Vse krajine štejejo!

K večji kakovosti bivanja s krajinsko politiko

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije – DKAS ob zaključku projekta Varstvo in razvoj slovenske krajine: Izhodišča za oblikovanje krajinske poltike vabi na konferenco Vse krajine štejejo! Konferenca bo v Ljubljani 10. oktobra 2019 v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (Dvorana Veliki stolp, Rusjanov trg 7).

Program konference napoveduje, da bo DKAS s partnerji, gosti in udeleženci odprlo razpravo o slovenski krajinski politiki, zbrane bo pozdravil državni sekretar Aleš Prijon, predstavljeni bodo rezultati projekta Varstvo in razvoj slovenske krajine in primer Katalonskega pristopa k oblikovanju krajinske politike, podano bo poročilo o izvajanju Evropske konvencije o krajini v Sloveniji in na Hrvaškem. V drugem delu konference bo pozornost namenjena posebnostim urejanja primestne krajine – razprava se bo oblikovala s primeri dobrih praks iz Slovenije, Hrvaške in Srbije, predstavljeni bodo pristopi k celovitemu in vključujočemu urejanju krajine, ki ga zagovarjajo tudi izhodišča za krajinsko politiko Slovenije.

Najboljšo predstavo o ugotovitvah projekta Varstvo in razvoj slovenske krajine ponujata pregled internetne strani www.krajinskapolitika.si na kateri so poleg rezultatov projekta zbrane tudi starejše raziskave in tematske strokovne podlage in predlog Koncepta krajinske politike z akcijskim načrtom za izvajanje , ki je oblikovan na podlagi analize stanja, primerjalne analize tujih primerov krajinskih politik in ugotovitev s tematskih delavnic in srečanj medresorske fokusne skupine. Poročilo o izvedbi tematskih delavnic za izvedbo katerih je bil zadolžen IPoP kaže, da se interesi, načrti in ukrepi štirih področij, ki so ključna za varstvo in razvoj slovenske krajine in jih zastopajo ministrstvo za okolje in prostor, ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ministrstvo za kulturo in ministrstvo pristojno za turizem, v krajini prepletajo in kljub motiviranim strokovnim izvajalcem nalog na terenu zaenkrat precej neuspešno dopolnjujejo in nadgrajujejo. Udeleženci štirih medresorsko zasnovanih delavnic so podobno kot udeleženci medresorske fokusne skupine prepoznali potrebo po tem, da bi lahko bolj pogosto in operativno sodelovali pri uresničevanju ciljev v krajini. Ob tem je medresorska skupina posebej tudi opozorila na veliko pomanjkanje kadrov za boljši prenos resornih politik in ukrepov na nižje ravni urejanja krajine ter podprla predlog, da se na ravni države tudi formalno organizira delo medresorske skupine za celostno načrtovanje, varstvo in razvoj slovenske krajine.

S konferenco DKAS  obeležuje tudi program Meseca prostora in tretji Mednarodni dan krajine sveta Evrope (20. oktober).
Ob konferenci bo potekalo tudi Redno srečanje društev krajinskih arhitektov Srbije, Hrvaške in Slovenije “Krajina Pejzaž Krajobraz”.

Konferenca je brezplačna. Prijave na konferenco so odprte do 7.10.2019 preko prijavnega obrazca.
 
Naslovna fotografija: Maja Simoneti IPoP (CC BY-NC 4.0)
Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri