Gremo v šolo aktivno!

Pred začetkom šolskega leta sodelavci programa Aktivno v šolo opozarjajo na pomen hoje in kolesarjenja v šolo za zdravje otrok. Ključnim akterjem, staršem, občinam in osnovnim šolam ob tem predlagajo preizkušene ukrepe za aktivno mobilnost šolarjev, med drugim tudi najbolj prepoznavno aktivnost programa to je hojo otrok v šolo s Pešbusom in Bicivlakom. Številne slovenske šole so ob začetku šolskega leta še vedno obkrožene z zelo velikim številom avtomobilov, starši v šolo mnoge otroke pripeljejo tudi od zelo blizu. Program Aktivno v šolo vsem staršem priporoča, da naj omogočijo otrokom hojo in kolesarjenje v šolo, starši prvošolčkov se lahko povežejo in vključijo otroke v družabno potovanje v šolo s Pešbusom in z Bicivlakom.  Najbolj zavzete šole organizirajo potovanje s Pešbusi enkrat na teden, najbolj zavzeti šolarji hodijo v šolo peš in s kolesom čez vse šolsko leto. Mnoge šole organizirajo Pešbus in Bicivlak poizkusno v času Evropskega tedna mobilnosti, letos bo od 16. do 21. septembra.

Staršem ob začetku šolskega leta program Aktivno v šolo predlaga, da naj se potrudijo in svojim otrokom omogočijo hojo v šolo peš ali s kolesom. S tem lahko na preprost način poskrbijo za zdravje in dobro počutje otrok pa tudi za to, da otroci hodijo v šolo v skladu s svojimi željami in vrednotami. Ugotovitve programa Aktivno v šolo kažejo, da otroci radi hodijo v šolo aktivno in da se zelo dobro zavedajo koristi aktivne mobilnosti za zdravje, dobro počutje in za okolje.

Ozaveščenost otrok pride posebej do izraza, ko se šolarji vključijo v načrtovanje šolskih poti. To lahko potrdijo tudi na občini Bled, kjer so šolarji med drugim predlagali prvo ureditev postaj »Poljubi in odpelji« za otroke, ki jih starši sicer v šolo vozijo. Starši, ki že ob vpisu otroka v šolo načrtujejo aktivno pot v šolo, lahko z vključitvijo v organiziran način hoje v šolo, pomembno prispevajo k vključenosti otrok v šolsko skupnost in k razvoju zdravih potovalnih navad.

Občinam program program poleg sodelovanja s šolarji predlaga, da pomagajo šolam pri izvajanju spremljane hoje v šolo s Pešbusom in Bicivlakom, da spodbujajo starše že ob vstopu otrok v šolo k odločanju za aktivno pot v šolo da aktivno vključijo prebivalce v programe zagotavljanja varnosti otrok v prometu in tako zagotovijo večjo vidnost otrok v prostoru in izboljšajo občutek varnosti pri otrocih in starših. Varnost je po ugotovitvah programa Aktivno v šolo najpogostejši razlog zaradi katerega starši otroke v šolo vozijo, tudi če so ti že zreli za samostojno pot v šolo in tudi na zelo kratkih razdaljah.

Šolam program Aktivno v šolo svetuje, da skupaj s šolarji posodobijo načrte šolskih poti, nanje zarišejo trase in postaje Pešbusa in Bicivlaka ter tudi radije peš dostopnosti. Posodobljene načrte naj šolarji predstavijo vrstnikom, staršem in prebivalcem, šole pa obesijo na vidno mesto v šoli ter objavijo na internetnih straneh šole in občine. Za pomoč pri organizaciji Pešbusa in Bicivlaka je dobro, da se šole povežejo s starši in z občino. V okviru programa Aktivno v šolo so hojo v šolo s Pešbusom in Bicivlakom preizkusili že na več kot 70 šolah po Sloveniji, zadnja skupina motiviranih predstavnikov šol in občin se je s podrobnostmi organizacije seznanila na seminarju programa Aktivno v šolo pretekli ponedeljek.

Program Aktivno v šolo se oktobra letos izteka, gradiva za izvajanje aktivnosti bodo šolam še vedno dostopna, o izkušnjah z udeležbo v programu in ključnih vsebinah pa bo možno več slišati na zaključni konferenci programa, ki bo v času Evropskega tedna mobilnosti, 17. septembra 2019 v Mariboru. Zbrane bodo pozdravile podžupanja Mestne občine Maribor mag. Helena Kajundžić Lukaček, generalna direktorica Direktorata za javno zdravje Mojca Gobec ter Nacionalna koordinatorka programa Evropski teden mobilnosti z Ministrstva za infrastrukturo mag. Polona Demšar Mitrovič. Na konferenci bodo o izkušnjah s programom bodo poročali predstavniki šol, občin in nevladnih organizacij, ki aktivno  sodelujejo v programu, dr. Zlatko Zimet z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, pa bo predstavil programa Zdrava šola in Zdrava mesta.

Program Aktivno v šolo sofinancira Ministrstvo za zdravje RS in je del Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025 – Dober tek Slovenija!, s katerim želi ministrstvo izboljšati prehranske in gibalne navade Slovencev.

.

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri