URBACT Campus za slovenska in hrvaška mesta, včlanjena v URBACT prenosna omrežja

Med aprilom in junijem 2019 se po Evropi odvijajo URBACT Campusi. Njihov namen je povezati mesta, vključena v URBACT prenosna omrežja in jim nuditi podporo pri njihovih projektih v domačem jeziku.  Med 23. in 24. majem je v Novigradu na Hrvaškem potekal skupen URBACT Campus za slovenska in hrvaška mesta, včlanjenih v URBACT prenosna omrežja.

 

Dogodek je bil namenjen predstavnikom mestnih uprav in predstavnikom lokalnih skupin URBACT. V dveh dneh se je odvila serija praktičnih delavnic, skozi katere so se mesta pobližje spoznala, se učila prepoznavati in vrednotiti pomembnost različnih deležnikov ter njihove vključenosti v projekt, prepoznavala ovire v procesu prenosa dobrih praks, ter se učila kako jih premagati.

1. dan

Po pozdravu župana Novigrada in organizatorjev, hrvaške in slovenske nacionalne URBACT točke, je sledila predstavitev mest in omrežij, v katerih sodelujejo. Med udeleženci so bili predstavniki šestih hrvaških in dveh slovenskih mest:

Uvodnemu delu je sledil še pregled URBACT pristopa, s poudarkom na različnih vidikih integracije: sektorski, horizontalni, vertikalni, prostorski in investicijski. Udeleženci so dobili nalogo, da svoje mesto in projekt vrednotijo glede na trenutno stanje integracije in glede na potencial za spremembe v prihodnje.

Posebna pozornost je bila namenjena tudi pomenu participacije, kjer so udeleženci na interativni način prepoznavali deležnike na dveh primerih projektov. Prepoznane deležnike so kasneje vrednotili glede na njihovo moč in pomembnost znotraj procesa prenosa dobrih praks.

 

V drugem bloku delavnic so se udeleženci osredotočili na ovire, ki jih prepoznavajo pri prenosu dobre prakse. Delavnica je potekala po metodi svetovne kavarne, kjer so imeli udeleženci možnost prepoznati ovire ter izmenjati prakse z drugimi mesti, ki na te ovire bodisi niso naleteli oziroma so naleteli, a so jih uspešno premagali.

2. dan

Poudarek tretjega bloka delavnic je bil na komunikaciji in razširjanju rezultatov prenosnih omrežij. URBACT od mest pričakuje, da v ta namen napišejo vsaj 2 članka, izdelajo načrt prenosa dobre prakse, vpisujejo svoje izkušnje v dnevnik in posnamejo kratke filmčke, imenovane vox pops. Udeleženci so na tej delavnici dobili ideje za kreativno razširjanje rezultatov omrežij in navodila, kako pripraviti kratke filmčke. Temu je sledil praktičen del, kjer so se lahko preizkusili v snemanju le-teh.

Zadnji del Campusa smo izkoristili za študijski obisk programa “Škola aktivne ekologije”. Program deluje pod pokroviteljstvom mesta Novigrad od leta 2007. Namenjen je osnovnošolskim in vrtčevskim otrokom z željo, da se jim približa narava, njeno varovanje, znanost in kritično razmišljanje. Skupaj z udeleženci smo si ogledali območje, kjer se šola izvaja, izvedeli kakšen program izvajajo in se preizkusili v prižiganju ognja.

 

URBACT Campus je minil v sproščenem in pozitivnem vzdušju v obalnem mestu, obsijanim s soncem. Glede na odzive udeležencev in trenerjev, nacionalni URBACT točki Hrvaške in Slovenije podpiramo izvajanje podobnih dogodkov tudi v prihodnje.

 

Fotografije: Nina Plevnik in Marko Peterlin, IPoP (CC BY-NC 4.0)

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri