IPoP v sodelovanju s SOS nadaljuje s podporo občinam pri upravljanju prostora

Partnerstvo IPoP in SOS nadaljuje projekt »Podpora izvajanju urbane politike in programa URBACT«. Osrednji cilj je podpreti nosilce lokalnih politik pri upravljanju prostora, aktivnosti, ki jih bomo izvajali pa bodo temeljile zlasti na spoznavanju dobrih praks ter izmenjavi znanj in izkušenj. Prvi dogodek bo študijski obisk 28. maja 2018 v Velenju na temo trajnostne mobilnosti.

IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije (SOS) smo v letih 2016 in 2017 po naročilu Ministrstva za okolje in prostor izvajali projekt »Podpora izvajanju urbane politike in programa URBACT«.

Organizirali smo 12 dogodkov, od tega 8 tematskih delavnic, na katerih smo slovenskim občinam pomagali razvijati projektne ideje za razpise evropskih programov, tudi programa URBACT, dva posveta na nacionalni ravni, namenjena krepitvi dialoga med različnimi ravnmi upravljanja, in dve mednarodni konferenci, s katerima smo naslavljali aktualne trende na področju urbanega razvoja in gostili ugledne tuje strokovnjake. Opravili smo tudi številna individualna svetovanja, povezana zlasti s prijavami na razpise programa URBACT. Znanje o urbanem razvoju pa smo širili po svojih komunikacijskih kanalih in na novo vzpostavljeni spletni strani mesta.si. V aktivnostih je sodelovalo 73 slovenskih občin.

Dobre prakse in izmenjava izkušenj

Partnerstvo IPoP in SOS nadaljuje z delom v letih 2018–2020. Glavni cilj projekta, v skladu z aktualnima Dogovorom iz Amsterdama in Deklaracijo iz Quita, ostaja podpreti nosilce javnih politik na vseh ravneh, še posebej pa na lokalni ravni, za takšno javno upravljanje s prostorom, ki zagotavlja mesta in naselja, v katerih imajo vsi ljudje enake možnosti in kjer uživajo svoje temeljne pravice. Zato bomo posebno pozornost bomo namenili spodbujanju participativnih načrtovalskih in izvajalskih praks z vključevanjem javnosti in nevladnih organizacij.

Program aktivnosti temelji na spoznavanju dobrih praks ter izmenjavi izkušenj in znanj med mesti in občinami. Organizirali bomo študijske obiske doma in na tujem, kjer bodo udeleženci o izkušnjah v drugih mestih izvedeli iz prve roke. Program vključuje letno mednarodno konferenco, kjer bomo odpirali aktualna vprašanja, spoznavali trende in iskali odgovore na največje izzive slovenskih mest. Nudili bomo tudi individualno podporo mestom in občinam, ki bodo izkazala interes za sodelovanje v programu URBACT.

O trajnostni mobilnosti v Velenju

Prvo spoznavanje dobrih praks bo terenski študijski obisk 28. maja 2018 v Velenju, kjer bodo med drugim brezplačni javni promet, izposojo koles, pešbus in bicivlak ter urejanje šolskih prevozov predstavile Mestna občina Velenje, Mestna občina Slovenj Gradec in Osnovna šola Mislinja.

Sicer pa avgusta napovedujemo študijski obisk v Reki na Hrvaškem, oktobra pa mednarodno konferenco na temo ekonomskih vidikov urbane prenove.

Vabljeni k sodelovanju!

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri