Zagovorniki okolja 2

Projekt naslavlja težave, ki se pojavljajo pri uveljavljanju okoljevarstvenih načel v procesih urejanja prostora in izvirajo iz nezadostnega poznavanja sistema urejanja prostora in njegove povezanosti s sistemom varstva okolja ter iz slabe prilagojenosti sistema urejanja prostora na sodobne razvojne izzive – na trajnostni razvoj in prilagajanje podnebnim spremembam. Projekt je namenjen predstavnikom NVO, CI in splošne javnosti ter odločevalcem kot pomoč pri udejanjanju trajnostnega razvoja skozi prostorsko načrtovanje. Rezultati bodo koristili tudi strokovni javnosti, investitorjem ter drugim akterjem v procesih urejanja prostora, ki so zainteresirani za dobro delovanje sistema varstva okolja in urejanja prostora.

Naloga IPoP je pripraviti priročnik za trajnostno urejanje prostora. Priročnik bo zagotovil široko razumljivo predstavitev povezanosti med področjem varstva okolja in urejanja prostora. S pomočjo primerov dobrih praks in predstavitve dejavnikov uspeha bo prispeval k boljšim možnostim zainteresiranih akterjev za sodelovanje v procesih in postopkih urejanja prostora in varstva okolja. To bo prispevalo k izboljšanju pogojev za celovito in vključujoče urejanje prostora in varstva okolja v Sloveniji ter posredno tudi k bolj učinkovitemu spopadanju z izzivi trajnostnega razvoja in podnebnimi  spremembami. Priročnik bo predstavil osnove varstva okolja in urejanja prostora, slovenski sistem in  dobre prakse in dejavnike uspeha za trajnostno urejanje prostora in premoščanje deficita prelivanja strateških namer v konkretno načrtovanje prostora.

Vodilni partner: Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC

Financer: Eko sklad (Slovenski okoljski javni sklad) in Ministrstvo za okolje in prostor (Sklad za podnebne spremembe)

Trajanje: 04/2018–01/2019

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri