Bili smo na Evropskem tednu mest in regij

V začetku oktobra smo sodelovali na Evropskem tednu mest in regij, kjer je Maja Simoneti sodelovala pri razpravi o prostorskem upravljanju na Zahodnem Balkanu ter na primeru območja Tobačne predstavila pomen družbenih razsežnosti urbane regeneracije.

Evropski teden regij in mest (EWRC) je največji evropski javni dogodek s področja regionalnega in urbanega razvoja, ki ga organizirata Evropski odbor regij EU (OR) in Generalni direktorat za regionalno in mestno politiko Evropske komisije (GD REGIO). Letošnja, že 17. prireditev po vrsti, je po napovedih organizatorja v Bruselj med 7. do 10. oktobrom 2019 pritegnila kakšnih 9000 obiskovalcev, od tega kar 200 novinarjev. Uradniki iz regionalnih in mestnih uprav, strokovnjaki in akademiki so izmenjevali izkušnje in znanje na kar 100 različnih sekcijah in razpravah. Evropski teden regij in mest  je med drugim tudi priznana platforma za politično obveščanje o razvoju kohezijske politike EU in za ozaveščanje nosilcev odločanja o pomenu regij in mest pri oblikovanju politik EU. Zato so na dogodku prisotni kohezijski in tudi podporni programi kot sta ESPON in URBACT, in zato sočasno na številnih lokacijah v Bruslju potekajo različna dodatna, vzporedna srečanja in dogodki namenjena tematskim in strateškim pogovorom med nosilci odločanja in različnimi udeleženci dogodka.

9 October 2019, 09WS396 – Territorial governance as development chance for the Western BalkansrBelgium – Brussels – October 2019r© EU/UE

IPoP je v sredo, 9. oktobra 2019, sodeloval na sekciji o razvojnih priložnostih teritorialnega upravljanja za zahodni Balkan (Territorial governance as development chance for the Western Balkan), ki sta jo organizirala organizacija Spatial Foresight in Mreža Zahodnega Balkana za prostorsko upravljanje (Western Balkan Network for teritorial governance), katere ustanovni član je tudi IPoP. Na sekciji je sodeloval Tomaž Miklavčič z Ministrstva za okolje in prostor, ki je kot oviro za učinkovito prostorsko upravljanje izpostavil problem razgradnje sistema prostorskega načrtovanja v zadnjih letih, kot izziv pa konflikt med gospodarskim razvojem (rastjo) in varstvom (ohranjanjem narave), ter polemično zaključil, da je prav ohranjenost narave na območju Zahodnega Balkana ena od razvojnih prednosti regije. Maja Simoneti je na osnovi izkušenj iz različnih projektih, v katerih se je IPoP v zadnjih letih srečal z vprašanji prostorskega upravljanja, opozorila na ponavljajoče se ugotovitve o problemih sektorsko razdeljenih pristojnostih in o nujni krepitvi veščin sodelovanja v javnem sektorju. Prispevek je oprla na primer programa Aktivno v šolo, predstavila je mrežo sektorjev in akterjev, ki so na državni in lokalni ravni na različne načine udeleženi v organizacijo potovanja otrok v šolo, ter razložila, kako pomembno je za dosego načrtovanih ciljev, da delujejo povezano in dobro sodelujejo vsi do zadnjega, tudi šolarji in starši.

V četrtek, 10. oktobra, je IPoP prispeval tudi pogled na urbano regeneracijo na sekciji o trajnostni urbani regeneraciji (Experiences of Sustainable Urban Regeneration), ki jo je organiziral in vodil Dirk Henckens iz belgijske javne agencije za upravljanje z odpadki, odpadnimi materiali in remediacijo tal OVAM. Velik del programa je bil namenjen predstavitvi možnosti, ki jih za trajnostno urbano regeneracijo predstavljajo javno zasebna partnerstva. Predstavnica belgijskega mesta Leuwen je predstavila načrtovalski pristop k več funkcionalni prenovi javnega prostora z vključevanjem prebivalcev in regeneracijo urbanega vodotoka. Višji svetovalec agencije OVAM, geolog in specialist za ravnanje s tlemi je slikovito opisal, kako zahtevno je še vedno spopadanje s posledicami nekoč nekontroliranega zakopavanja odpadkov v tla. Maja Simoneti je na primeru Tobačne govorila o družbenih razsežnostih urbane regeneracije, predvsem o pomenu vključevanja lokalne skupnosti in o koristih participacije za potek dogodkov izvedbo programov.

Naslovna fotografija: 10 October 2019, 10WS377 – Sustainable Urban Regeneration Belgium – Brussels – October 2019 © EU/UE

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri