Odprta ulica – pogosto zastavljena vprašanja

Odprta ulica  je pilotni projekt odpiranja Šolske ulice v Škofji Loki za igro, druženje, hojo in kolesarjenje. S tem bomo omogočili bolj varen prihod v šolo in prijetne sprehode med mestnim jedrom in območjem nekdanje vojašnice.

Odprta ulica v Škofji Loki je prvi tovrstni primer odpiranja javnega prostora za ljudi. Na podlagi izkušenj in lokalnih posebnosti bomo v prihodnosti odpirali javni prostor za ljudi tudi v drugih krajih.

Vas zanima več? Pobrskajte med pogosto zastavljenimi vprašanji in odgovori nanje spodaj. 

 

Kaj je odprta ulica?

Odprta ulica  je projekt odpiranja Šolske ulice v Škofji Loki za igro, druženje, hojo in kolesarjenje. S tem bomo omogočili bolj varen prihod v šolo in prijetne sprehode med mestnim jedrom in območjem nekdanje vojašnice. Odprta ulica bo potekala zadnjo soboto v avgustu in vse sobote v septembru in v torek, 22. septembra, med 8. in 18. uro, ter v času delovnih dni od 16. do 22. 9. 2020 v jutranji konici prihoda otrok v šolo, med 7. 15 in 8. 15. uro.

S projektom sledimo uveljavljenim konceptom odpiranja ulic za rabo brez avtomobila  (angl. Open street). Gre za ukrep odpiranja javnega prostora za ljudi, kjer imajo pešci in kolesarji prednost, tranzitni motorni promet je omejen, omogočen pa je dostop za lokale in lokalne prebivalce. Na ulici se lahko odvija privlačen program. Odprta ulica lahko deluje cel dan, če je to pred osnovno šolo, pa lahko le v času pred začetkom in ob koncu pouka, kar se v tuji praksi imenuje šolska ulica (angl. School streets). Za otroke, ki živijo bolj oddaljeno od šole in ne morejo prihajati v šolo peš, se na ulici uredi tudi t. i. točko Poljubi in odpelji tako, da lahko tudi oni  prehodijo vsaj del svoje vsakdanje poti v šolo peš. V primeru Šolske ulice v Škofji Loki preizkušamo oba koncepta, odprto in šolsko ulico.

Kdo je organizator Odprte ulice v Škofji Loki?

Organizator Odprte ulice je občina Škofja Loka, pri tem jo strokovno podpira  IPoP – Inštituta za politike prostora.

Občina se je uspešno prijavila na razpis IPoP s projektom Odprta ulica in pridobila sredstva ter strokovno podporo pri izvajanju aktivnosti. Namen projekta je preizkusiti možnosti preureditve Šolske ulice v ulico prijaznejšo prebivalcem, v prvi vrsti otrokom, staršem, pešcem, kolesarjem, rolkarjem, itd.

IPoP izvaja aktivnosti v projektu v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), ki je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Zakaj odpiramo Šolsko ulico za ljudi?

Tekom priprave Celostne prometne strategije občine Škofja Loka se je pokazalo, da je preko 80 % prebivalcev Škofje Loke pripravljenih kratke poti opraviti peš ali s kolesom, če bi bili pogoji za hojo in kolesarjenje boljši. Hkrati se v Škofji Loki veliko ljudi vozi z avtomobilom tudi na kratke razdalje, ki bi jih lahko enostavno opravili peš ali s kolesom.

Šolska ulica v Škofji Loki se že sedaj vse bolj uporablja kot peš ali kolesarska povezava med starim mestom  in novim središčem v nekdanji vojašnici ter Kamnitnikom. Štetje prometa med 8. in 18. uro v juniju 2020 je pokazalo, da se na Šolski ulici odpravi nekaj več kot 8.000 ljudi. Od tega je 58,5 % pešcev, 7,1 % kolesarjev, 33,5 % avtomobilov ter 0,9 % ostalih. Kljub temu imajo pešci in kolesarji na voljo bistveno manj prostora v primerjavi z avtomobili.

Onesnaženje zraka zaradi prometa vpliva na razvoj bolezni dihal. To je lahko posebno problematično prav pri otrocih, ki so najbolj pogosti uporabniki Šolske ulice – ko potujejo v šolo, ter vrtčevskih otroci, ki se vsakodnevno sprehodijo od Vojašnice do mesta. Onesnažen zrak v veliki meri prispeva k razvoju astme in alergij, dolgotrajna izpostavljenost pa poveča verjetnost za razvoj bolezni dihal.

Jutranji avtomobilski zastoji v okolici šole so postali nekaj običajnega. Raziskave kažejo, da je v slovenske šole pred 30 leti preko 90 % otrok prihajalo peš; samostojno ali v družbi prijateljev. Danes jih v šolo peš hodi bistveno manj vendar ne zato, ker si tega ne bi želeli, ampak zato ker se tako zdi bolje njihovim staršem. To je slabo za vse: preveč avtomobilov v okolici šole slabša prometno varnost za otroke, ki v šolo pridejo peš in slabo vpliva na zrak in hrup v bližini šole. Otroci, ki jih v šolo pripelje avto, so prikrajšani za gibanje in klepet s sošolci na poti, kar vpliva na njihovo pozornost med poukom in na zdravje. Hkrati raziskave mnenja učencev kažejo, da si večina otrok želi prihajati v šolo s kolesom, peš ali skirojem, v družbi prijateljev ali samostojno.

Na Šolski ulici danes prevladuje tranzitni promet in zato je lahko nevarna za otroke in tudi druge pešce in kolesarje. Vozniki zlasti v zgornjem delu ne upoštevajo omejitve hitrosti, kar je nevarno.

V Škofji Loki se na področju nekdanje vojašnice vzpostavlja nov družbeni center, ki ima vedno več obiskovalcev. Na drugi strani Šolske ulice je staro mestno jedro, ki je živahno predvsem ob sobotah in popoldnevih.  Občina načrtuje povezovanje obeh mestnih območij z bolj prijetno urejeno Šolsko ulico. S projektom Odprta ulica želi občina preizkusiti različne ukrepe za ustvarjanje varnega in prijetnega uličnega prostora, ki bi v prihodnosti lahko postali stalne rešitve.  Z izvedenimi ukrepi bi celotni Šolski ulici radi vtisnili značaj mestne aleje, ki bo privlačna, široka in varna zelena pot. Omogočala in spodbujala bo trajnostno mobilnost ter ustvarjala odprt, dinamičen, kakovostno oblikovan javni in prometni prostor, prostor igre in druženja za vse. S povezavo dveh zgodovinsko različnih območij mesta, bo ulica postala hkrati prostor spomina in sedanjosti, ki jo poosebljata privlačen in univerzalno dostopen kulturni in družabni program ter urejenost ulice in območij, ki se neposredno navezujejo nanjo.

Kdaj bo potekala Odprta ulica na Šolski ulici v Škofji Loki?

Odprta ulica bo potekala zadnjo soboto v avgustu in vse sobote v septembru in v torek, 22. septembra, med 8. in 18. uro, ter v času delovnih dni od 16. do 22. 9. 2020 v jutranji konici prihoda otrok v šolo, med 7. 15 in 8. 15. uro.

Kaj se bo dogajalo v času Odprte ulice?

V času Odprte ulice bo na Šolski ulici potekal zanimiv program. Za podrobnosti spremljajte spletno stran občine Škofja Loka www.skofjaloka.si.

Zakaj naj podprem Odprto ulico?

Zato, ker je Odprta ulica javen prostor, ki pripada vsem in je namenjena vam. S podporo se pridružujete drugim, ki jim je mar za zdravje otrok in za dobro počutje prebivalcev in obiskovalcev v Škofji Loki, prispevate pa tudi k izboljšanju stanja okolja, kakovosti bivanja in pogojem za razvoj lokalnega gospodarstva. Tako podpirate tudi inovativnost občine Škofja Loke, ki je v smislu načrtovanja javnega prostora v povezavi s prometom zelo napredna.

Kakšni bodo učinki Odprte ulice?

Učinki Odprte ulice bodo večstranski, vidni v času izvajanja aktivnosti in po zaključku, in jih je v celoti težko napovedati., zato jih ne moremo zagotovo predvideti. Na podlagi tujih dobrih praks  pričakujemo na ulici več pešcev in kolesarjev, bolj prijetno bivalno okolje z manj hrupa. Ulica bo delovala tako varno, da jo bo lahko prehodil tudi osemletnik sam ali v družbi s prijatelji. To bo imelo številne pozitivne učinke tako na vsakdanje življenje prebivalcev kot na zdravje otrok in odraslih, na okolje in tudi na lokalno gospodarstvo.

Sem lastnik lokala na Šolski ulici. Kako bodo naše stranke dostopale do nas v času Odprte ulice?

V času postavitve začasne zapore za avtomobilski promet se na Šolski ulici vzpostavita dve coni, in sicer cona 1, ki poteka med južnim križiščem s cesto Kapucinski trg in priključkom dostopne ceste preko javnih parkirnih površin na Šolsko ulico (območje Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka oziroma parkirnih mest ob Osnovni Šoli Škofja Loka–Mesto), cona 2 pa poteka od priključka dostopne ceste pri Knjižnici do severnega križišča s Partizansko cesto. Vsi lokali na šolski ulici se nahajajo v coni 1, kjer se bodo začasno ukinila vsa parkirna mesta z dostopom preko Šolske ulice, in sicer parkirišče ob trgovskem objektu Nama, ob zahodni strani poslovno-gostinskega objekta in na območju Osnovne šole Škofja Loka–Mesto. Vsa parkirna mesta ob vzhodni strani poslovno-gostinskega objekta oziroma na območju Knjižnice, do katerih se lahko dostopa neposredno iz ceste Kapucinski trg, se ohranijo tudi v času trajanja zapore Šolske ulice. Vaše stranke bodo lahko dostopale do vašega lokala iz ceste Kapucinski trg in parkirišča Štemarje.

Sem lastnik lokala na Šolski ulici. Kako bo Odprta ulica vpliva na moj prihodek?

Primeri iz tujine kažejo, da odpiranje ulic za ljudi spodbuja lokalno gospodarstvo. Vabljeni vsi, ki želite sodelovati pri soustvarjanju Odprte ulice, da svoje dejavnosti tam predstavite in jih ponudite obiskovalcem. Prebivalci bodo zamenjali svoje avtomobile za hojo in kolesarjenje, rolkanje ali vožnjo s skiroji. Praviloma na tak način lažje opazijo izložbe, se ustavijo, gredo v več trgovin hkrati in ostanejo na območju dlje, zaradi česar se lahko povečajo prihodki lastnikov lokalov.

Živim na Šolski ulici. Kako bom dostopal do svojega doma?

V času postavitve začasne zapore za avtomobilski promet se na Šolski ulici vzpostavita dve coni, in sicer cona 1, ki poteka med južnim križiščem s cesto Kapucinski trg in priključkom dostopne ceste preko javnih parkirnih površin na Šolsko ulico (območje Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka oziroma parkirnih mest ob Osnovni Šoli Škofja Loka – mesto), cona 2 pa poteka od priključka dostopne ceste pri Knjižnici do severnega križišča s Partizansko cesto.

V coni 2 so locirani stanovanjski objekti, ki se ga v času zapore sicer prvotno nameni pešcem in kolesarjem, izjemoma dovoli tudi lokalni motorni promet za potrebe stanovalcev posameznih objektov. Dostop za motorna vozila se omogoči zgolj iz severne strani, preko križišča s Partizansko cesto, zato se na območju križišča s Partizansko cesto na Šolski cesti predvidi čelno zaporo vozišča z možnostjo prehoda za posamezna motorna vozila. V času zapore se zaradi spremenjene prometne ureditve na odseku Šolske ulice, ki je v obstoječem stanju urejen kot enosmerna ulica, prometni režim začasno spremeni v dvosmernega (zaradi predvidenih majhnih prometnih obremenitev je to možno kljub precej ozki širini vozišča ob vzhodnem robu pokopališča). Obstoječa vertikalna prometna signalizacija na območju cone 2 se v času trajanja zapore prekrije.

Ali se bo Odprta ulica ponovila tudi po Septembru 2020 oz. ali obstaja možnost dolgoročne preureditve Šolske ulice?

Občina zaenkrat koncept Odprte ulice preverja. Ponovitev Odprte ulice po septembru 2020 oz. sprejetje morebitnih drugih ukrepov na Šolski ulici bosta temeljila na oceni uspešnosti izvedbe in učinkov Odprte ulice.

Ali bo odprtje Šolske ulice za ljudi povzročilo prometni kolaps?

Nekateri ljudje ob omejevanju tranzitnega in avtomobilskega prometa in odpiranju ulic za ljudi najprej pomislijo na prometni kolaps. Prometni režim na Šolski ulici se bo vsekakor spremenil in to dobro vseh, posebno pa pešcev in kolesarjev! Danes Šolska ulica beleži predvsem tranzitni promet in je že zdaj na njej več kot 60 % pešcev in kolesarjev dnevno od vseh prebivalcev, ki po njej gredo.

Primeri že izvedenih odprtih ulic od drugod kažejo, da se mesta z dobrimi pogoji za hojo in kolesarjenje srečujejo z manj težavami povezanimi s prometom, saj več pešcev in kolesarjev ponavadi pomeni manj avtomobilov. Odprta ulica je zelo dobra motivacija za vse prebivalce, da dejansko preizkusijo hojo, kolesarjenje, rolkanje, vožnjo s skirojem v svojem lokalnem okolju. 

Mesto Škofja Loka z nekaj manj kot 5 km2 površine spada med manjša slovenska mesta, zato je veliko dejavnosti dostopnih na krajših razdaljah. V 15 minutah je dostopno peš skoraj celotno mesto Škofja Loka, s kolesom pa je v manj kot 15 minutah dostopen velik del občine. Anketa, opravljena v procesu priprave Celostne prometne strategije občine Škofja Loka, kaže, da je preko 80 % Ločanov na kratke razdalje pripravljenih hoditi ali kolesariti, če bi bili pogoji za hojo in kolesarjenje boljši.

Kako bo otrok prišel v šolo času jutranje zapore do ceste za avtomobile?

V delovnih dneh od 16. do 22. 9., med 7. 15 in 8. 15 uro bo Šolska ulica namenjena otrokom, ki prihajajo v šolo. Na tak način bo zagotovljena varna pot tudi za najmlajše prometne udeležence, ki se bodo lahko po Šolski ulici sprehodili sami oz. v družbi svojih prijateljev. Za ta namen bo organiziran Pešbus, ki je na OŠ Škofja Loka-Mesto že stalnica. Za tiste, ki živijo bolj daleč in jih starši pripeljejo v šolo, bodo urejena postajališča, tako imenovane točke Poljubi in odpelji. To so posebej označena varna mesta na katerih  starši lahko  odložijo otroke, jih poljubijo in se odpeljejo, otroci pa pot do šole nadaljujejo sami ali pa se pridružijo posebni Pešbus »shuttle« liniji.

V mnogih mestih v tujini ukrepe za zmanjševanje avtomobilov v okolici šol obravnavajo zelo resno. Poleg ogrožanja varnosti otrok, ki v času jutranjih in popoldanskih konicah prihajajo v šolo in odhajajo iz nje, gneča avtomobilov pred šolami povzroča tudi onesnaženje zraka, kateremu so otroci še posebej podvrženi. Tudi slovenski ravnatelji velikokrat tožijo, da so pri komunikaciji s starši neuspešni in bi najraje, če bi bilo to možno, otroke pripeljali z avtom ne samo pred vrata šole, temveč kar pred učilnico.

Ali je Odprta ulica plačljiva?

Program Odprte ulice je brezplačen. Brezplačno lahko tudi kdorkoli sodeluje pri soustvarjanju programa na Šolski ulici. V kolikor ste za to zainteresirani, se čimprej obrnite na Jerneja Tavčarja (041 370 817)  ali na naslov odprtaulica@skofjaloka.si.

Ali lahko sodelujem pri oživljanju Šolske ulice v Škofji Loki?

Sodelovanje pri aktivnostih Odprte ulice je zelo zaželeno in je mogoče na različne načine.

Soustvarjajte program. Na Odprti ulici lahko brezplačno sodelujete s predstavitvijo svojih storitev na predstavitveni stojnici ali pa z izvedbo aktivnosti, s katero se ukvarjate (npr. odbojka na ulici, gledališča predstava, koncert …). Če ste zainteresirani za sodelovanje, se obrnite na Jerneja Tavčarja (041 370 817) ali na naslov odprtaulica@skofjaloka.si.

Udeležite se dogodkov. Razširite besedo in povabite na sprehod po odprti Šolski ulici soseda, prijatelja ali svojo družino. S podporo Odprte ulice podpirate in pomagate graditi povezano skupnost, ki ji je mar za zdravje otrok in drugih prebivalcev, okolje, kakovost bivanja in lokalno gospodarstvo. S tem podpirate inovativnost Škofje Loke v slovenskem prostoru, ki je v oziru načrtovanja javnega prostora v povezavi s prometom zelo napredna.

Kakšna bo zapora ceste?

V času postavitve začasne zapore za avtomobilski promet se na Šolski ulici vzpostavita dve coni, in sicer cona 1, ki poteka med južnim križiščem s cesto Kapucinski trg in priključkom dostopne ceste preko javnih parkirnih površin na Šolsko ulico (območje Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka oziroma parkirnih mest ob Osnovni Šoli Škofja Loka–Mesto), cona 2 pa poteka od priključka dostopne ceste pri Knjižnici do severnega križišča s Partizansko cesto.

Vsi lokali na Šolski ulici se nahajajo v coni 1, kjer se bodo začasno ukinila vsa parkirna mesta z dostopom preko Šolske ulice, in sicer parkirišče ob trgovskem objektu Nama, ob zahodni strani poslovno-gostinskega objekta in na območju Osnovne šole Škofja Loka–Mesto. Vsa parkirna mesta ob vzhodni strani poslovno-gostinskega objekta oziroma na območju knjižnice, do katerih se lahko dostopa neposredno iz ceste Kapucinski trg, se ohranijo tudi v času trajanja zapore Šolske ulice.

V coni 2 so locirani stanovanjski objekti. V času zapore se to območje sicer prvotno nameni pešcem in kolesarjem, izjemoma pa se dovoli tudi lokalni motorni promet za potrebe stanovalcev posameznih objektov. Dostop za motorna vozila se omogoči zgolj iz severne strani, preko križišča s Partizansko cesto, zato se na območju križišča s Partizansko cesto na Šolski cesti predvidi čelno zaporo vozišča z možnostjo prehoda za posamezna motorna vozila. V času zapore se zaradi spremenjene prometne ureditve na odseku Šolske ulice, ki je v obstoječem stanju urejen kot enosmerna ulica, prometni režim začasno spremeni v dvosmernega (zaradi predvidenih majhnih prometnih obremenitev je to možno kljub precej ozki širini vozišča ob vzhodnem robu pokopališča)

Kaj če bo deževalo?

Za Odprto ulico ni slabega vremena, je le slaba oprema! Poskusite se ne glede na vreme sprehoditi po Šolski ulici in ne pozabite na pisan dežnik, pelerino in dežne škornje. Mogoče je zdaj prava priložnost, da se pridružite najmlajšim pri skakanju po lužah?

Program na Odprti ulici bo v primeru dežja nekoliko prilagojen. Za aktualne informacije o prilagoditvah glede na vremenske razmere spremljajte spletno stran Občine Škofja Loka www.skofjaloka.si.

Na koga se obrnem, če imam kakšno vprašanje, pomislek?

Vsak predlog za izboljšavo je dobrodošel in ravno tako se veselimo vaših vprašanj preko elektronske pošte odprtaulica@skofjaloka.si in na telefonski številki 041 370 817 (Jernej Tavčar). Za več informacij spremljajte spletno stran www.skofjaloka.si in družbena omrežja občine Škofja Loka www.facebook.com/infoobcinaskofjaloka/ in www.instagram.com/obcinaskofjaloka

 

 

Odprta ulica je aktivnost projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Avtor naslovne fotografije: Andrej Tarfila

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri