Trajnostna mobilnost v praksi

Številni kazalci trajnostne mobilnosti zaradi zelo razširjenih netrajnostnih navad v naši državi Slovenijo uvrščajo na rep držav Evropske unije. Promet predstavlja največji vir emisij toplogrednih plinov v sektorjih, ki niso vključeni v trgovanje z emisijami, in največjo grožnjo za podnebne spremembe, saj emisije iz prometa še kar naraščajo. Projekt Trajnostna mobilnost v praksi skozi proces izobraževanja in promocijo trajnostne mobilnosti cilja na tiste skupine prebivalcev, ki lahko pomembno vplivajo na dojemanje trajnostne mobilnosti javnosti.

Namen projekta je bil izobraževati, ozaveščati in informirati multiplikatorje (medije, učitelje, ravnatelje, zaposlene na občinah) in posledično širšo javnost o koristih blaženja podnebnih sprememb na področju mobilnosti ter jih usposobiti za prehod v nizkoogljično družbo, katere mobilnost bo temeljila na javnem prevozu, nemotoriziranih oblikah premikanja ter drugih alternativnih, nizkoogljičnih načinih prevozov.

V okviru projekta so bili izvedeni tematski seminarji: dva za učitelje, en za vodilne kadre v osnovnih šolah, dva za predstavnike občin. Seminarjev se je skupno udeležilo okoli 100 udeležencev. Izmed vseh udeležencev, smo 20 izbranih popeljali na obisk italijanskega mesta Bolzano na Južnem Tirolskem, kjer so si ogledali primere dobrih praks na področju prometa. Udeleženci so bili navdušeni in že načrtujejo prenos praks v svoj prostor. Nastal je tudi kratek dokumentarni film o ekskurziji, ki je namenjen vsem, ki potrebujejo dodaten navdih za vzpostavitev trajnostne mobilnosti. Dejstvo je, da veliko dobrih praks že obstaja tudi v Sloveniji, zato so projektni partnerji pripravili zbornik »Trajnostna mobilnost v praksi«, kjer so le-te podrobno opisane.

Projekt se je zaključil z nacionalno konferenco »Vključevanje dobrih praks trajnostne mobilnosti v naše okolje«. Konference se je udeležilo več kot 80 akterjev s področja urejanja prometa. Udeleženci so izmenjali izkušnje in spoznali obstoječe dobre prakse iz Slovenije. Skupaj so pripravili tudi priporočila za odločevalce.

Promocija projekta je potekala tudi preko številnih že uveljavljenih dogodkov partnerskih organizacij: Kolesarski zajtrk, urbani sprehodi Jane’s Walk, Alpski dnevi ipd. Organsko nadaljevanje projekta pa zagotavlja nov projekt »Trajnostna mobilnost v šoli«, ki se bo osredotočil na prometno problematiko v izbranih šolskih okoliših in na povezovanje ukrepov in programov za spodbujanje trajnostne mobilnosti v šolah.

Projekt Trajnostna mobilnost v praksi, ki smo ga izvajali Cipra Slovenija, Focus – društvo za sonaraven razvoj in Inštitut za politike prostora – IPoP, je iz sredstev Sklada za podnebne spremembe financiralo Ministrstvo za okolje in prostor.

LOGO_MOP_SLO_Q

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri