Proučitev možnosti za povečanje učinkovitosti urejanja otroških igrišč v MOL

Naloga predstavlja oceno stanja v urejanju javnih otroških igrišč v Mestni občini Ljubljana in poizkus oblikovanja priporočil za povečanje učinkovitosti urejanja na njeni osnovi. Vsebina se ne dotika porabe sredstev in finančnih vidikov urejanja ampak predstavlja vpogled v prostorske in organizacijske pogoje in rezultate urejanja. Naloga se opira na predpostavko, da je učinkovitost urejanja pogojena s tem, kako upoštevamo razmere in kaj od urejanja pričakujemo. V razpravo o obvladovanju učinkovitosti urejanja zato naloga prinaša vpogled v stanje v prostoru, v razvojna pričakovanja občine glede števila in kakovosti igrišč ter v organizacijo in izvedbo dela v posameznih fazah urejanja.

V uvodu so predstavljena izhodišča in terminološka pojasnila, v jedru je ocena stanja, v sklepnem delu pa so povzete ključne ugotovitve analize stanja in podani predlogi šestih ukrepov za izboljšanje učinkovitosti. Ti se opirajo na priporočila iz tuje dobre prakse in obsegajo predloge za strateško načrtovanje, povezano delovanje pristojnih na ravni občine, opredelitev standardov kakovosti načrtovanja in opremljanja igrišč ter tudi spremljanje stanja in vključevanje otrok v procese načrtovanja in urejanja javnih otroških igrišč.

IPoP je projekt izvedel v sodelovanju z LUZ d.d..

Naročnik: Mestna občina Ljubljana

Trajanje: 07/2017–12/2017

Foto: Maja Simoneti IPoP (CC BY-NC 4.0)

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri