Mesta mestom: Mladinski center Idrija

Mladinski centri izvajajo programe za mlade v lokalni skupnosti. Skrbijo za delovanje in druženje posameznikov in mladinskih organizacij, zagotavljajo pa tudi prostore in nudijo pogoje za razvoj mladih posameznikov in skupin v svojem lokalnem okolju. Povezujejo se z drugimi organizacijami in spodbujajo aktivno državljanstvo, mobilnost mladih in prostovoljstvo, s čimer lahko prispevajo h krepitvi lokalne skupnosti in zmanjšanju selitev mladih iz manjših krajev v večja središča.

Mladinski center Idrija je rezultat prizadevanj treh lokalnih mladinskih društev in posluha občine, ki jih je podprla s prostori in financiranjem posameznih projektov. Ta neusahljiv vir navdiha in energije mladih za soustvarjanje lokalnega okolja podpira tudi s proračunskimi sredstvi za izvajanje Strategije za mlade Idrija 2015–2020.

Skupni prostori Mladinskega centra Idrija. Foto: Marko Čuk

Leta 2008 so se začela prva dogovarjanja med Občino Idrija in tremi lokalnimi mladinskimi društvi – Društvom tabornikov Rod srebrnih krtov, Klubom idrijskih študentov in Društvom za mladinski razvoj Idrija 2020, ki vsak na svoj način pokriva mladinsko dogajanje v kraju. Prvi poskusi lobiranja so se izkazali za uspešne, saj se je kmalu pričelo iskanje ustrezne lokacije in prostorov za ustanovitev mladinskega centra.

Aktivnosti mladih so se iz organizacije pretežno zabavno-družabnih dogodkov razširile v polje mladinske politike in se združile v projekt To bo Idrija, v okviru katerega so pripravili 25 ukrepov za razvoj mladim prijazne občine. Vsebine projekta so bile tudi temelj za pripravo okvirnega plana delovanja. Leta 2010 je bila izbrana lokacija mladinskega centra – nekdanji uršulinski samostan, kasneje dijaški dom. Konec leta 2012 je bila sklenjena tripartitna pogodba med ustanovnimi mladinskimi društvi, občino Idrija in Centrom za idrijsko dediščino, upravnikom stavbe. Prostori, kjer Mladinski center Idrija deluje še danes, so bili ob prevzemu v zelo slabem stanju. Več kot 50 mladih je uredilo prostore v približno 2000 prostovoljnih urah na 20 delovnih akcijah, kasneje so organizirali še zbiranje odsluženega pohištva, ki so ga restavrirali za opremo prostorov.

Akcija v sklopu projekta Oživimo hišo. Vir: arhiv MCI

Pred uradnim odprtjem mladinskega centra so mladi ustanovili Zvezo društev Mladinski center Idrija kot nadgradnjo formalnega povezovanja s plodnim programskim, organizacijskim, kadrovskim in moralnim povezovanjem med društvi in njihovimi člani. Mladinski center Idrija je bil uradno odprt konec leta 2013 z vrednotami povezovanja, ustvarjalnosti, podpore ter družbene odgovornosti, njegovo poslanstvo pa je nuditi prostor za spodbujanje idej. Z izvajanjem in podpiranjem dejavnosti želijo izboljšati položaj mladih in omogočati razvoj potencialov v lokalnem okolju. Nekaj let po otvoritvi so uresničili idejo o širitvi delovanja na mladinski turizem, s čimer so pripomogli k oživitvi kraja in objekta. Ustanovili so Mladinski hostel Idrija z nastanitvenimi kapacitetami, ki je prevzel vlogo upravnika stavbe. Skupaj s hostlom Mladinski center Idrija predstavlja družbeno vozlišče z uveljavljenim programom in informacijsko točko za mlade. Vse to delovanje spodbuja k pridobivanju kompetenc, vključevanju v procese odločanja in soustvarjanja dogodkov, s čimer bogatijo mestni prostor. Na mednarodni in nacionalni ravni so prepoznani kot primer dobre prakse mladinskega organiziranja.

Druženje ob ponovni otvoritvi Hostla Idrija in 6-letnici MCI-ja. Foto: Marko Čuk

Občina Idrija je z odobravanjem pospremila val aktivnosti mladinskega organiziranja, najprej s financiranjem posameznih projektov, nudenjem prostorov mladinskemu centru in z delnim financiranjem zaposlitve v mladinskem centru, kasneje pa tudi z rednim financiranjem izvajanja Strategije za mlade Idrija, ki so jo pripravili leta 2015 za obdobje 5 let za krepitev mladinskega sektorja. Občina želi z izvajanjem strategije še naprej krepiti svojo vlogo v razvoju mladih in s tem prispevati k razvoju kompetenc in veščin ter aktivaciji mladih za sooblikovanje skupnosti. Za leto 2020 se načrtuje tudi analiza dosedanje strategije in priprava nove.

Prednosti: Občina s podporo mladim zagotavlja, da so mladi vpeti v lokalno javno življenje, se povezujejo in soodločajo ter so tako motivirani ostati v kraju.

Slabosti: Če mladi niso vpeti tudi v druge aktivnosti v kraju, se lahko z mladinskim centrom izolirajo v svoje okolje.

Nauk: Mladinski centri predstavljajo pomembno vozlišče in podporno okolje mladim.

V rubriki Mesta mestom predstavljamo dobre prakse, ki smo jih zbrali v katalogu Mesta mestom #2: Katalog dobrih praks slovenskih mest za trajnostni urbani razvoj. Katalog je brezplačno na voljo tukaj.

Naslovna fotografija: Praznovanje ob ponovni otvoritvi Hostla Idrija in 6-letnici MCI-ja. Foto: Marko Čuk

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri