Kaj nam je prineslo 2015?

Spet je čas za letno inventuro in tudi na IPoP pregledujemo kaj je ostalo pod črto v letu, ki se končuje. Lani smo Dedku Mrazu obljubili, da bo 2015 leto sodelovanja in nadgradnje obstoječih aktivnosti. Obljubo smo držali. A ne le to.

Kaj smo napovedali lani?

Lani smo obljubili, da bomo v okviru delovne skupine za urbano prenovo pri Mreži za prostor v koordinaciji prostoRož spodbujali razvoj modela lokalnih pisarn za celovito urbano prenovo po mestih. Dosežek tega leta je, da so lokalne pisarne nekatere mestne občine že vključile v svoje trajnostne urbane strategije. Konec leta smo naša skupna prizadevanja zaokrožili s pripravo publikacije o celoviti urbani prenovi.

Napovedali smo tudi prizadevanja za aktivacijo praznih prostorov v javni lasti. V okviru delovne skupine za začasno rabo pri Mreži za prostor smo sodelovali pri pripravi analize zakonodajnega okvira in pregleda praks po petih slovenskih mesti ter v sodelovanju s Pravno-informacijskim centrom nevladnih organizacij – PIC izdali publikacijo Začasna raba nepremičnin v javni lasti. Šli pa smo še korak dlje od napovedi, saj so prazni prostori tudi tema projekta Nove ideje za stare stavbe, v katerem skozi izmenjavo praks med različnimi evropskimi mesti razvijamo načine za boljšo uporabo nepremičnin v javni lasti s pomočjo sodelovanja prebivalcev.

Nadaljevanje in nadgradnja

Skupaj s široko uredniško skupino smo pripravili nov pregled skupnostnih praks v urejanju prostora, ponovno smo povezali in podprli mnoge lokalne organizatorje pri izvedbi urbanih sprehodov Jane’s Walk, sodelovali smo pri izvedbi alternativnega vrtnarskega festivala Chelsea Fringe Ljubljana. Nadaljevali smo z vrsto aktivnosti v okviru Mreže za prostor in njenih delovnih skupin in tudi v tem okviru širili in poglabljali partnerstva ter sodelovanje pri urejanju prostora.

Čeprav se je sredi leta iztekla naša skoraj šest let trajajoča vloga točke obveščanja programa URBACT smo v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor lahko nadaljevali z razvojem urbane politike pri nas. Sodelovali smo pri postavljanju okvira za vrednotenje trajnostnih urbanih strategij mestnih občin ter pri ozaveščanju glede uporabe finančnih instrumentov v urbanem razvoju.

Novi projekti in partnerstva

Še bolj kot poglabljanje obstoječih aktivnosti pa so leto zaznamovale novosti: začeli smo 17 novih projektov, sodelovali smo v 8 partnerskih prijavah projektov, od katerih smo razvoj 4 projektov tudi sami koordinirali. Izdali smo 3 nove publikacije v slovenščini in pripravili vsebino za 1 publikacijo v slovenščini in 1 v angleščini. Postavili smo 2 novi domači ter 2 novi mednarodni spletni strani.

Še posebej smo veseli novih partnerstev. Doma smo se povezali s partnerskimi nevladnimi organizacijami pri promociji pešačenja in kolesarjenja v šolo ter z akademsko sfero pri razvoju kolesarskega omrežja na ravni države. Vzpostavili smo nekaj zelo tvornih sodelovanj z občinami po Sloveniji, državi smo pomagali pri razvoju urbane politike. Rešitve za oživljanje praznih prostorov v mestih ter za sodelovanje beguncev pri oživljanju mest iščemo z mednarodnimi partnerji iz nevladne in javne sfere od Baltika do Balkana. Naši ekipi je nedavno dala mednarodni značaj mlada podjetnica iz Grčije, naš sodelavec pa je dvakrat po en mesec gostoval v Bologni in Budimpešti.

Kaj načrtujemo v 2016?

Tudi v novem letu nameravamo podpreti izvedbo urbanih sprehodov Jane’s Walk, ki bodo tokrat v znamenju jubilejev – 100. obletnica rojstva Jane Jacobs in 10. izvedba sprehodov po svetu. Ponovno se želimo pridružiti tudi izvedbi vrtičkarskega festivala Chelsea Fringe Ljubljana. Z obojim se bomo pridružili tudi programu Zelene prestolnice Evrope, nazivu, ki ga v prihajajočem letu nosi Ljubljana. Želimo si tudi nadaljevati in vsebinsko širiti sodelovanje z nevladnimi organizacijami v okviru Mreže za prostor in med drugim nasloviti probleme javnih površin v soseskah in oglaševanja v javnem prostoru.

Načrtujemo pa tudi nekatere novosti. Začetek šolskega leta v septembru bo zaznamovala kampanja za spodbujanje pešačenja in kolesarjenja v šolo. Želimo organizirati tudi niz pogovorov o javnem interesu v zvezi z urejanjem prostora. In ker bo v naslednjem letu minilo že 10 let od naše ustanovitve želimo opraviti tudi malo bolj temeljito inventuro našega delovanja in okoliščin, v katerih delujemo.

Načrtov in idej imamo še veliko, snujemo že nove projekte v okviru obstoječih ali novih partnerstev. A zavedamo se tudi omejitev. In to niso in ne smejo biti ograje in druge tehnične ovire, ampak predvsem čas, ki ga imamo na voljo, in ki si ga lahko privoščimo nameniti našemu delu. In tega je vedno premalo, pa čeprav bo imelo leto tokrat 366 dni.

IZBOR 2015

DOGODKI

Urbani sprehodi Jane’s Walk

Urbani sprehodi Jane’s walk so v petih letih postali stalna in močna akcija, ki jo samoiniciativno in samostojno izvajajo organizacije in posamezniki po vsej Sloveniji. Na IPoP-u poleg posameznih sprehodov, ki jih organiziramo sami, skrbimo predvsem za koordinacijo in komuniciranje dogodka pod skupno znamko na nacionalni ravni. Hojo po vsakdanjih poteh smo tako letos med 1. in 10. majem spodbujali na 22 urbanih sprehodih v 17 slovenskih mestih.

Chelsea Fringe Ljubljana

Po lanski uspešni premieri je v Ljubljani tudi letos v drugi polovici maja in prvi polovici junija potekal alternativni vrtičkarski festival Chelsea Fringe Ljubljana. Pri koordinaciji festivala smo ponovno stopili skupaj z entuziastično Zelemenjavo, dogodke pa so požrtvovalno prispevali najrazličnejše institucije, društva in posamezniki. Dogodek so podprli tudi Delovna skupina za urbano vrtnarjenje pri Mreži za prostor, BTC in Mestna občina Ljubljana, ki je sofinancirala posvet Vrtičkarstvo v zeleni prestolnici Evrope. S posvetom smo z gosti iz Zagreba, Dunaja, Skupnosti občin Slovenije in Ljubljane želeli osvetliti aktualnost urbanega vrtnarjenja in predstaviti različne pristope k urejanju te prakse.

PUBLIKACIJE

Prostori sodelovanja

Po lanski prvi ediciji Prostorov sodelovanja smo skupaj z uredniško ekipo letos izdali novo, v kateri smo popisali nove primere alternativnih praks na področju urejanja prostora. Publikacijo, ki je podprta s spletno stranjo prostorisodelovanja.si, smo predstavili na posvetu Skupnostne prakse v urejanju prostora: lokalne pobude in urbani razvoj. Na Fakulteti za arhitekturo se je 24. avgusta 2015 kljub poletnemu terminu zbralo lepo število ljudi. Na posvetu smo izpostavili potencial skupnostnih za urbani razvoj ter jih skozi primerjavo z Dunajem in Seulom postavili v globalni kontekst.

Začasna raba nepremičnin v javni lasti

V okviru Mreže za prostor smo izdali publikacijo Začasna raba nepremičnin v javni lasti. Publikacija je sestavljena iz analize zakonodajnega okvira v zvezi z začasno rabo nepremičnin v lasti države in občin ter študij primerov začasne rabe v občinah Ljubljana, Maribor, Izola, Zagorje ob Savi in Novo mesto. Priporočila za občine so lahko podlaga za spodbuditev dostopa do prostorov organizacijam, ki delujejo v javnem interesu, priporočila za nevladne organizacije pa orodje za pogovore z lastniki nepremičnin v javni lasti. V zadnjih letih so nekatere občine že podprle uporabo prostorov v začasno rabo, to prakso pa si bomo v prihodnje prizadevali uveljaviti tudi z oblikovanjem predlogov za spremembe predpisov.

Celovita urbana prenova

Ob koncu leta smo skupaj s prostoRož in s podporo Mestne občine Ljubljana izdali publikacijo Celovita urbana prenova: izkušnje iz ljubljanskih sosesk in priporočila za izvajalce. V publikaciji smo predstavili strategije celovite urbane prenove v Salzburgu, kjer se prenove lotevajo s povezovanjem lokalnih akterjev, in na Dunaju, kjer uporabljajo koncept lokalne pisarne za urbano prenovo. Izpostavili smo primer dobre prakse iz Ljubljane – pilotni projekt celovite urbane prenove stanovanjske soseske Savsko naselje, ki ga je na pobudo Mestne občine Ljubljana društvo prostoRož izvajalo z mnogimi sodelavci, partnerji in lokalnimi prebivalci v letih 2013 in 2014. Publikacijo smo zaokrožili s priporočili za izvajalce urbane prenove in napotki za mestne uprave. Upamo, da bo publikacija postala koristno orodje za nevladne organizacije, mestne občine in raziskovalce slovenskih urbanih območij.

PROJEKTI

Nove ideje za stare stavbe

Letos smo na IPoP-u začeli z delom na dveh novih mednarodnih projektih, v katerih nadgrajujemo svoja prizadevanja za začasno rabo in vključujoče urejanje prostora, eden od njih je New Ideas for Old Buildings. Projekt v okviru programa Evropa za državljane izvaja sedem majhnih in srednje velikih evropskih mest od Baltika do Balkana (Ajdovščina, Beograd, Liepaja, Maribor, Nikšić, Oberhausen in Pula), ki se srečujejo z ekonomskim in družbenim nazadovanjem in želijo najti učinkovite in demokratične rešitve za oživitev. Projekt z našo podporo vodi občina Ajdovščina, kjer so razvili že nekaj dobrih rešitev za prazne stavbe v javni lasti, na primer z oživitvijo in predelavo starih vojašnic v mladinski center, knjižnico, fakulteto, občinske pisarne in v številna športna igrišča. Do konca leta 2016 se bomo s partnerji srečali sedemkrat. Namen projekta je s pomočjo izmenjave dobrih praks in izkušenj razviti skupne usmeritve, kako s sodelovanjem javnosti bolje uporabljati nepremičnine v javni lasti.

Refugees for Co-creative Cities

Spomladi, ko begunska kriza kljub resnosti razmer še ni dosegla vse Evrope, smo skupaj s društvom Kitev iz Oberhausna in Univerzo Aalto iz Helsinkov na razpisu Advocate Europe predlagali projekt Refugees for Co-creative Cities, ki želi begunce vključiti v oživljanje zapuščenih prostorov v mestih. S partnerji se povezujemo s sorodnimi iniciativami po Evropi, raziskujemo različne prakse in razvijamo model, s katerim bi izkoristili potencial priseljencev za boljša mesta za vse.

Zdrav šolar

Aktivna pot v šolo je pomembna za zdravje, samostojnost in socialni razvoj otrok, saj zagotavlja minimalno količino fizične aktivnosti in spodbuja vzgojo o prometni varnosti ter trajnostnem razvoju. Program Zdrav šolar zato spodbuja aktivno pot v šolo ter si prizadeva za zdrav življenjski slog in samostojnost osnovnošolcev. Na izzive odgovarja s terenskimi aktivnostmi, informiranjem in ozaveščanjem. S terenskimi aktivnostmi bomo preizkušali možnosti za aktivni prihod v šolo v lokalnem okolju, potekale pa bodo v štirih mestih po Sloveniji: v Ljubljani, na Obali, v Novi Gorici in v Mariboru. Pri programu sodelujejo še Društvo Focus, Društvo Gekolina, Ljubljanska kolesarska mreža, Slovenska zveza za javno zdravje – SZOTK, Zavod Eko – Humanitatis, Studio 12 in Mariborska kolesarska mreža.

1 comment

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri