Dobrodošel vpogled v stanje prostora pri nas

Ministrstvo za okolje in prostor je prvič po letu 2001 pripravilo celovit pregled stanja v državi na področju urejanja prostora. V dokumentu z naslovom “Poročilo o prostorskem razvoju Slovenije” povzema ključne značilnosti in trende prostorskega razvoja v Sloveniji, nudi pregled izvajanja politike prostorskega razvoja v zadnjem desetletju in podaja priporočila za prenovo Strategije prostorskega razvoja Slovenije. V dokumentu, ki je trenutno v fazi osnutka, in glede katerega ministrstvo pričakuje pripombe in predloge do 12. junija 2015, najdemo vrsto zanimivih novih podatkov in kart, ki omogočajo svež vpogled v stanje prostora pri nas.

Spreminjanje prostora zaradi delovanja človeka imenujemo prostorski razvoj in je med drugim tudi posledica izvajanja različnih javnih politik. Poleg prostorske politike so to tudi npr. prometna, energetska, kmetijska ali socialna politika. Vpliv javnih politik na prostorski razvoj je lahko neposreden (npr. gradnja prometne infrastrukture) ali posreden (npr. ukrepi davčne politike) ter izveden namenoma ali slučajno.

Nepozidana stavbna zemljiščaSlika 1: Nepozidana stavbna zemljišča po občinah

Kot v uvodu poročila ugotavlja ministrstvo je za načrtovanje trajnostnega prostorskega razvoja ter za doseganje prostorskih in razvojnih ciljev na različnih ravneh upravljanja nujno dobro poznavanje stanja in razvojnih trendov v prostoru. Izboljšanje védenja o prostoru je tudi predpogoj za upoštevanje prostora in njegovih posebnih potencialov pri pripravi in izvedbi javnih politik.

Funkcije splošnega pomena po naseljihSlika 2: Storitve splošnega pomena po naseljih

Javne politike na različnih ravneh morajo v večji meri upoštevati lastnosti prostora in biti prostoru prilagojene, saj enaki ukrepi politik niso primerni in ne delujejo povsod. Stanje prostora je pomemben kazalnik blaginje in kakovosti bivanja prebivalstva. Stanje gospodarske javne infrastrukture, prometne infrastrukture, dostopnost do dejavnosti javnega pomena in storitev, dostopnost do zelenih površin, možnosti za rekreacijo in kakovostno preživljanje prostega časa ter dostopnost stanovanj so značilnosti prostora, ki vplivajo na kakovost bivanja in blaginjo prebivalcev ter učinkovitost in konkurenčnost nacionalnega gospodarstva.

Površine degradiranih območijSlika 3: Površine degradiranih območij po občinah

Kot opozarja ministrstvo je pričujoči dokument strokovna podlaga za prenovo Strategije prostorskega razvoja Slovenije, ki je temeljni strateški dokument države na področju prostora. Poročilo o stanju prostorskega razvoja je rezultat prizadevanja za vzpostavitev sistema spremljanja stanja prostorskega razvoja, ki je ena od ključnih aktivnosti Direktorata za prostor, graditev in stanovanja na ministrstvu, in ki je večinoma potekala v okviru transnacionalnega projekta Attract – SEE1 (Ocena privlačnosti območij v Jugovzhodni Evropi), katerega pobudnik je bilo ravno ministrstvo, in pri katerem je sodeloval tudi Inštitut za politike prostora. Poročilo je nastajalo skozi daljše obdobje, v njem pa so uporabljeni tudi razultati več strokovnih in raziskovalnih nalog.

Povezava na Poročilo o prostorskem razvoju Slovenije

Povezava na prenovo Strategije prostorskega razvoja Slovenije

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri