Evropski viri financiranja za mesta

Včeraj, 24. marca 2016, je v organizaciji SOS in IPoP v Ljubljani potekal dogodek Evropski viri financiranja za mesta – Posvet o potrebah mest.

Predstavili smo različne evropske instrumente in programe, s katerimi lahko mesta oz. občine pridobijo sofinanciranje za svoje projekte vezane na urbani razvoj.

Tomaž Miklavčič iz MOP je predstavil ESPON. ESPON je Mreža za spremljanje evropskega prostorskega načrtovanja. Podpira razvoj politike v zvezi s kohezijsko politiko EU. ESPON sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj na podlagi cilja 3 za evropsko teritorialno sodelovanje in 31 držav (27 držav članic EU ter Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica). Nena Dokuzov iz MGRT je predstavila mehanizme CLLD in druge mehanizme za urbani razvoj.

Posebni poudarek med predstavitvami je bil namenjen novemu razpisu programa URBACT, ki spodbuja izmenjavo znanja in izkušenj med evropskimi mesti. Tokratni razpis je osredotočen na uresničevanje strateških dokumentov in akcijskih načrtov v praksi. Predstavila ga je Petra Očkerl iz IPoP, ki je tudi kontaktna oseba pri IPoP, nacionalni kontaktni točki programa.

Zaradi široke palete najrazličnejših potreb mest, je za naslavljanje izzivov in udejanjanje načrtov potrebno zagotavljati tudi vire iz široke palete občinam razpoložljivih sredstev. Mateja Softić iz podjetja Iskriva je predstavila možnosti sofinanciranja iz EU sredstev za najrazličnejše namene, od programa Obzorje 2020 ali LIFE do programa Erasmus ali Evropa za državljane.

Marko Peterlin in Petra Očkerl sta v drugem delu predstavila nekaj projektov, dva iz programa URBACT – Healthy Ageing in Sustainable Food in Urban Communities – in dva druga projekta – New Ideas for Old Buildings in Refugees for Co-creative Cities. Projekti lahko služijo kot primeri dobre prakse in za orientacijo, kakšne projekte je mogoče prijaviti na različne evropske programe.

V drugem delu je potekala delavnica, namenjena dialogu med mesti in ministrstvom, s ciljrm identifikacije glavnih potreb in izzivov slovenskih mest danes. Izhodišča delavnice bodo služila načrtovanju programa delavnic in posvetov, ki jih bomo organizirali v tem in prihodnjem letu.

Zaključki delavnice

V delavničnem delu smo razpravljali o tem, kaj so glavni izzivi slovenskih mest ter kako daleč so v procesu spopadanja s tem problemi. Ugotavljali smo, ali imajo že pripravljene strategije ali ne, ali so že v fazi izvajanja strategij in ali mogoče iščejo primerne dobre prakse, ki bi jih lahko iz tujih mest uvozili v svoje lokalno okolje.

Skozi razpravo so se izkristalizirale naslednje teme, ki se jih bomo podrobneje lotili na naslednjih delavnicah, namenjenih prvim korakom k oblikovanju projektnih idej za razpise programa URBACT.

1. Vprašanje praznjenja mestnih jeder v povezavi s stanovanjsko politiko in turizmom
2. Ozelenitev mesta in upravljanje zelenih površin
3. Učinkovita raba prostora, zlasti v povezavi z industrijskimi conami
4. Vprašanje varnosti
5. Prezaposlenost vs. nezaposlenost
6. Open data oz. dostop do podatkov
7. Urejanje prometa glede na neskladnost med občinsko in državno ravnjo in v zvezi z mirujočim promet v mestnem jedru in rabo javnega prostora

Predstavitve:

NIFOB predstavitev projekta – slo

Predstavitev razpisa za izvajalska omrežja

RfCCC – predstavitev projekta

Urbact dobre prakse, Petra Očkerl, IPoP

Možnosti financiranja urbanega razvoja, Mateja Softić, Iskriva

Foto: IPoP (CC BY-NC 4.0)

3 comments

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri