti, ki ga organizirata Zavod Dostop in IPoP v torek 24. novembra 2020 s podporo Ministrstva za okolje in prostor. Tokrat se bo izkušeni tandem izvedenk Zavoda Dostop posebej posvetil temi z mislijo na dobro prakso in nadzornike, izvedence, cestne in gradbene inšpektorje ter ostale zainteresirane. Namen dogodka je z udeleženci deliti informacije o zahtevah, ki jih v zvezi z zagotavljanjem dostopnosti javnega prostora za funkcionalno ovirane osebe predvideva Gradbeni zakon ter stvarno predstaviti, kako rešitve uresničujemo v prostoru.

Seminar o zagotavljanju univerzalne dostopnosti predstavlja prispevek Zavoda Dostop in IPoP-a k razvoju dobre prakse načrtovanja in upravljanja javnega odprtega prostora in je hkrati tudi svojevrsten prispevek k zagotavljanju kakovosti bivalnega okolja. Dostopnost javnega prostora, storitev in informacij za vse še nikoli za časa našega življenja ni imela tako stvarnega pomena kot ga ima letošnje leto, ko nas je koronavirusna bolezen COVID-19 neizprosno privezala na naše domove in ožje lokalno okolje. Danes se povsod po svetu enako kot pri nas kakovosti svojega bivalnega okolja, bližine parkov, trgovin in lekarn, uporabnosti javnega prostora, pločnikov, poti, trgov, parkov in dvorišč za rekreativno hojo in polnovredno življenje na kratkih razdaljah zaveda bistveno več ljudi kot kadarkoli pred pandemijo koronavirusne bolezni. Zagotavljanje enakih možnosti pri rabi javnega prostora in dostopa do storitev in informacij zato letos še toliko bolj očitno postaja cilj, ki daleč presega potrebe in cilje invalidov in oseb, ki med nami živijo z različnimi vrstami oviranosti in jim pravico do enakih možnosti zagotavljajo mednarodni predpisi, ustava in zakonodaja (ZIMI, Uradni list RS, št. 94/10, 50/14 in 32/17).

Svojevrsten pospešek prizadevanjem družbe za univerzalno dostopnost grajenega okolja, storitev in informacij so že pred časom sicer prispevale demografske spremembe in dejstvo, da zaradi dolgoživosti med nami živi vedno več ljudi z omejenimi senzornimi in fizičnimi funkcijami. Večje število starejših, ki pogosto slabše slišijo in vidijo ter so pri gibanju počasnejši in si pri hoji pomagajo z različnimi pripomočki je pripeljalo do povečanja zavedanja o pomenu univerzalnega načrtovanja in je spodbudilo k bolj doslednemu načrtovanju tudi akterje v slovenskem prostoru. Ministrstvo za okolje in prostor je izdalo več priročnikov, ki podrobno predstavljajo zakonodajno in pravilnike ter podpirajo strateško načrtovanje dostopnosti, načrtovanje univerzalno dostopnih stanovanj, javnega prostora, storitev in informacij. Za uveljavljanje dostopnosti je ključna praksa graditve, investicijskega načrtovanja in izvajanja gradenj. Posebno pomembna je dobra praksa univerzalnega načrtovanja v procesih prenavljanja in posodabljanja javnega odprtega in prometnega prostora, ki je trenutno zelo aktualna v slovenskih naseljih in bo dolgoročno zaznamovala kakovost bivanja v naših naseljih.

Spletni seminar Zagotavljanje univerzalne dostopnosti v odprtem prostoru posebej nagovarja nadzornike, izvedence, cestne in gradbene inšpektorje ter ostale zainteresirane. Namen dogodka je z njimi deliti informacije o zahtevah predvidenih v Gradbenem zakonu v zvezi z zagotavljanjem dostopnosti javnega prostora za funkcionalno ovirane osebe ter jih podpreti v dobri praksi uresničevanja ciljev dostopnosti za vse.

ZAGOTAVLJANJE UNIVERZALNE DOSTOPNOSTI V ODPRTEM PROSTORU

24. 11. 2020, 13:00 – 15.30

Zoom

 

PROGRAM
 1. Dostopnost : Splošen uvod, prostor za vse, dolgoživost, zdravje, aktivna mobilnost, univerzalno oblikovanje
 2. Zakonodajni okvir: Gradbeni zakon in Pravilnik o univerzalni graditvi in rabi objektov in razmerje z drugimi predpisi – kratka predstavitev najpomembnejših zahtev
 3. Taktilne oznake in druge prilagoditve – kje, kako, kdaj?: Predstavitev talnega taktilnega vodilnega sistema, orientacija slepih in slabovidnih s pomočjo taktilnih oznak, praktični primeri – video

KRATEK ODMOR

 1. Primeri iz prakse: Predstavitev dobrih in slabih rešitev v praksi, na kaj je treba biti pozoren pri nadzora
 2. Razprava

  Predavateljice: Dr. Maja Simoneti, krajinska arhitektka in urbanistka, IPoP, Andreja Albreht, krajinska arhitektka, Zavod Dostop in dr. Andreja Zapušek Černe, krajinska arhitektka, Zavod Dostop

   

  PRIJAVA

  Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev sta usposabljanju dodeljeni 2 točki iz izbirnih vsebin. Izobraževanje je brezplačno.

  Zavod Dostop je vodilna slovenska ustanova na področju zagotavljanja dostopnosti javnega prostora za funkcionalno ovirane osebe. Prostorski načrtovalci v Zavodu Dostop delujejo kot vezni člen med uporabniki z oviranostmi in deležniki v realizaciji prostorskih ureditev. V procesu sodelovanja iščejo demokratične rešitve zagotavljanja dostopnosti, ki jih ustrezno pojasnijo tako uporabnikom, kot izvajalcem.

  IPoP – Inštitut za politike prostora se z dostopnostjo ukvarja v okviru svojih prizadevanj za trajnostni urbani razvoj in prilagajanje naselij podnebnim spremembam ter spodbujanja aktivne mobilnosti in ustvarjanju zdravega bivalnega okolja.

  Izvedbo programa sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor okviru razpisa za Sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve v letu 2020.

  Write a response

  Dodaj odgovor

  Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

  Zapri
  IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
  Zapri