Celostna prometna strategija za občino Tržič

Inštitut za politike prostora – IPoP je vodilni partner v konzorciju, ki je bil izbran za pripravo celostne prometne strategije (CPS) za občino Tržič. V konzorciju poleg IPoP sodelujejo še Focus, društvo za sonaraven razvoj, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, City Studio ter socialni marketing Iz principa, oblikoval pa se je v okviru Konzorcija CPS.

Rezultat procesa izdelave CPS bo strateški dokument občine za trajnostno načrtovanje prometa in reševanje vseh s prometom povezanih izzivov.

Tržičanom bodo ureditve, ki bodo lahko izvedene na podlagi CPS, prinesle še bolj urejeno občino, privlačno in prijaznejšo pešcem, kolesarjem ter uporabnikom javnega potniškega prometa. Izboljšali se bosta dostopnost delovnih mest in storitev ter prometna varnost, zmanjšali pa se bodo prometni zastoji, onesnaževanje, emisije toplogrednih plinov, poraba energije in stroški za mobilnost. Kakovost bivanja bo zato boljša, z njo pa tudi možnost lokalnih skupnosti za uspešen razvoj.

Priprava CPS bo potekala v več fazah in bo vključevala načela vključevanja, sodelovanja in vrednotenja, zato je zelo pomembno, da nam s svojimi opažanji, željami in predlogi pomagate vsi Tržičani. V ta namen bomo organizirali več javnih razprav, izvedli več intervjujev, anket in predstavitev. Začeli smo z analizo trenutnega stanja, 5. julija 2016 pa bomo organizirali javno razpravo, na katero ste vsi lepo vabljeni. Veseli bomo vašega mnenja o dobrih in slabih straneh, povezanih s prometom, z vsakodnevnimi potmi, ki jih opravljate, ter vaših želja in pričakovanj. O poteku priprave CPS in dogodkih vas bomo redno obveščali prek spletne strani http://konzorcij-cps.si/trzic/ ter http://www.trzic.si/projekti/celostna-prometna-strategija.html.

Foto: Konzorcij CPS

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri