Urejanje javnih zelenih površin na Konferenci komunalnega gospodarstva

Na osmi Konferenci komunalnega gospodarstva v Podčetrtku bo letos prvič na programu tudi tematski sklop “urejanje in čiščenje javnih površin”. Konferenčni program kaže, da je Zbornica komunalnega gospodarstva pod ta naslov umestila vsebine, ki se nanašajo na urejanje javnih zelenih površin (o naravi v mestu, ravnanju z drevesi, samooskrbi) in tokrat usmerila pozornost udeležencev na posebnosti te sicer zapostavljene komunalne dejavnosti. 

Urejene zelene površine so komunalna infrastruktura katere pomen se povečuje. Od tega, kako so urejene javne zelene površine, kje in kakšne so, je odvisno, kako zdravi so prebivalci in kako zdrava sta urbana narava in okolje, kako odporno je naselje na podnebne spremembe, kako prijetno je naselje za vsakdanje življenje in kako privlačno je za obiskovalce in nove investicije.

Urejanje javnih zelenih površin je komunalna dejavnost lokalnega pomena, zakon o varstvu okolja določa, da je sestavina obvezne lokalne gospodarske javne službe “urejanje in čiščenje javnih površin”. Slovenski sistem urejanja javnih zelenih površin je pomanjkljiv, urejanje javnih zelenih površin se v praksi zožuje na vzdrževanje, to pa je slabo povezano z drugimi fazami, to je z načrtovanjem, gradnjo, rabo in nadziranjem rabe ter prenovo. Za izvajanje javne službe urejanje javnih zelenih površin ne obstajajo enotna državna izhodišča kot so predpisi, pravilniki, priporočila ali standardne opredelitve del in nalog, čeprav je podobno kot za druge gospodarske javne službe priprava takih predpisov v zakonu predvidena (ZVO, 1993; ZVO-1, 2004) .

Vključitev “urejanja in čiščenja javnih površin”  na program letne strokovne konference komunalnega gospodarstva kaže, da se izvajalci dejavnosti in Zbornica komunalnega gospodarstva zavedajo izzivov, ki jih prinaša veliko zanimanje družbe za funkcije javnih zelenih površin. To je zelo dobro za strokovni razvoj dejavnosti, za celovito urejanje javnih zelenih površin v naših naseljih in nenazadnje za vse koristnike urejenih javnih zelenih površin.

Interes komunalnih služb in izvajalcev dejavnosti za strokovno razpravo o urejanju javnih zelenih površin in medsebojno sodelovanje je bilo možno zaznati že na prvem posvetu o izvajanju te gospodarske javne službe, ki sta ga Ministrstvo za okolje in prostor in Zbornica komunalnega gospodarstva organizirala  februarja 2017  v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in IPoP – Inštitut za politike prostora. Posvet v Ljubljani je bil pozimi lani namenjen razpravi o zakonodajnem okviru in o zagonu sodelovanja med zainteresiranimi akterji, udeležilo se ga je več kot 70 udeležencev, ki so se posebej ogreli med delavnicami in razpravo. Razlog za organizacijo posveta so bili problemi, ki so jih pri izvajanju te GJS takrat zaznavali občine, stroka, javnost in tudi pristojno ministrstvo.

Na konferenci v Podčetrtku bodo sicer zbrani prvi dan (20. septembra) prisluhnili splošnim strateškim temam in okrogli mizi “Komunalni standard in kakovost bivanja” na kateri bodo poleg županje občine kozje Milence Krajnc sodelovali dr. Mihael J. Toman, redni profesor na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete v Ljubljani, dr. Pavel Gantar, urbani sociolog, politik in publicist, ter Arne Hodalič, fotograf, popotnik, novinar, potapljač in jamar. Drugi dan (21. septembra) bo delo potekalo v petih vzporednih sekcijah, ki bodo naslavljale vprašanja: ekonomski vidiki izvajanja javnih služb, oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadne vode, ravnanje z odpadki in urejanje in čiščenje javnih površin.

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri