4 aktualna vprašanja evropskih mestnih politik

Izšla je še zadnja številka The URBACT Tribune v tem programskem obdobju, v okviru Urbacta II. V njej Urbactovi strokovnjaki in partnerji analizirajo štiri aktualne teme – zaposlovanje mladih, trajnostna urbana prenova, socialne inovacije in nove ekonomije – ki so trenutno najbolj vroče v evropskih mestih.

1.       Zaposlovanje mladih

V prvem tematskem sklopu Job Generation for a Jobless Generation izpostavljajo, da »morajo mesta predvsem angažirati delodajalce, oziroma tiste v podjetjih in organizacijah, ki odločajo o novih zaposlenih in že ali pa bi lahko zaposlili mlade ljudi.« Pravijo, da je pomembno izvedeti o njihovih potrebah. »Pogosto se namreč dogaja, da delodajalcem ne uspe najti želenega kadra, istočasno pa je veliko mladih brez zaposlitev. Neujemanja med veščinami, ki so iskane, in tistimi, ki so na voljo, je na lokalni ravni mogoče prepoznati in jih odpraviti

2.       Trajnostna urbana prenova


Drugi tematski sklop, ki se posveča okoljskim vprašanjem, povezanim z mesti, se imenuje Creating the Conditions for Successful Environmental Interventions. V mestih se namreč zgoščajo vse človekove aktivnosti, zato imajo velik vpliv na okolje in posledično tudi največji potencial za zmanjšanje vplivov. Avtorji pa ugotavljajo, da je za »uspešno trajnostno regeneracijo mest nujno tako vertikalno (prostorsko in administrativno) kot horizontalno (po političnih sektorjih) usklajevanje«. Na drugi strani pa poudarjajo, da »niti najboljše tehnične rešitve ne delujejo, če dolgoročno trajnostnemu ravnanju niso predani ljudje sami«.

3.       Socialne inovacije

V sklopu Social Innovation: What’s behind the City Scene? Predstavijo moč socialnih inovacij, ki »jih je mogoče uporabiti za učinkovito reševanje urbanih problemov z malo finančnega vložka in poudarku na vključevanju javnosti. Pri tem so nekatera mesta stopila še korak naprej od preprostih participacijskih procesov in vzpostavila še bolj dodelane pristope k sodelovanju z deležniki.« Kot dobre primere podrobneje predstavljajo Amersfoort in Barcelono.

4.       Spodbujanje lokalne ekonomije

Četrti tematski sklop Capturing Economic Opportunities: How Can Cities Carve Out New Growth Paths? analizira nove ekonomske pristope, s katerimi lahko mesta izboljšajo lokalno gospodarsko situacijo. »Lokalne ekonomske politike morajo izhajati iz lokalnih tradicij in priložnosti za rast, načrtovanje z ničle in zaupanje v univerzalne recepte za uspeh namreč ne deluje. Kako bo politika delovala je namreč odvisno od vrste faktorjev, kot so ekološka ozaveščenost lokalnih prebivalcev, prisotnost lokalnih zelenih pionirjev in kupna moč,« so zapisali avtorji o ekonomski politiki.

The URBACT Tribune je dostopna na tej povezavi.

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri