Druga URBACT delavnica – poročilo

2. junija 2016 je na Jesenicah potekala druga delavnica za pripravo projektnih predlogov za razpis programa URBACT, tokrat na temo zelenih površin.

Predstavniki mest so se spoznali s programom URBACT in podrobnostmi aktualnega razpisa ter glede na kratek rok z možnostmi, da se pridružijo omrežjem z definiranimi temami, ki še iščejo partnerje.

V drugem delu smo se posvetili temi ozelenjevanja. Maja Simoneti je predstavila zgodovinski razvoj zelenih površin v mestih, njihovo funkcijo, prakso v Sloveniji ter aktualne trende in potenciale, po katerih se lahko zgledujemo. Sledila je razprava z udeleženci, v kateri smo spoznali izzive posameznih mest in poskušali najti skupne teme.

Ugotovili smo, da se slovenska mesta soočajo s podobnimi izzivi kot mesta v drugih državah, kot so vzdrževanje in upravljanje zelenih površin, lastništvo zelenih površin v soseskah, ravnanje z zasebnimi površinami v javni rabi in zelenjem na zasebnih zemljiščih, urejanje območij ohranjene narave z vidika funkcij javnih zelenih površin, urejanje nezazidanih stavbnih zemljišč in pomanjkanje zelenih površin v manjših naseljih.

Na podlagi prepoznanih izzivov smo poskušali zastaviti aktualne projektne teme in izkristalizirale so se naslednje ideje:

– začasna raba kot način urejanja nezazidanih stavbnih in drugih degradiranih zemljišč,

– sodelovanje s prebivalci v smislu vključevanja prebivalcev in lastnikov v urejanje – sourejanje,

– priprava strategije varstva in razvoja zelenja v mestu – kot rezultat skupne zaveze deležnikov za sodelovalno upravljanje in

– prizadevanje za širšo prepoznavo pomena urejanja zelenih površin.

Na razpravi žal niso bili prisotni pristojni za urejanje zelenih površin, zato smo ujeli najbolj prepoznavne teme, ne pa tudi globljih težav občinskih uprav. Zato si bomo prizadevali, da se to temo naslavlja tudi v prihodnje.

Predstavitev URBACT in razpis

Predstavitev zelene površine

Dogodek je del projekta, ki ga IPoP skupaj s Skupnostjo občin Slovenije izvaja po naročilu Ministrstva za okolje in prostor in je namenjen podpori urbanih politik in programu URBACT.

Naslovna foto: IPoP (CC BY-NC 4.0)

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri