Sodelovanje izboljšuje učinke načrtovanja šolskih poti

Po tem, ko se je občina Bled uspešno prijavila na razpis programa Aktivno v šolo za sodelovanje pri izvedbi pilotnega procesa načrtovanja šolskih poti in spodbujanja aktivne mobilnosti, so predstavniki občine, osnovne šole dr. Josipa Plemlja, šolarji in starši združili moči. Na Bledu so tako letos 15. aprila  zagnali Pešbus na petih začetnih postajah in razobesili prenovljen načrt šolskih poti na katerem so prvič pri nas označili postaje Poljubi in odpelji.

 

(Ogled zgornjega načrta v boljši kvaliteti)

Otroci, ki so prispeli s Pešbusom, skupina, ki je prišla s skiroji in drugi, ki samostojno hodijo in kolesarijo v šolo so bili po jutranjem aktivnem prihodu v šolo dobro razpoloženi in presenečeni, ko jih je pred šolo pričakala pisana skupina načrtovalcev šolskih poti. Predstavniki Šolskega parlamenta z mentorico, blejski župan, predstavnica občine in predstavnica Ministrstva za zdravje s sodelavci Inštituta za politike prostora so z dogodkom simbolično zaključili projekt sodelovanja v okviru programa Aktivno v šolo.

Namen sodelovanja v programu je bil, da se na podlagi poglobljene analize stanja, preverjanja mnenj različnih akterjev in primerjave ocen, v  šolskem okolišu OŠ Bled, predlaga izboljšave za urejanje šolskih poti in spodbudi sodobne načine spodbujanja aktivnega potovanja otrok v šolo. Trajnostna mobilnost se v občini Bled načrtuje strateško, občinska celostna prometna strategija poudarja tudi vzpostavljanje varnih šolskih poti. Na šoli vsako leto načrt šolskih poti posodobijo, tudi letos so ga že pozimi, hkrati pa so šolarji, njihova mentorica in predstavnica občine že razvijali še nove izboljšave. Poziv za sodelovanje v programu Aktivno v šolo je bil kot nalašč za njih.

Za dobre rešitve je ključno sodelovanje zainteresiranih akterjev pri snovanju rešitev, ko govorimo o poti v šolo, so akterji, ki si morajo prisluhniti občina, strokovnjaki za prometno varnost, šola, šolarji in starši. Izkušnje kažejo, da so otroci tisti, ki so pri analizi razmer v prometnih ureditvah in lokalnem prometu najbolj kritični, pozorni so na številne podrobnosti, trajnostno mobilnost razumejo kot priložnost za aktivno mobilnost vse, ne le za najbolj motivirane.

Na Bledu je bil za sodelovanje šolarjev pri načrtovanju sprememb ključen Šolski parlament, ki se je v sodelovanju z mentorico in učenci že pred začetkom programa resno posvetil analizi razmer v prostoru in izvedel anketo med  šolarji. Na prvem srečanju so tako šolarji predstavili rezultate in pomembnejše ugotovitve ankete in terenske analize. Med drugim so ugotovili, da veliko učencev zjutraj pripeljejo starši v šolo, medtem ko se domov vračajo samostojno, da ob lepem vremenu precej otrok kolesari v šolo in da se celo vozači takrat radi izognejo avtobusu in gredo raje v šolo aktivno in samostojno.

Posebna pozornost je bila v analizi nato namenjena otrokom iz podružničnih šol, ki jim je v glavnem aktivna pot v matično šolo onemogočena zaradi oddaljenosti. Izdelana je bila karta občine Bled s prikazom radijev peš dostopnosti do vseh treh šol, matične in obeh podružničnih, v pogovorih z otroci in predstavniki šole in staršev pa je bilo ugotovljeno, da je eden od načinov za aktivno mobilnost teh otrok lahko nov koncept postaj ‘Poljubi in odpelji’, ki omogoča staršem, ki vozijo v šolo otroke iz oddaljenih delov občine, da otroke odložijo v razdalji 5 do 10 minut hoje stran od šole. Glede premestitve postaj šolskega avtobusa bolj stran od šole, s katero bi lahko zagotovili aktivno mobilnost šolarjem, ki potujejo s šolskim avtobusom, pa so bili šolarji zelo jasni, vozači potujejo v šolo dolgo in naporno in ne potrebujejo dodatnih ovir na poti do šole, postaja za šolski avtobus mora ostati blizu šole.

(Ogled zgornje karte v boljši kvaliteti)

V nadaljevanju sta bili organizirani še dve delavnici, s predstavniki Šolskega parlamenta in s šolskimi in strokovnimi delavci občine. Otroci so se odzvali na predlog izboljšav načrta šolskih poti, označevali so nevarne prometne točke in prijetne odseke poti ter predlagali nove prehode in lokacije postaj ‘Poljubi in odpelji’. Odrasli so se predvsem osredotočili na vlogo staršev, na pretirano zaščitniško držo in druga dejstva, ki vplivajo na odločanje odraslih o načinu prihodov otrok v šolo, o vožnjah do šolskih vrat in podobno. Izražena je bila potreba po boljši, bolj vsebinski in argumentirani, javni in medijski komunikaciji s starši o pozitivnih učinkih aktivne mobilnosti za otroke.

Na osnovi sodelovanja z občino Bled lahko program Aktivno v šolo priporoči drugim občinam, da naj spodbudijo šole, da vsi skupaj vključno s starši in šolarji, načrtujejo aktivno mobilnosti otrok v šolo in načrte šolskih poti, da naj staršem občina že ob vpisu otroka v šolo razloži vsestranske koristi aktivne mobilnosti za otroka in da naj starši, šole in občine prisluhnejo opažanjem otrok, ki so kritična, okoljsko odgovorna in kažejo na veliko razumevanju otrok za vse, ki so v prometu zapostavljeni. Hkrati sodelujoči opozarjajo, da je za doseganje dolgoročnih učinkov pomembno stalno ozaveščanje  skupnosti na prijazen in nevsiljiv način. Za pozitivno sprejemanje novih ukrepov v lokalnem okolju, se morajo spremembe uvajati postopoma in v sodelovanju z lokalnimi prebivalci transparentno. Najprej z majhnimi enkratnimi dogodki in kratkotrajnimi akcijami, kot je teden organizirane hoje v šolo s Pešbusom, in kasneje z uvedbo večjih sprememb, kot so stalna hoja v šolo s spremstvom ali redna hoja v šolo ob petkih, pa večja omejitev hitrosti v okolici šole in zapora šolske ceste za avtomobilski promet v času jutranjega prihoda. Na Bledu so o novih rešitvah poročali na spletni strani Občine Bled in v Blejskih novicah.

 

V Sloveniji so Pešbus jeseni 2018 izvajali že na 70 osnovnih šolah. Vedno več šolam uspeva zagotoviti tudi stalne skupine Pešbusa ali pa redne aktivne prihode na določen dan. Program Aktivno v šolo je spomladi 2019 ponovno opozoril vse šole na obdobje lepega vremena, primernega za aktivno pot v šolo, o zanimivih primerih izvajanja programa pa si lahko več preberete na spletni strani Aktivno v šolo.

Ob tem opozarjamo šole, da bo IPoP omogočal izvajanje programa Pešbus tudi v prihodnjem šolskem letu, ko bodo lahko šole organizirale hojo otrok v okviru nove nacionalne promocijske igre in Gremo peš!  Vse zainteresirane šole in učitelje zato vabimo k prijavi na sodelovanje v projektu Trajnostna mobilnost v vrtcih in OŠ.

Fotografija: IPoP (CC BY-NC 4.0)

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri