Varstvo in razvoj slovenske krajine: oblikovanje izhodišč za krajinsko politiko Slovenije

Enoletni projekt »Varstvo in razvoj slovenske krajine: oblikovanje izhodišč za krajinsko politiko« je Društvo krajinskih arhitektov Slovenija – DKAS v partnerstvu z IPoPom in Društvom za varstvo Alp CIPRA Slovenija pridobilo na razpisu Ministrstva za okolje in prostor za nevladne organizacije s področja narave, okolja in prostor avgusta 2018.

Namen projekta je proučiti in predstaviti razmere v sistemu načrtovanja, varstva in upravljanja slovenske krajine in analizirati primere tujih krajinskih politik ter oblikovati izhodišča za novo krajinsko politiko. Ključni rezultat projekta bosta Predlog Koncepta krajinske politike z akcijskim načrtom in nova internetna stran »krajinskapoltika.si«.

Naloga IPoP v projektu je vključiti v pripravo izhodišč za krajinsko politiko predstavnike štirih resorjev, ki s svojim delovanjem najbolj neposredno prispevajo k varstvu in razvoju krajine to so: ministrstvo za okolje in prostor, ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ministrstvo za kulturo in ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Konkretno mora IPoP v času od oktobra 2018 do oktobra 2019 organizirati in izvesti dve srečanji medresorske fokusne skupine in zasnovati in izvesti štiri tematske delavnice, sodelovati pri analizi stanja in oblikovanju izhodišč za krajinsko politiko ter skrbeti za komuniciranje rezultatov in drugih povezanih sporočil preko svoje spletne strani in profilov na družabnih omrežjih Facebook in Twitter ter preko spletne strani projekta in profila DKAS na družabnem omrežju Facebook.

Namen medresorske fokusne skupine je, da predstavniki štirih ministrstev spremljajo potek dela in prispevajo poglede na rezultate in ugotovitve projekta ter poskrbijo za prenos sporočil na raven ministrstev in podprejo sodelovanje med resorji na ravni države. Delo z medresorsko skupino je DKAS predlagala ministrica za okolje in prostor v fazi obravnave Pobude DKAS in Oddelka za krajinsko arhitekturo za pripravo Krajinske politike.

Projekt predvideva izvedbo štirih tematskih delavnic za predstavnike sektorskih služb in zainteresirane lokalne službe in javnost, ki na regionalni in lokalni ravni izvajajo sektorske in lokalne politike v praksi. Namen tematskih delavnic je, da v proces priprave izhodišč za krajinsko politiko vključijo kar najbolj širok spekter strokovnih služb in udeležencev ter tako razširijo razumevanje procesov upravljanja krajine pri delovni skupini projekta in poskrbijo za zanimanje za krajinsko politiko med udeleženci delavnic. Zagon tematskih delavnic je po nasvetu prve medresorske fokusne skupine stekel v okviru štirih referenčnih krajin na način interdisciplinarne obravnave vsebin.

Vsa poročila z medresorskih fokusnih skupin in tematskih delavnic so skupaj z drugimi rezultati in poročili projekta ter povezanimi novicami zbrana na internetni strani www.krajinskapolitika.si.

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri