Načrtujmo skupaj zdravo mesto – vabilo za občine!

Program Aktivno v šolo in zdravo mesto, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje, vabi k sodelovanju občino, ki bi želela tekom letošnjega leta izdelati lokalni načrt hodljivosti in postaviti hojo v središče svojih prizadevanj za javno zdravje in kakovost bivanja.

Izvajalca programa IPoP – Inštitut za politike prostora in CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp iščeta občino, ki si želi izboljšati pogoje za hojo v svojem okolju in tako poskrbeti za zdravje prebivalcev in za kakovost njihovega bivanja. Skupaj bomo opredelili območje obravnave, proučili razmere in izdelali predlog lokalnega načrta hodljivosti ter promovirali koristi hoje za prebivalce in lokalno okolje.

Zdravstvene koristi hoje so razlog za to, da program Aktivno v šolo že več let podpira slovenske šole, šolarje, starše in občine pri organizaciji aktivnega prihoda otrok v šolo. Izkušnje programa kažejo, da naši šolarji manj pogosto kolesarijo in hodijo v šolo, kot bi si želeli, ker odrasli menijo, da šolske poti niso dovolj varne. Da bi več šolarjem omogočili vsakodnevno hojo in kolesarjenje v šolo, morajo lokalni akterji pristopiti k urejanju šolskih poti povezano. Povezanost je ena od bistvenih značilnosti zdravih skupnosti, prispeva k občutku vključenosti, predvsem pa povečuje sposobnost skupnosti za reševanje različnih nalog in problemov tudi urejanja lokalnega prometa. Program Aktivno v šolo in zdravo mesto izhaja iz prepričanja, da se povezovanje pri načrtovanju šolskih poti lahko lokalni skupnosti obrestuje tudi širše ter izkušnje iz sodelovanja s šolami in občinami uporablja za delo na ravnih širših območij in naselij. 

Zdravstvene in širše družbene koristi hoje, kot so prispevek k družbeni enakosti in povezanosti ter razvoju lokalnih storitev, so poleg drugega tudi eden od razlogov za to, da postaja hoja vse bolj pomembna prometna praksa in da ima aktivna mobilnost poseben položaj v konceptu trajnostne mobilnosti. Namen priprave načrta hodljivosti je izboljšati pogoje za hojo in posredno olajšati prebivalcem odločitev za to, da se večkrat odpravijo po vsakdanjih opravkih peš in da v korist svojega zdravja in kakovosti bivalnega okolja spremenijo svoje potovalne navade. Za spremembe potovalnih navad potrebujemo tudi spremembe razmer v prometu in urejanju prostora. S pripravo načrta hodljivosti občina odpira pot spremembam v urejanaju prometa, ustvarja infrastrukturo za aktivno mobilnost in javno zdravje, izboljšuje možnosti za hojo po vsakdanjih opravkih in promovira zdrav način bivanja.

  Več o vabilu k sodelovanju in prijavnica: tukaj

  Za sodelovanje bo izbrana občina, ki bo do 27. marca 2020 posredovala najbolj prepričljivo prijavo. O izboru bo do 7. aprila 2020 odločila komisija sestavljena iz predstavnikov IPoP in Ministrstva za zdravje. Dopolnjeno: V luči izrednih razmer je rok za prijavo podaljšan do 17. aprila 2020, ustrezno se zamakne tudi datum izbora. 

  Program sodelovanja bo potekal od pomladi do pozne jeseni 2020, izvajalci bodo v prihodnjih letih k sodelovanju povabili še dve občini.

  Prednost pri izboru za sodelovanje bodo imele občine, ki:

  • imajo izdelano Celostno prometno strategijo,
  • so povezane v Slovensko mrežo zdravih mest,
  • se nahajajo na vzhodnem delu Slovenije,
  • imajo do 20 000 prebivalcev.

  V primeru več izenačenih ponudb, bodo o izboru odločali podatki o zdravju občine, predvsem tisti o telesnem fitnesu in prekomerni prehranjenosti otrok ter o srčno žilnih boleznih in sladkorni bolezni.

  Program Aktivno v šolo in zdravo mesto sofinancira Ministrstvo za zdravje RS in je del prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano. Program je del prizadevanj IPoP – Inštituta za politike prostora za spodbujanje hoje kot aktivne oblike mobilnosti ter ustvarjanja zdravega bivalnega okolja. Pri izvajanju programa sodeluje CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp.

  Write a response

  Dodaj odgovor

  Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

  Zapri
  IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
  Zapri