Veliko zanimanje za protipoplavno zaščito in kolesarsko stezo

Dober obisk in dinamičen potek javne razprave o protipoplavni zaščiti in novi kolesarski stezi kaže, da gre za pomembno temo. Razprave se je udeležilo približno štirideset udeležencev, v glavnem prebivalcev Križ, Sebenj in Žiganje vasi. Ti so načrtovalcem sporočili svoja stališča, želje, pričakovanja ter skrbi v zvezi s predstavljenima projektoma. Načrtovalci bodo predloge, pobude in kritike udeležencev strokovno pretehtali in, kjer bo to mogoče, vključili v načrte, ki bodo predstavljeni v naslednjih številkah Tržičana.

V Občini Tržič je v torek, 11. 9. 2018, v OŠ Križe potekala javna razprava o protipoplavni zaščiti in novi kolesarski stezi. V uvodnem nagovoru je župan mag. Borut Sajovic predstavil okoliščine nastanka obeh projektov in priložnost za izvedbo kolesarske steze na trasi bivše železniške proge ter poudaril vlogo prebivalcev pri uresničitvi. Urban Jeriha iz IPoP je najprej predstavil izhodišča in cilje osnutka načrta nove kolesarske steze. Kot izhodišče je bila na kratko predstavljena Celostna prometna strategija Tržišča. Cilji nove ureditve so izboljšati pogoje za vsakodnevno hojo in kolesarjenje do OŠ Križe, izboljšati povezanost Spodnje Žiganje vasi do avtobusne postaje in trgovine. Med cilje lahko uvrstimo tudi, da se zaradi nove kolesarske pogoji za kmete ne bi poslabšali. Ključen cilj nove ureditve pa je bil izboljšati varnost vseh udeležencev v prometu, v prvi vrsti otrok, ki tam hodijo in kolesarijo v O Križe. Igor Stavrević iz City Studia je pojasnil potek trase in tehnične podrobnosti posameznih odsekov. Predlog nove ureditve vključuje tudi skupno prometno površino pešcev in kolesarjev. Gre za sodoben način urejanja prometa, ki ga v Tržiču še ni, ga pa pri urejanju tovrstnih izzivov uporabljajo v vse več slovenskih krajih.

Udeleženci so izrazili skrb zaradi morebitnih konfliktov med šolarji in traktorji ter med pešci in kolesarji na poti. Predlagali so traso ob obstoječih cestah Križe – Sebenje – Žiganja vas in Križe – Pristava ob glavni cesti, ob hkratni preureditvi ceste, ki bi vključevala nižjo omejitev hitrosti, so predlagali udeleženci. Za povezavo ob glavni cesti so predlagali bolj kontinuiran potek trase, saj so nekateri menili, da je kratek odsek premalo. V bolj splošnem smislu pa se je največ udeležencev strinjalo z stališčem: »Poljske poti naj se načrtuje tako, da se upošteva potrebe kmetov za pridelavo hrane; pešcev in kolesarjev pa za varno pot.«

Dr. Jošt Sodnik iz podjetja Tempos je predstavil sedanje neurejeno stanje vodotokov in razloge za vsakoletne poplave v Sebenjah in Žiganji vasi. Pojasnil je načela sodobne protipoplavne zaščite, razložil karto obstoječih vodotokov, novo pripravljeno karto poplavne ogroženosti, in koncept novih vodotokov za zmanjšanje poplavne ogroženosti tega dela Tržiča.

Udeleženci so se s predstavljeno analizo stanja in izhodiščem reševanja poplavne ogroženosti strinjali. Opozorili so na posebne značilnosti in tveganja tega območja v povezavi s poplavami. Vsi udeleženci so imeli tudi priložnost pogovora z načrtovalci – v ta namen so se udeleženci razdelili v skupine. Anketa na koncu je pokazala, da je bila javna razprava o protipoplavni zaščiti koristna. Po javni razpravi bodo načrtovalci predloge in pobude proučili, z lastniki zemljišč bo organiziran poseben sestanek, zainteresirane prebivalce pa bodo o stanju obeh projektov obveščali po elektronski pošti in s članki v naslednjih številkah Tržičana. Še vedno je na voljo tudi elektronski naslov urban.jeriha@ipop.si, kamor lahko pošljete vaša vprašanja o projektu kolesarske steze ali protipoplavne zaščite.

Članek je bil objavljen v Tržičanu: https://www.trzic.si/doc/obcina-trzican/trzican-7-2018.pdf

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri