Mestna občina Nova Gorica izbrana za izvedbo pilotnega projekta Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri v občini

Društvo Focus, Umanotera, Inštitut za politike prostora in Pravno–informacijski center nevladnih organizacij so v okviru projekta Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri izbrali občino, v kateri se bo izvajal pilotni projekt skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri. Na razpis je prispelo devet zelo dobrih prijav, izbrana pa je bila Mestna občina Nova Gorica. Potrebe in potenciali občin za razvoj trajnostnih skupnostnih praks so veliki.

Slovenske občine so bile vabljene k prijavi interesa za izvedbo pilotnega projekta Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri v občini. Rok za prijavo interesa je bil 1. julij 2016, namenjen pa je bil občinam, ki želijo razviti in podpreti skupnostne modele delovanja in ki prepoznavajo svojo vlogo skrbnika količine in kakovosti življenjskih virov v svojem okolju.

Končna izbira občine je bila težka, saj je na razpis prispelo devet zelo dobrih prijav. Prijavile so se občine Ajdovščina, Idrija, Kamnik, Krško, Nova Gorica, Razkrižje, Škofja Loka, Vrhnika in Žalec. Tako število kot bogata vsebina prijav kažeta na velike potrebe in potenciale občin za razvoj skupnostnih praks.

Pilotni projekt vključuje analizo stanja v občini na področjih oskrbe s hrano in energijo, upravljanja z viri, stavb in urbanih prostorov, urejanja prostora in trajnostne mobilnosti. Na podlagi analize bo pripravljen nabor predlogov za uvedbo skupnostnega upravljanja, pri čemer bodo upoštevane pravne možnosti in ovire, ki so lokalnega značaja. Na participatoren način, v sodelovanju z lokalnimi deležniki, bodo pripravljeni predlogi za tri skupnostne projekte, za katere bo izdelan načrt dela in izvedbe. Na ta način želijo izbrano lokalno skupnost okrepiti in pripraviti za prispevanje k prehodu v nizkoogljično družbo in krožno gospodarstvo s trajnostnim skupnostnim upravljanjem z življenjskimi viri v lokalnem okolju. Takšna usmeritev odkriva nove paradigme pri spopadanju z izzivi današnjega časa in ki je lahko navdih za druga okolja v Sloveniji.

Mestna občina Nova Gorica je v svoji prijavi navedla številne aktivnosti, ki podpirajo trajnostni razvoj in so usmerjene v napredno izboljšavo urbanega okolja ter v povezovanje mesta z zeleno okolico in reko Sočo. Kot strateški cilj, opredeljen v Trajnostni urbani strategiji, izpostavljajo usmeritev v zeleno nizkoogljično mesto. Navedli so številne prakse, ki že potekajo, prepoznavajo pa tudi pomembnost vključevanja deležnikov in javnosti v procese odločanja. Želijo si podpore pri bolj sistematičnem pristopu k obravnavi skupnostnega upravljanja in znanje za koordinacijo tovrstnih aktivnosti in projektov.

Tako predstavniki projekta kot občine se že veselijo nadaljnjega sodelovanja, ki bo pripomoglo k zagotavljanju celovite in trajne blaginje za ožjo in širšo skupnost.

Ocene prijav

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri