Mesta mestom: Sopotništvo v Kočevju

Dostopnost do javnih storitev je ena od osnovnih človekovih pravic. A razpršena poselitev na podeželju in pomanjkanje kakovostne mreže javnega potniškega prometa pomenita, da so prizadeti predvsem starejši, ki lahko postanejo izolirani in osamljeni. Leta 2014 je bil ustanovljen Zavod Sopotniki, ki nudi brezplačne prevoze za starejše na podeželju, s čimer vključuje starostnike v aktivno družbeno življenje in spodbuja medgeneracijsko solidarnost.

Leta 2018 je Kočevje postalo 5. enota Zavoda Sopotniki, s katero so želeli zagotoviti storitev brezplačnih prevozov za starejše in jim dvigniti kakovost življenja ter povrniti samostojnost. Storitev starejšim od 65 let omogoča udeleževanje kulturnih dogodkov, obisk prijateljev, zdravnika, pot v trgovino idr. Starostniki lahko tako samostojno postorijo nujna opravila, medtem ko spletajo nova poznanstva ter ohranjajo družbene stike, kar bi bilo drugače zaradi odsotnosti avtomobila in premagovanja večjih razdalj nedosegljivo.

Prostovoljci so več kot le šoferji. Foto: Anita Rauh

Občina se je začela zanimati za storitev Sopotniki leta 2017, po neuspelem pilotnem poskusu uvedbe krožnega avtobusnega prevoza, ki se ni izkazal za ustrezno rešitev.

V storitvi Sopotniki so prepoznali potencial prilagojenih prevozov za starejše, kjer so jim prilagojeni tako čas, vozilo kot tudi vstopna točka. Pomemben je tudi osebni pristop, ki vzbuja zaupanje in solidarnost.

Podobno kot v 15 drugih občinah v Sloveniji Sopotniki delujejo s podporo občine, donacij in prostovoljnega dela. Prostovoljci niso le šoferji, so tudi spremstvo in družabniki, ki po potrebi pomagajo, npr. pri nakupih. Prostovoljci opravijo različna usposabljanja, s čimer zagotavljajo visoko kakovost storitve. V Kočevju so prostovoljcem s pomočjo partnerskih organizacij omogočili tudi dodatna usposabljanja, kot sta obnovitveni tečaj prve pomoči in tečaj digitalne pismenosti, saj so to potrebne kompetence in znanja pri prostovoljcih. Vsaka enota ima svojega koordinatorja, ki bdi nad izvajanjem storitve, nad prostovoljsko ekipo (mentorstvo, podpora na poti, redna srečanja) in vpetostjo storitve Sopotniki v lokalno okolje s posebnim poudarkom na medgeneracijskih dogodkih.

Vozili Sopotnikov z ekipo prostovoljcev. Foto: Anita Rauh

Zavod na lokalni ravni sodeluje tudi z drugimi nevladnimi in prostovoljskimi organizacijami ter centrom za socialno delo za pomoč najranljivejšim in pri organizaciji različnih lokalnih dogodkov. Skupaj s Kulturnim centrom Kočevje so starostnikom omogočili prevoze na abonma »Kino ob kavi« (filmske matineje). Zavod Sopotniki vsako leto sodeluje pri aktivnostih Evropskega tedna mobilnosti, v okviru česar se je akciji »Župani za volani« že dve leti zapored pridružil župan in starejše občane zapeljal po opravkih.

Povezujejo se tudi z lokalnim gospodarskim sektorjem, ki prispeva v obliki donacij.

Za izboljšanje storitve so se povezali z Zdravstvenim domom Kočevje in bolnišnico v Novem mestu, s katerima usklajujejo termine naročenih pacientov z razpoložljivimi termini Sopotnikov. S tem zagotovijo dostop do zdravstvenih storitev kar največjemu številu ljudi.

V Kočevju je po enem letu delovanja storitve prevozov uporabljalo 195 starejših občank in občanov, do konca leta 2019 se je število dvignilo na več kot 300 uporabnikov. Že v začetku leta 2019 so na enoti opazili potrebo po dodatnem vozilu, zato se je občina angažirala in storitvi Sopotniki priskrbela dodatno vozilo, s čimer je postala prva slovenska občina z dvema voziloma za brezplačni prevoz starejših občanov. Storitev Sopotniki je v lokalnem okolju pridobila veliko zaupanje starejših, saj jih kar 80 % koristi storitev več kot enkrat.

Občina Kočevje in lokalno okolje sta dobro sprejela Sopotnike in skupaj še naprej iščejo rešitve na področju skrbi za starejše ter se soočajo z izzivi na terenu. S tem se razvijata tako storitev kot tudi sodelovanje z organizacijami v lokalnem okolju, s čimer se krepi kolektivna odgovornost družbe.

Prednosti: Starejše občanke in občani s pomočjo prevozov ostanejo del družbenega, aktivnega življenja v lokalnem okolju. Podaljšuje se obdobje samostojnosti in bivanja na domu ter se znižuje stroške institucionalne oskrbe.

Slabosti: Brez sistemskega vira sofinanciranja storitev ni vzdržna.

Nauk: Javni potniški promet ni edini način za povečanje dostopnosti do storitev za starejše.

V rubriki Mesta mestom predstavljamo dobre prakse, ki smo jih zbrali v katalogu Mesta mestom #2: Katalog dobrih praks slovenskih mest za trajnostni urbani razvoj. Katalog je brezplačno na voljo tukaj.

Naslovna fotografija: Anita Rauh

 

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri