Delovno srečanje skupine za Urbano prenovo v okviru Mreže za prostor

Srečanje je namenjeno vsem skupinam, iniciativam in pobudam, ki si v Sloveniji prizadevajo za izboljšanje fizičnega, prostorskega in socialnega stanja v naseljih, soseskah in mestnih središčih. Tema srečanja bodo izzivi, s katerimi se srečujete, ter pomoč, ki vam jo pri tem lahko ponudi Mreža za prostor. Ker želimo pri svojem delovanju izhajati iz potreb skupin, ki delujejo na terenu, boste udeleženci sestanka pomagali določiti teme in probleme, s katerimi se bo Skupina za urbano prenovo ukvarjala v prihodnjem letu.

Dobimo se 29. februarja 2016 ob 10:00 v lokalu Pritličje na Mestnem trgu 2 v Ljubljani.

Program srečanja:

9:45 – 10:00 prihod udeležencev

10:00 – 10:15 predstavitev aktivnosti Skupine za urbano prenovo in Mreže za prostor

10:15 – 10:30 predstavitev orodij za pomoč in podporo za NVO in iniciative

10:30 – 12:00 predstavitve prisotnih iniciativ (Pecha Kucha)

12:00 – 13:00 debata in določitev skupnih izzivov, ki bodo usmerili delovanje Mreže za prostor

Prosimo, da udeležbo potrdite na prostoroz@gmail.com najkasneje do ponedeljka, 22. februarja 2016.

Prosimo vas, da vabilo delite z vsemi skupinami, ki bi jih tema utegnila zanimati.

Vabilo

3 comments

 1. Vso aktivnost je treba v prvi vrsti usmeriti v ohranitev zunanjih zelenih površin (GJD), ki so bile urejene kot “javne” v stanovanjskih soseskah;
  Vso aktivnost je treba usmeriti tudi v sprejem in izvajanje “operativnega programa” za varstvo pred hrupom, za varstvo zraka, za energetsko učinkovitost ter racionalno rabo neobnovljivih virov (zemljišč) , vse v povezavi z “trajnostnim razvojem” prometnih tokov in prometnega urejanja

 2. problematika varstva okolja za MOL
  glej še
  • Predstavitve:
  o Načrtovanje ukrepov za obvladovanje okoljskega hrupa, dr. Alan Štimac (DARH 2 d.o.o., Samobor, Hrvaška)
  o Varstvo pred hrupom v Občinskem prostorskem načrtu MOL, Martina Lipnik (MOL – Oddelek za urejanje prostora)
  o Uporaba sodobnih prometnih modelov v regionalnih in mestnih območjih / integralni prometni model ljubljanske regije, Tomaž Guzelj (PNZ d.o.o., Ljubljana)
  glej še tuje vzore:
  https://www.epa.ie/pubs/advice/noisemapping/EPA%20Guidance%20Note%20for%20Noise%20Action%20Planning.pdf

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri