Za pripravo nove zakonodaje je potrebno dovolj časa

Skupina Odgovorno do prostora je ob izteku javne razprave o predlogih Zakona o urejanju prostora, Gradbenega zakona in Zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih 4. novembra 2016 pozvala ministrico za prostor in predsednika vlade k podaljšanju časa za pripravo novih zakonskih rešitev (povezava na besedilo).

Skupina je takoj po prvem branju novih predlogov in po začetku organizirane priprave pripomb ugotovila, da so zakonska besedila še vedno nekonsistentna in pomanjkljiva. OdP! je zato, podobno kot tudi nekatere druge organizacije in posamezni partnerji OdP!, že 19.20.2016 prosil pristojne za ustrezno podaljšanje roka za javno razpravo. Stroka ocenjuje, da predlogi predpisov brez ustreznega dodatnega strokovnega usklajevanja še niso primerni za nadaljevanje postopka sprejemanja na drugih ravneh ter opozarja, da lahko novi predpisi, če ne bodo ustrezno pripravljeni, povzročijo še več škode za razvoj države, lokalnih skupnosti, gospodarstva in družbenih sistemov, kot so jo nepremišljene zakonodajne spremembe leta 2007.

Stroka v sporočilu posebej opozarja odgovorne na ravni države in vlade, da je način priprave in sprejemanja nove zakonodaje pomemben za ustvarjanje pogojev za dobro razumevanje in sodelovanje udeležencev v urejanju prostora, ki sta ključna za nadaljnji prostorski razvoj in učinkovito vodenje procesov v upravljanju s prostorom. Kot je vse bolj očitno tudi iz domače prakse, postajajo v sodobnem urejanju prostora procesi priprave prostorskih aktov in odločanja o razvoju v prostoru eden največjih izzivov. Pomanjkanje volje zakonodajalca za javno razpravo in za ustrezno izčiščenje zakonskih rešitev, za dopolnitev s predlogi potrebnih podzakonskih aktov in za sočasno horizontalno sinhornizacijo z drugo resorno zakonodajo se zato zdi res slaba popotnica za potrebno izboljšanje razmerv prostoru in urejanju prostora. Stroka zato pričakuje, da bo zakonodajalec pokazal razumevanje za njene pomisleke in aktivno podprl nadaljevanje procesa javne razprave in oblikovanja najboljših možnih rešitev.

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri