Nove ideje za stare stavbe – zagonski dogodek v Ajdovščini

Pretekli teden je Ajdovščina gostila srečanje partnerjev projekta Nove ideje za stare stavbe (New ideas for old buildings), ki poteka v okviru programa Evropa za državljane. Projekt se osredotoča na iskanje konkretnih rešitev za učinkovitejšo rabo nepremičnin v javni lasti v malih in srednje velikih evropskih mestih. Zagonski dogodek je na eni strani služil medsebojnemu spoznavanju partnerjev, na drugi pa iskanju konkretnih rešitev za Ajdovščino.

Poleg partnerskih aktivnosti je v torek, 29. septembra 2015, v Mladinskem centru in hostlu Ajdovščina potekal tudi mednarodni posvet, na katerem so se predstavili sodelujoči partnerji.

Udeležence posveta je najprej pozdravil župan Občine Ajdovščina Tadej Beočanin, ki je poudaril, da so v Ajdovščini ponosni na prenovo stavb, ki so jo že izvedli, da pa jih čaka še kar nekaj dela, zlasti v mestnem jedru.

Urban Jeriha je prestavil ozadje projekta in nakazal, katere cilje si želijo partnerji do konca projekta doseči. Marko Peterlin, ki je dogodek tudi povezoval, je predstavil prednosti začasne rabe prostora kot eno od rešitev oživljanja opuščenih stavb in zemljišč ter pravne možnosti o začasni rabi nepremičnin v javni lasti.

Tatjana Rajić iz nevladne organizacije Expeditio je predstavila črnogorske primere oživitve starih stavb z novimi idejami, ki so v glavnem omejeni na aktivnosti mladine. Povedala je tudi, da so zasebno vodene prenove, ki nimajo stika z lokalno skupnostjo, sicer koristne za stavbe, nimajo pa pomenljivega družbenega učinka.

Christoph Stark in Agnieszka Wnuczak iz društva Kitev v Oberhausnu sta predstavila domačo prenovo železniške postaje, zlasti stolpa, ki je bil v času parnih vlakov namenjen shranjevanju vode, potem pa dolgo zapuščen. S pomočjo donacij in prostovoljskega dela so ga obnovili, v njem pa deluje več ustvarjalcev.

Mestna občina Maribor je predstavitev domače prakse prepustila predstavnikoma Pekarne Sašu Reku in Ramizu Derliću. Gre za nekdanjo vojašnico, ki so jo v devetdesetih zasedli mladi ustvarjalci in alternativci. Občina jo je sicer že poskušala obnoviti in je to delno tudi storila, vendar pri načrtovanju posegov niso upoštevali mnenja uporabnikov, ki so se tovrstni prenovi uprli. Sedaj poskušajo s skupnimi močmi izvesti prenovo po meri uporabnikov tega alternativnega centra.

Dobrica Veselinović iz nevladne organizacije Ministarstvo prostora je udeležencem približal stanje v Beogradu. Predstavil je nekaj uspešnih posegov, s katerimi so uspeli oživiti opuščene kinodvorane, ki jih je v srbski prestolnici kar nekaj. Poleg kinodvoran v centru mesta je bil na mestnem obrobju zapuščen tudi velik kompleks, namenjen filmski produkciji, ki pa so ga sedaj zasedli kulturniki in deluje kot neodvisni kulturni center.

Predstavnica Občine Nikšić Jelena Vujović je predstavila uspešne projekte tega črnogorskega mesta, kjer so prostore nekdanjega kina uredili za potrebe lokalnega gledališča in z umetniškimi intervencijami oživili lokalno vojašnico. Ostaja pa še nekaj izzivov, kot so opuščene železniške postaje, domovi skupnosti in ogromen socialistični kompleks v centru mesta – Dom revolucije.

Jonas Büchel iz organizacije Urban Institute iz Rige je predstavil gibanje Free Riga, ki so ga mladi zagnali z željo, da bi iskalce prostorov povezali s praznimi prostori, ki jih je v Rigi ogromno. Praznih in zapuščenih prostorov je ogromno tudi v obmorskem mestu Liepaja, ki je prav tako partner v projektu. Mesto Liepaja je bilo v časih caristične Rusije veliko vojaško središče in pristanišče, zdaj pa je precej prazno. Od osamosvojitve se je drastično zmanjšalo tudi število prebivalcev, zato bo to zanimiv primer za iskanje rešitev na partnerskem srečanju naslednje leto.

Dušica Radojčič, predsednica Zelene Istre iz Pulja, je predstavila dva lokalna primera, pri enem gre za družbeno angažirano prenovo, pri drugem za željo po ugoditvi zasebnemu interesu. Rojc je primer uspešne oživitve zapuščenega vojaškega kompleksa, ki se je začel z zasedbo v devetdesetih, potem pa prerastel v projekt, podprt s strani občine. Zanimiv je tudi zaradi hibridnega načina upravljanja, ki zahteva stalno iskanje konsenza med uporabniki tega kulturnega centra in občino. Muzil na drugi strani je nedavno dvignil veliko prahu, saj ga je občina nameravala za 99 let dati v upravljanje zasebnemu investitorju za turistične namene. Zaradi izjemne lege in simboličnega pomena tega zelenega območja so se prebivalci uprli in sedaj zahtevajo njegovo rabo za javno dobro, kar prav sedaj začenjajo uresničevati.

Gostujoči projektni partner je StadtBauKultur NRW, ki s svojimi aktivnostmi pokriva območje Severnega Porenja – Vestfalije in si prizadeva za vključevanje javnosti v prenovo velikega števila praznih prostorov v tej nemški zvezni deželi. Hanna Hinrichs je povedala, da si posebej prizadevajo za boljši izkoristek praznih stanovanj. Spodbujajo k praksi, pri kateri iskalci stanovanj sami obnovijo t. i. junk property, stanovanja, ki so v tako slabem stanju, da z najemnino ni mogoče poplačati stroškov vzdrževanja, in se potem v njih naselijo.

Nazadnje je Ana Furlan prestavila še uspehe in izzive Ajdovščine, ki so jih partnerji tisti dan spoznali že z ogledi na terenu. Izjemno so ponosni na obnovljen del vojaškega kompleksa, v katerem je sedaj mladinski center in hostel, in bivšo šolo, medtem ko jih veliko dela še čaka, zlasti v starem mestnem jedru.

V razpravi, ki je sledila predstavitvam, so udeleženci poskušali ugotoviti, kaj so glavni problemi in potrebe Ajdovščine. Izpostavili so pomanjkanje stanovanj in zaposlitev za mlade, kar bi nedvomno doprineslo k privlačnosti mesta za življenje in ga sočasno oživilo. Poleg tega se bo morala občina strukturirano lotiti iskanja rešitev za večje prazne komplekse. Razprava je služila kot izhodišče za delavnico, na kateri so partnerji naslednji dan poskušali oblikovati predloge, kako naj Ajdovščina naprej postopa pri izrabi svojih starih stavb za nove vsebine.

Tokratni dogodek je bil prvi v nizu sedmih dogodkov, ki se bodo do julija 2017 zvrstili še v Pulju, Beogradu, Nikšiću, Oberhausnu, Liepaji in Mariboru. Naslednji dogodek bo že novembra 2015 v Nikšiću. Vabljeni!

Fotografije: IPoP (CC BY-NC 4.0)

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri