Deset let politik prostora

Deset let obstoja ni nek dosežek, ki bi bil nujno zanimiv še za koga drugega kot za slavljenca. A vseeno smo kar malo ponosni. V razvpito nestabilnem svetu nevladnih organizacij se je po skoraj 100 projektih s področij participacije, urbane prenove, trajnostne mobilnosti in novih prostorskih praks že vredno ozreti okoli in preveriti, ali smo se spremenili le mi, ali se je zaradi nas morda vsaj malo spremenil tudi svet okoli nas.

Kaj?

Ko smo se ustanavljali, se na primer o nevladnih organizacijah na področju prostora sploh še ni govorilo. Danes se o njih ne le govori, pač pa se učinki njihovega delovanja mnogim prebivalcem že poznajo v vsakdanjem življenju, prvim društvom na tem področju pa je bil priznan status delovanja v javnem interesu. K obojemu smo skupaj s partnerskimi organizacijami v Mreži za prostor pomembno prispevali. Prav sodelovanje v nevladnem sektorju nas je verjetno pri našem delu v tem obdobju najbolj zaznamovalo, zadnja leta s posebnim poudarkom na prepoznavanju pomena skupnostnih praks v urejanju prostora.

Prispevali smo tudi k obujenemu zavedanju o pomenu participacije javnosti v urejanju prostora. Kmalu po začetku našega delovanja je sprememba prostorske zakonodaje bistveno znižala zahteve po sodelovanju javnosti pri pripravi prostorskih načrtov. Namesto z raziskovalnim delom in razvojem dobrih praks smo se soočili z množico konfliktov v prostoru, ki jih je bilo preprosto treba nasloviti. Odtlej nenehno poudarjamo, da sodelovanje javnosti od najzgodnejših faz razvoja projekta ni administrativna ovira, pač pa nujni pogoj za uspešno umeščanje v prostor.

Pomagali pa smo tudi pri razvoju urbane politike, se pravi sklopa javnih politik, ki so namenjena mestom vseh velikosti. Pred desetimi leti so bile možnosti za povezavo ukrepov, namenjenih mestom, pri nas slabo poznane. Od prvega niza predavanj, ki smo ga na lastno pobudo in brez sredstev organizirali v letu 2007, prek strokovne podpore slovenskemu predsedovanju Evropski uniji na tem področju naslednje leto in prvega uspeha na razpisu za točko obveščanja programa URBACT v letu 2009, do najnovejšega sodelovanja s Skupnostjo občin Slovenije pri podpori Ministrstvu za okolje in prostor, smo poskušali spodbujati razvoj dobrih praks in vsebin urbane politike. Danes je predvsem po zaslugi Ministrstva za okolje in prostor urbana politika znatno podprta tudi z evropskimi sredstvi, mestne občine pa so pripravile trajnostne urbane strategije, ki utirajo pot novim trajnostnim praksam v mestih.

Na področju mobilnosti smo utirali pot predvsem pešačenju. Skozi organizacijo Urbanih sprehodov Jane’s Walk in povezovanjem ter podporo lokalnim organizatorjem iz drugih krajev že šesto leto poudarjamo pomen pešačenja po vsakdanjih opravkih in koristi, ki jih to prinaša mestom.

Kdo?

Naša ekipa ni velika, a je stabilna in dobre volje. Število zaposlenih po hitri rasti v prvih treh letih raste počasi, a zanesljivo: v letu 2015 smo imeli povprečno 4,63 polno zaposlenih sodelavcev. Bolj kot na to, da smo prav ob deseti obletnici vsaj za kratek čas dosegli deset zaposlenih, največ doslej, smo ponosni na dejstvo, da smo vsi sodelavci redno zaposleni, velika večina za nedoločen čas. Kar je danes skoraj že nenavadno, še posebej ob pomanjkanju kakršnihkoli stabilnih virov financiranja. Ni nepomembno, da se nam je v tem času rodilo tudi sedem otrok!

Za koliko?

Pomembna je tudi poslovna plat našega delovanja. V minulem desetletju smo ustvarili dober milijon evrov prihodkov. Skoraj natančno polovica je prišla iz nepridobitnih dejavnosti, zlasti iz projektnih razpisov, druga polovica pa iz tržnih storitev. Slabi dve tretjini od tega smo porabili za plače zaposlenih. Poskušamo skrbeti za to, da so prihodki po izvoru čimbolj raznoliki. Počasi se povečuje delež storitev, ki jih opravljamo neposredno za tuje naročnike, in zadnja leta dosega okoli 20% vseh prihodkov.

Ko smo pred dobrimi desetimi leti snovali inštitut smo imeli bolj ali manj le predstavo o tem, kaj bi se nam zdelo koristno početi. Srečevali smo se s sorodno mislečimi in izmenjevali znanje, ideje, izkušnje. Priznamo, predstavljali smo si, da bomo predvsem raziskovali, kar se ni uresničilo. A vsebine, s katerimi se ukvarjamo, ter storitve, ki smo si jih želeli izvajati, so skoraj presenetljivo blizu začetnim nameram. Tekom leta bomo tako poskušali na kratko povzeti dogajanje na ključnih štirih vsebinah našega delovanja: participaciji javnosti, urbani prenovi, trajnostni mobilnosti in novih prostorskih praksah.

Hvala vsem, s katerimi smo se povezali v teh desetih letih!

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri