FI-compass – Raba sinergij in kombinacij podpore

Inštitut za politike prostora sodeluje pri pripravi metodološke vsebine za spletno platformo www.fi-compass.eu, ki nudi podporo pri implementaciji finančnih instrumentov v okviru Evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Cilj platforme je promovirati finančne instrumente in razširiti njihovo rabo v obdobju 2014–2020. Platformo razvijajo Sweco, t33, EPRC, Infeurope in Spatial Foresight v sodelovanju z Evropsko investicijsko banko…

ESI Funds – Študiji o implementaciji načela partnerstva in večnivojskega upravljanja ter okvira uspešnosti

V okviru konzorcija pod vodstvom Sweca pripravljamo študiji o implementaciji določb v zvezi z načelom partnerstva in večnivojskim upravljanjem ter okvirom uspešnosti med fazo programiranja evropskih strukturnih in investicijskih skladov (ESIS). Namen študije je razvoj baze podatkov o izvajanju zakonskih zahtev v zvezi z načelom partnerstva in večnivojskim upravljanjem ter okvirom uspešnosti v fazi programiranja. Ugotovitve…

Indijska pametna mesta

Od vseh barov na svetu … Ta zgodba se začne v baru. Ampak ne v katerem koli baru. Temveč v baru pod milim nebom na strehi supermoderne steklene zgradbe. To je bar z boksarskim ringom, v katerem najstniška tajska boksarja neusmiljeno udrihata drug po drugem, opite stranke pa ju spodbujajo ob razbijajoči rap glasbeni podlagi….

Javni uslužbenci proste reje

Javni uslužbenci so lahko inovativni. To je najpomembnejša lekcija projekta Innova.to. Če so javni uslužbenci in zaposleni v mestnih in občinskih upravah inovativni, se sodelovanje z občani močno izboljša, saj inovacije, ki jih predlagajo, ne predstavljajo tako velikega izziva obstoječim pravilom in strukturam odločanja.

Dobrodošel vpogled v stanje prostora pri nas

Ministrstvo za okolje in prostor je prvič po letu 2001 pripravilo celovit pregled stanja v državi na področju urejanja prostora. V dokumentu z naslovom “Poročilo o prostorskem razvoju Slovenije” povzema ključne značilnosti in trende prostorskega razvoja v Sloveniji, nudi pregled izvajanja politike prostorskega razvoja v zadnjem desetletju in podaja priporočila za prenovo Strategije prostorskega razvoja…

»Vedel sem, da ne bomo samo sedeli na konferenci in spali«

… vsi udeleženci so bili del procesa in to ustvarja neverjetno navdušenje. Po mnenju udeležencev Urbactov festival mest – čeprav se ga je udeležilo več kot 470 ljudi – ni bil običajna konferenca: vsak je bil avtor svoje učne poti. Lahko bi rekli, da je toliko različnih izkušenj, kot je bilo udeležencev. Tukaj je nekaj…

Nevladne organizacije, vsebinske mreže in njihov pomen za družbo

Konzorcij vsebinskih mrež nevladnih organizacij, pri katerem sodeluje tudi Mreža za prostor, vljudno vabi na nacionalno konferenco, ki je umeščena v čas pisanja nacionalne strategije za razvoj nevladnih organizacij in priprave morebitnih novih modelov financiranja vsebinskih mrež. Vsebinske mreže povezujejo nevladne organizacije (NVO) na različnih področjih, ki so za posameznike in družbo pomembne, kot take…

Pobuda za ureditev sistemskega financiranja okoljskih nevladnih organizacij

Pomembna vloga okoljskih nevladnih organizacij Nevladne organizacije in organizirana civilna družba ključno prispevajo k razvoju in uresničevanju demokracije in človekovih pravic. Z vključevanjem velikega števila posameznikov predstavljajo pomemben sestavni del participacije v odprti demokratični družbi. V procesu odločanja lahko bistveno prispevajo s svojim znanjem in neodvisno strokovnostjo. Na področju okolja so nevladne organizacije pomemben akter…

Okoljske nevladne organizacije se borijo za obstanek

Delovanje okoljskih nevladnih organizacij je zaradi neustreznih pogojev financiranja resno ogroženo. Kljub pomembni vlogi v družbi, veliki podpori in zaupanju javnosti, Slovenija ne skrbi za svoje okoljske organizacije, zato so se organizacije, združene v mrežo Plan B za Slovenijo odločile, da o svojem položaju spregovorijo na glas in so ob svetovnem dnevu okolja zatemnile spletne…

Inovativno učenje – Urbactov festival mest

Urbactov festival mest, ki se je odvijal med 6. in 8. majem v Rigi, si je prizadeval navdihniti urbane prihodnosti z inovativno izmenjavo in učenjem. Eden od ključnih ciljev programa URBACT je podpirati mesta in njihove zmogljivosti pri razvoju in implementaciji celostnih urbanih strategij in ukrepov. Dogodki, kot je Urbactov festival mest, so del širše…

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri