Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri

OZADJE

Življenjski viri in razvojne priložnosti

Slovenija je bogato obdarjena z nizkoogljičnimi in trajnostnimi življenjskimi viri: gozdovi, vodnimi viri, obnovljivimi viri energije (OVE), rodovitno prstjo, raznolikimi naravnimi pokrajinami in biotsko raznovrstnostjo. Veliko priložnosti za prehod v nizkoogljično in trajnostno družbo izhaja tudi iz trajnostne rabe prostora in učinkovitejše rabe energije (URE). Slovenija pa je tudi nadpovprečno podnebno ranljiva. Zaradi svojih geografskih značilnosti se segreva še hitreje od svetovnega povprečja. Prispevanje k zavarovanju globalnega podnebja pred nedopustno nevarnim segrevanjem nad 2 °C in učinkovito prilagajanje na podnebne spremembe sta ključna dejavnika dolgoročne blaginje prebivalcev Slovenije, pa tudi odgovornost do narave in prihodnjih generacij.

Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri – sinergijsko gonilo prehoda v nizkoogljično družbo

Podnebna kriza je tako velik izziv, da moramo v okviru svojih odgovornosti, zmožnosti in pristojnosti takoj začeti ukrepati prav vsi. Lokalne skupnosti so življenjsko zainteresirane za trajnostno upravljanje z življenjskimi viri v svojem okolju. So najbolj naraven skrbnik in varuh ohranjanja količine in kakovosti virov, saj ti predstavljajo osnovo za njihov blaginjo in lahko poženejo pozitivno povratno zanko razvoja (vse bolj trajnostno upravljanje z viri prinaša vedno več razvojnih priložnosti). Prehod v nizkoogljično družbo lahko v Sloveniji zaradi strateškega sonaravnega kapitala poteka na družbeno in gospodarsko vzdržen način in kot eden od vidikov celovitega prehoda v trajnostno družbo – v postopno doseganje ravnotežja med gospodarstvom, družbo in okoljem, kratkoročno pa je to zanesljiva pot iz krize.

NAMEN

Namen projekta je opolnomočiti lokalne skupnosti za prispevanje k prehodu v nizkoogljično družbo s trajnostnim upravljanjem z življenjskimi viri v lokalnih okoljih. S promocijo skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri kot pozitivno razvojno povratno zanko bo projekt prispeval k blaginji skupnosti ter povečanju neodvisnosti od fosilnih energentov in prehranske samooskrbe na ravni države.

AKTIVNOSTI

V okviru projekta bomo izvedli:

Kampanjo Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri, ki bo vključevala analizo koncepta in praks skupnostnega trajnostnega upravljanja z življenjskimi viri, pripravo kataloga dobrih praks, izvedbo konference za lansiranje kampanje, široko promocijo koncepta skupnostnega trajnostnega upravljanja z življenjskimi viri ter izbor lokalne skupnosti za pripravo projektov lokalnega upravljanja z življenjskimi viri.

Pilotni projekt Upravljanje z življenjskimi viri v občini, ki bo vključeval analizo stanja na nacionalni ravni, pregled in oceno stanja in virov v izbrani občini, oblikovanje projektnih predlogov, pripravo projekta do izvedbe – plan dela, usposabljanje lokalnega koordinatorja ter predstavitev izbranih rešitev za javnost.

Pripravo priročnikov in diseminacijo. Ta sklop bo zajemal pripravo priročnikov za skupnostne projekte iz različnih področij, promocijo priročnikov in razvitih rešitev, pripravo priporočil za izboljšanje predpisov in njihovo izvajanje ter diseminacijo rezultatov projekta vsem ključnim deležnikom.

PARTNERJI

– FOCUS, društvo za sonaraven razvoj (vodilni partner)

– Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj

– Pravno informacijski center nevladnih organizacij

– Inštitut za politike prostora – IPOP

 

TRAJANJE: Projekt traja od marca do konca oktobra 2016.

KONTAKT: Tomi Tkalec, vodja projekta, tomi@focus.si.


VIRI:

Katalog dobrih praks skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri

Vodnik Dovolj za vse – skupnostno upravljanje z življenjskimi viri

Analiza normativnega okvira za uvedbo skupnostnih projektov

Priročnik za izvajanje skupnostnih projektov

Priročnik za izvajanje spremljane poti v šolo

Priročnik za ureditev skupnostnega prostora

Priročnik za izvedbo skupnostne sončne elektrarne

 

Projekt iz sredstev Sklada za podnebne spremembe financira Ministrstvo za okolje in prostor.

1 comment

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri