Sedlarjeva srečanja – načrtovanje za trajnostni razvoj

Spet je leto naokrog in Društvo urbanistov in prostorskih načrtovalcev Slovenije vabi v petek, 31. maja na jubilejno, 30. Sedlarjevo srečanje, ki bo v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje – MAO. Tokrat bo osrednja tema srečanja trajnostni razvoj, organizatorji vabijo k predstavitvam primerov prostorskega in urbanističnega načrtovanja, ki se posebej odlikujejo po tem, da prispevajo k uravnoteženemu družbenemu, okoljskemu in gospodarskemu razvoju.

Izvršni odbor DUPPS je podaljšal rok za prijavo prispevkov, prijave sprejemajo do 31.marca 2019 na naslov: drustvo.dupps@gmail.com 

Obvestila o sprejetju referatov bodo posredovana do 10. aprila, vsi povzetki sprejetih referatov bodo objavljeni na spletni strani društva, oddaja pisnih prispevkov za tiskani zbornik bo do 20. junija 2019.

Koncept trajnostnega razvoja poudarja enakovreden pomen treh razvojnih stebrov, družbenega, okoljskega in gospodarskega in v odnosu do klasičnega varstva okolja predvsem izpostavlja pomen medgeneracijske odgovornosti za razvoj, sedanji generaciji narekuje vzdržno rabo virov in dolgoročno družbeno odgovoren gospodarski razvoj. Prostorsko načrtovanje ima v okviru trajnostne razvojne paradigme pomemben položaj, velja prepričanje, da lahko učinkovito pomaga zadovoljiti potrebe lokalnih skupnosti po preskrbi z lokalnimi storitvami in s prijetnim, zdravim in varnim okoljem. Prav tako lahko prostorsko načrtovanje prispeva k vzdržnosti gospodarskega razvoja v prostoru s tem, ko pregledno in dolgoročno (strateško) zagotavlja okoljsko in družbeno sprejemljive lokacije za razvoj dejavnosti in ustvarja stabilnost pogojev za investiranje in za zaupanje investitorjev v lokalno okolje. Prostorsko načrtovanje lahko tudi pomaga lokalnim skupnostim učinkovito naslavljati okoljske probleme kot so poplave in onesnaženje zraka in se prilagoditi na podnebne spremembe. Prostorsko načrtovanje zmore usmerjati razvoj na predhodno pozidana in degradirana območja (brownfield) in obratno, preprečevati razvoj na predhodno nepozidanih območjih (greenfield) ter zagotoviti varovanje pomembnih okoljskih, zgodovinskih in kulturnih vrednot. Prostorsko načrtovanje je brez dvoma zelo pomemben vzvod za uveljavljanje koncepta trajnostnega razvoja in za izboljšanje kakovosti življenja. Naraščajoče zanimanje za trajnostni razvoj in zbuja tudi zanimanje za sisteme in politike prostorskega načrtovanja kar je lahko velika priložnost za preoblikovanje in krepitev sistemov prostorskega načrtovanja. 

Slovenski sistem prostorskega načrtovanja se še ni zares velikopotezno odzval na izzive trajnostnega razvoja, trajnostno urejanje prostora je v prostorsko načrtovalski praksi še relativno velika neznanka, ledino zaenkrat podobno kot drugod orje prometni sektor. Če gre verjeti znanstvenikom in inženirjem, ki razmišljajo o prihodnosti brezogljične družbe, bodo spremembam v načinu potovanja sledile velike spremembe v načinu bivanja. Načrtovanje je ključno orodje za uveljavljanje in obvladovanje sprememb. Priložnost za razpravo o vlogi in izzivih prostorskega načrtovanja za trajnostni razvoj, ki se ponuja z letošnjimi Sedlarjevimi srečanji, bo zato v več ozirih dobrodošla iztočnica za razvoj domačih prostorsko načrtovalskih stališč in pogledov.

več: Berilo za trajnostno urejanje prostora, IPoP, PIC, 2018; Zagovorniki okolja

 

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri