Strokovne podlage za Odlok o parkiranju Občine Idrija

Namen projekta je bila priprava Odloka o urejanju prometa v Občini Idrija, s poudarkom na prometni politiki. IPoP je v okviru projekta vodil proces vključevanja javnosti in analizo parkirnega utripa, ki je bila izvedena na ravni cele občine, in je zaradi zahtevnosti predstavljala prvo tovrstno analizo v Sloveniji. Proces vključevanja javnosti je zajemal organizacijo in izvedbo treh javnih razprav. Prva se je nanašala na prometno ureditev kopališča Lajšt, druga na izbiro scenarijev urejanja parkiranja v Idriji, tretja pa s konkretnimi ukrepi urejanja parkiranja. Pripravljena sta bila tudi dva prispevka za lokalno glasilo. IPoP je v projektu sodeloval kot podizvajalec podjetja Kombinat arhitekti.

Naročnik: Občina Idrija / Kombinat arhitekti

Trajanje: 11/2017–05/2018

Foto: IPoP (CC BY-NC 4.0)

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri