Prostor javnosti – Partnersko urejanje prostora

Slovenske občine se pogosto soočajo z negativnimi odzivi javnosti, ko uvajajo inovativne ukrepe ali spreminjajo javni prostor in prometno ureditev s pristopi, ki jih v Sloveniji nismo vajeni. Zaradi negativnega odziva mnoge svoja prizadevanja včasih tudi opustijo in se vrnejo k starim ureditvam.

Negativni odzivi so najpogosteje posledica neučinkovitega vključevanja javnosti v procese odločanja. Večina občin namreč še ni najbolj vešča uporabe sodobnih orodij vključevanja javnosti. Pogosto jih tudi skrbi, da bo vključevanje javnosti zamaknilo ali celo onemogočilo izvedbo ukrepov, zato se procesom vključevanja, ki bi presegli zakonsko predpisane zahteve, izogibajo. Poleg tega so rešitve, ki niso razvite z vključevanjem javnosti, lahko pomanjkljive, saj načrtovalci ureditve javnega prostora razumejo in doživljajo drugače kot prebivalci, ki ta prostor vsakodnevno uporabljajo.

Številni evropski, pa tudi nekateri domači, zgledi kažejo, da je vključevanje javnosti v procese urejanje javnega prostora že v fazah razvoja in načrtovanja izjemno koristno in dolgoročno dobra naložba, saj izboljša kakovost rešitev, spremeni dojemanje rešitve v javnosti in pozitivno vpliva na zaupanje v lokalne uprave.

Projekt Prostor javnosti – Partnersko urejanje prostora spodbuja partnersko urejanje javnega prostora.

Z izvedbo dveh procesov vključevanja javnosti – v zvezi s mestnim jedrom v Mariboru ter Obalno cesto v Izoli in Kopru – bomo s pomočjo metode učenja skozi prakso (»Learning by doing«) izobraževali in usposabljali zaposlene v navedenih občinah in upravnih enotah o partnerskem urejanju prostora, prispevali h kakovosti vključevanja javnosti v urejanje javnega prostora v dveh lokalnih okoljih in preizkusili uspešnost različnih metod in pristopov ter ugotovitve predstavili drugim občinam, upravnim enotam in širši javnosti.

Novico ob zaključku projekta najdete tukaj.

Financer: Ministrstvo za okolje in prostor

Trajanje: 07/2018–10/2019

Nosilec projekta: IPoP – Inštitut za politike prostora
Partnerji: Hiša!, PiNA, prostoRož

 

Foto: Natalija Gajić

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri