URBACT – priložnost za spremembe

Od leta 2002 je okoli 1000 evropskih mest v okviru programa URBACT izkusilo dodano vrednost mednarodnega sodelovanja, prenosa dobrih praks prek nacionalnih meja in participativnega pristopa k oblikovanju politik. URBACT s povezovanjem mest nadaljuje z novim razpisom za akcijska omrežja. V nadaljevanju preberite o tem, kako URBACT pomaga mestom pri spremembah v lokalnih okoljih.

URBACT metoda

Poročila EU in Združenih narodov že nekaj let osvetljujejo kronične, trenutne in prihodnje izzive pa tudi priložnosti mest. Urbani izzivi, kot so brezposelnost, upadanje prebivalstva, zmanjševanje javnih naložb, dotok migrantov in digitalizacija družbe – če jih navedemo samo nekaj – silijo mesta po vsej Evropi, da spremenijo svoj način delovanja.

Drugačen način za doseganje blaginje in rasti v mestu je premislek o ustaljenem modelu upravljanja ter prehod iz vloge »poveljevanja in nadzora« v vlogo »posrednika«. Za to so potrebna zaupanja vredna razmerja med lokalnimi izvoljenimi predstavniki, zaposlenimi na mestnih upravah in prebivalci ter opolnomočenje lokalnih deležnikov pri sooblikovanju in izvajanju lokalnih politik. In tukaj nastopi URBACT.

URBACT poziva k celostnemu urbanemu razvoju in načelom horizontalne in vertikalne integracije politik. Ta načela izhajajo iz celostnega pristopa k urbanemu razvoju, ki se je začel razvijati v začetku tisočletja s pomembnimi koraki, kot so Leipziška listina iz leta 2007 ter Dogovor iz Amsterdama in Nova urbana agenda, podpisana leta 2016.

Horizontalna integracija politik v mestu zahteva, da različne občinske službe in lokalne agencije tesno sodelujejo. Zato je treba projekt, na primer za izgradnjo koncertne dvorane, načrtovati in izvajati z vključevanjem načrtovanja (izbira lokacije), družbenih (ukrepi usposabljanja, zaposlovanja) in gospodarskih vidikov (podpora podjetjem). Vertikalna integracija se osredotoča na sooblikovanje politik in ukrepov z zainteresiranimi lokalnimi deležniki (prebivalci, civilno družbo, partnerji iz javnega in zasebnega sektorja), pa tudi s pristojnimi organi na višji ravni, regionalnimi in / ali nacionalnimi.

Da bi se ta načela vključila v delovanje lokalnih uprav po Evropi, je URBACT razvil vrsto procesov in orodij, imenovanih tudi »URBACT metoda«. URBACT metoda vzpostavlja okolje, ki daje prednost učenju skozi prakso.

Gradniki te metode so:

 • Mreženje med EU mesti za izmenjavo dobrih praks in iskanje rešitev za izzive.

Trenutno obstajajo tri vrste omrežij za različne potrebe:

 1. Akcijska omrežja za mesta, ki želijo razviti celostni akcijski načrt za svoje mesto;
 2. Prenosna omrežja za mesta, ki želijo prilagoditi in prenesti že obstoječo dobro prakso v svoje lokalno okolje in
 3. Izvajalska omrežja za mesta, ki že imajo celostno strategijo / akcijski načrt, vendar se želijo spopasti z izzivi, s katerimi se srečujejo med izvajanjem te strategije oziroma načrta.

Omrežja podpirajo izmenjavo in delovne procese zaposlenih v mestnih upravah in lokalnih deležnikov s študijskimi obiski, mednarodnimi delavnicami in medsebojnimi pregledi (peer-reviews). Omrežja vključujejo mesto, ki je vodilni partner, in do 11 partnerskih mest, ki jih podpirajo URBACT strokovnjaki (glej spodaj).

 

 • Participativni pristop k urbanemu razvoju. Lokalne uprave (mestne in občinske), vključene v URBACT omrežja, ustanovijo lokalne skupine, ki jih sestavljajo predstavniki družbenih, gospodarskih, okoljskih sektorjev (zaposleni v mestnih in občinskih upravah, nevladne organizacije, mala in srednje velika podjetja, univerze, prebivalci in drugi zainteresirani deležniki). Cilj lokalne skupine je najti rešitve za potrebe in lokalne izzive, zaradi katerih se je mesto pridružilo omrežju. Poleg zaposlenih v mestnih in občinskih upravah imajo od zgoraj opisanih aktivnosti, ki jih prinese sodelovanje v omrežju, korist tudi ti deležniki.
 • Izdelava in izvajanje celostnih akcijskih načrtov, ki sledi povezovanju in vključevanju lokalnih deležnikov. To je proces soustvarjanja, ki izhaja iz izmenjave dobrih praks in idej med partnerskimi mesti na mednarodni ravni ter srečanj URBACT lokalnih skupin na lokalni ravni, ki te prakse prilagodijo in uporabijo v svojih mestih.
 • Strokovna podpora mestom, ki sodelujejo v omrežjih URBACT, ki jo v celoti financira URBACT. Strokovnjaki, ki jih omrežja sama izberejo, mesta podpirajo pri izbiri in izvedbi metod izmenjave in učenja pa tudi s strokovnim znanjem o posamezni temi.
 • Krepitev zmogljivosti in usposabljanje urbanih praktikov za oblikovanje, prenos in izvajanje celostnih praks in strategij na participativni način. URBACT je razvil poletne univerze, ki se jih udeleži več sto URBACT mest (urbani praktiki / strokovnjaki), z namenom, da bi izboljšali svoje veščine za razvoj celostnih akcijskih načrtov v sodelovanju z lokalnimi deležniki. Poleg poletnih univerz program organizira tudi nacionalna usposabljanja, spletne seminarje in vodnike na posamezne teme.
 • Uporaba „okvira rezultatov“ za opredelitev pričakovanih rezultatov in vpliva na lokalni ravni, vključno z opredelitvijo mejnikov, kazalnikov rezultatov in učinkov ter spremljanje napredka.
 • Kapitalizacija in komunikacija znanja in praks v korist URBACT mest in mest, ki niso neposredno vključena v program URBACT. URBACT za dosego tega cilja uporablja več sredstev. Od URBACT spletne strani, družabnih medijev, člankov, publikacij, delavnic, laboratorijev za razvoj politik, URBACT festivalov mest, nacionalnih URBACT točk, ki v svojih državah komunicirajo v nacionalnih jezikih, do povezovanja in izmenjave znanja s partnerstvi Urbane agende za EU in drugimi organizacijami, ki se ukvarjajo z urbanim razvojem (CEMR, EUROCITIES, UN-HABITAT itd.).
 • Podpora sekretariata URBACT, nacionalnih URBACT točk in programskih strokovnjakov. Od 2014 do 2018 je URBACT financiral 20 akcijskih omrežij, ki so združevala 205 mest iz vse Evrope. S pomočjo URBACT metode so ta mesta v okviru lokalnih skupin opolnomočila lokalne deležnike za sooblikovanje celostnih akcijskih načrtov. V več kot 66 % teh mest so tako pripravljene celostne akcijske načrte sprejeli mestni oziroma občinski sveti, skoraj polovica jih je zagotovila sredstva za izvajanje načrtov in več kot 80 % jih je načrte že začelo izvajati. Mestne zgodbe in pričevanja, predstavljena v publikaciji Cities in Action – Stories of Change, dokazujejo dodano vrednost metode kot pristopa k trajnostnemu urbanemu razvoju.

Kako vam lahko URBACT koristi

Vsakemu mestu, ne glede na število prebivalcev, lahko URBACT koristi na različne načine.

 

Prvič, URBACT spletna stran je dragocen vir znanja in izkušenj, z dobrimi praksami, članki, študijami primerov, celostnimi akcijskimi načrti na različne teme, ki lahko navdihnejo majhne ali velike mestne uprave. Poleg tega nacionalne URBACT točke zagotavljajo dostopnost digitalnih in tiskanih publikacij, kot je Cities in Action – Stories of Change.

Drugič, URBACT redno organizira dogodke, ki so odprti za vsa EU mesta, kjer lahko izmenjujejo znanje, prakse in veščine. Ti dogodki vključujejo URBACT festivale mest, laboratorije za razvoj politik, delavnice v okviru Evropskega tedna regij in mest ter druge velike konference. Poleg teh dogodkov nacionalne URBACT točke, ki delujejo v 27 državah EU, komunicirajo in organizirajo nacionalne dogodke o dobrih praksah in rezultatih URBACT mest.

Tretjič, vsako mesto se lahko prijavi na razpis za omrežja in uživa koristi izmenjave in učenja s kolegi iz EU. Nekateri rezultati in koristi mest, ki so bila prej vključena v URBACT akcijska omrežja, so opisani v publikaciji Cities in Action – Stories of Change.

 

***

Nova kohezijska politika EU in njeni novi instrumenti za lokalne uprave bi morali graditi na URBACT metodi, njenih rezultatih, koristih in pridobljenih izkušnjah. Tako bo program URBACT še naprej prispeval k boljšemu življenju v naših mestih.

Mesta, ki želijo razviti celostne akcijske načrte za reševanje lokalnih izzivov, se lahko prijavijo na razpis za akcijska omrežja. Vse informacije so na voljo tukaj.

 

Izvirni članek: URBACT, an opportunity for action and change, Jenny Koutsomarkou

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri