Bayonne: obnova zgodovinskih stavb s participacijo

Evropska stara mestna jedra odsevajo dolgo in pestro zgodovino celine. Njihova lepota privablja obiskovalce iz celega sveta, pri prebivalcih pa kulturna dediščina zbuja občutke ponosa. Toda življenje v zgodovinskem jedru je pogosto velik izziv: slabe bivanjske razmere, ki so dediščina preživelih konceptov urbanega prostora in arhitekture, pogosto trčijo ob želje prebivalcev po udobju. Potreba po trajnostnosti in energetski učinkovitosti pri prenovi predstavlja dodatni izziv, s katerim se je treba spopasti. Da bi se s tem izzivom spopadli, so se v francoskem mestu Bayonne povezali z evropskimi partnerji. Del te izkušnje je bilo vključevanje relevantnih deležnikov in skupno oblikovanje lokalnega akcijskega načrta. Za ta namen ustvarjena lokalna podporna skupina je hitro postala gonilnik mobilizacije prebivalcev in lokalnih organizacij okrog agende o energetski prenovi.

Na zahodni meji s Španijo se je Bayonne (46.000 prebivalcev) do konca 19. stoletja razvijal kot obrambna točka Francije. Na začetku 20. stoletja je mesto izgubilo svojo vojaško vlogo: obrambni zidovi so bili uničeni in mesto se je razvilo čez svoje srednjeveško obzidje. Toda nekdanje značilnosti so pustile močan pečat v urbanem tkivu zgodovinskega jedra. Območje je zaznamovano z visoko gostoto stanovanj, ki pogosto ne ustrezajo osnovnim stanovanjskim standardom: prostorom primanjkuje naravne svetlobe ali svežega zraka, zelo je hrupno, prostori ne ustrezajo pravilom požarne varnosti in tako naprej.

Vse to je med letoma 1960 in 1990 privedlo do velikega upada prebivalstva v starem mestnem jedru. Število prebivalcev v zgodovinskem jedru je leta 1990 padlo pod 5.000. Mnoge stavbe so se delno ali popolnoma izpraznile, nihče jih več ni vzdrževal in začele so propadati. Prebivalstvo, ki še živi v mestnem jedru, ima povečini nizke dohodke in nestalne zaposlitve.

Trajnostna obnova zgodovinskih stavb in istočasno zagotavljanje dobrih življenjskih pogojev za prebivalce je tako postalo ena osrednjih skrbi mestnega sveta. Občina je začela iskati priložnosti za energetsko obnovo zgodovinskih zgradb. Torej, kako na okolju prijazni način obnoviti stavbe, da bodo energetsko učinkovitejše in bolj trajnostne.

V Bayonnu prej niso imeli veliko izkušenj z evropskimi projekti, zato so se odločili, da storijo korak naprej in ta izziv raziščejo v okviru Urbacta, in tako so postali vodilni partner omrežja LINKS.

—————————————————————————————————————————————————————–

LINKS – nizka tehnologija evropskih starih mestnih središč kot ključ do učinkovitosti in trajnosti

Cilj projekta: združevanje tradicije in okoljskih značilnosti v trajnostna stanovanja za raznoliko prebivalstvo v osrčjih mest

Partnerji: Anderlecht v Belgiji, Kilkenny na Irskem, Brasov v Romuniji, Freiberg v Nemčiji, Bayonne v Franciji, Almeria v Španiji, Veria v Grčiji, Delft na Nizozemskem in Budrio v Italiji

Trajanje: julij 2010–februar 2013

Povezava do projekta: urbact.eu/links

—————————————————————————————————————————————————————–

Dodana vrednost partnerskega dela

Poleg sodelovanja s partnerji – tako na evropski ravni z mesti v projektu LINKS kot na lokalnem nivoju z vključevanjem širokega kroga deležnikov v lokalni podporni skupini – je Bayonnu uspelo narediti nekaj pomembnih korakov pri naslavljanju vprašanj v zvezi z prenovo zgodovinskega mestnega jedra.

V Bayonnu so na začetku projekta LINKS močno poudarjali tehnično dimenzijo, saj so želeli najti najboljše tehnične in trajnostne rešitve, ki bi izboljšale življenjske razmere prebivalcev mestnega jedra. Pri oblikovanju lokalne podporne skupine so spodbujali celostni pristop k problemom in jo razdelili na tri podskupine: družbeno, ekonomsko in okoljsko. Občina je uspela zbrati predstavnike oddelka, zadolženega za lokalno agendo 21, lokalno organizacijo, ki informira o energetski učinkovitosti (Espace Energie Info), nacionalno agencijo za izboljšanje stanovanjskih razmer (ANAH), nacionalno združenje umetniških in zgodovinskih mest, obrtniško zbornico, the Caisse des Dépôts et Consignations  – državno banko, ki podpira lokalni razvoj, kot tudi mnogo lokalnih združenj in mrež akterjev iz gradbenega sektorja.

V zvezi z začetno fazo se Marion Thenet, podpredsednica mreže podjetij s področja okolja in članica lokalne podporne skupine spominja: »Problem naše lokalne podporne skupine na začetku je bil, da nismo točno vedeli, kaj so naši cilji, kaj konkretno želimo narediti. Dobili smo se in razpravljali, toda nismo si uspeli predstavljati, kaj bodo izidi in končni rezultati projekta.«

V tistem času so v Bayonnu in pri vseh projektnih partnerjih pripravljali izhodiščno študijo, ki predstavlja prvi korak Urbactove metode. Izhodiščna študija se pripravi na začetku projekta, da se razjasni, kakšno je stanje stvari v zvezi z izzivom, ki se ga omrežje loteva, kakšno je znanje o tej temi kot tudi kakšne so glede na to temo razlike med partnerji.

Partnerji so si na začetku izmenjali obstoječe znanje, študije in prakse itd. na temo energetske obnove. Zelo pomembna prelomnica za pristop k politiki v Bayonnu je bil trenutek, ko je ekipa ugotovila, da niso več razvijali tehničnih rešitev za energetsko prenovo zgodovinskega mestnega jedra, temveč so morali znanje, dostopno na evropski ravni, umestiti v svoje lokalne politike.

Takrat je političarka, aktivna v projektu LINKS, Martine Bisauta, mestna svetnica za trajnostni razvoj in participacijo, tako opisala delo Bayonna v projektu LINKS: »Obnova stavb je pomembna, toda prebivalci so na prvem mestu.« Energetska obnova in gradnja na prihodnost pripravljenega zgodovinskega jedra sta bili visoko na občinski agendi. Toda, tako prebivalci kot strokovnjaki so o tem vedeli bolj malo. Potrebno jih je bilo informirati!

Frédérique Calvanus , vodja projekta LINKS na občini Bayonne in koordinatorka lokalne podporne skupine, je tako razložila to spremembo: »LINKS ni več iskal najboljših tehničnih rešitev za energetsko obnovo, ampak je moral o teh rešitvah samo še obvestiti vse deležnike – strokovnjake za obnovo, stanovanjske inženirje znotraj občine in prebivalce mestnega jedra. Takrat je bil izziv lokalne podporne skupine, kako to storiti na zanimiv in inovativen način.«

Lokalna podporna skupina aktivira prebivalce in gradbeni sektor

Konkretne ideje in primere, kako informirati in vključiti deležnike, je ponudila Urbactova poletna univerza za lokalne podporne skupine, ki je avgusta 2011 potekala v Krakovu. Za predstavnike Bayonna je bila to pomembna izobraževalna izkušnja in sprožilec za iskanje novih rešitev za stare probleme. Frédérique Calvanus, vodja omrežja se je počutila kompetentno preizkusiti stvari, ki jih prej še ni, in delovati drugače. »Za kariero v javni administraciji je dogodek, kot je Urbactova poletna univerza, zelo osvežilen.«

Sledila je serija pilotnih ukrepov, ki so bili namenjeni izobraževanju in informiranju o pristopih in tehnikah energetske prenove. V izobraževanja pa so vključili različne kategorije deležnikov. Potem ko so te ukrepe uspešno preizkusili, so jih vključili v svoj lokalni akcijski načrt. Po mnenju Marion Thenet je bil to ključ do uspeha lokalne podporne skupine: »Sodelovala sem v podobnih skupinah, kjer je bilo veliko čvekanja, toda nič se ni zgodilo. Odločila sem se aktivno sodelovati v lokalni podporni skupini v Bayonnu, ker smo na inovativen in privlačen način počeli konkretne stvari za skupnost. In delovalo je!«

Lokalna podporna skupina je pilotne ukrepe nato usmerila navzven, tako da so dosegli prebivalce in različne akterje v verigi energetske prenove. Organizirali so tematske kavarne v »butikih kulturne dediščine«, centrih, kjer so prebivalcem ponudili vse tehnične informacije o obnovi zgodovinskih zgradb. Da bi naslovili ponudnike energetske obnove, so povabili obrtnike, ki so predstavili prednosti takega pristopa k prenovi. Lokalna podporna skupina je za obrtnike in delavce v gradbenem sektorju zgoščene delavnice organizirala zgodaj zjutraj, preden se odpravijo v službo. Izkušeni strokovnjaki so glede na temo posamezne kavarne predstavljali posamezne tehnike in materiale.

Kot ovira pri okolju prijazni energetski obnovi se je pokazalo tudi pomanjkanje posebnega usposabljanja. Lokalna podporna skupina je zato organizirala vrsto seminarjev, ki so kombinirali teoretska znanja in konkretne, oprijemljive primere. Na tak način je občina strokovnjake gradbenega sektorja ozavestila o dodani vrednosti usposabljanja in istočasno uspela doseči deležnike, ki so sicer težko dosegljivi. Vse te iniciative so zaživele na podlagi nove partnerske dinamike, ki se je razvila v lokalni podporni skupini in je gradila na izkušnjah, znanju in spretnostih članov.

Lokalna podporna skupina je postala neke vrste živi laboratorij. Nicolas Duvallet, predstavnik Espace Info Energie v lokalni podporni skupini, je sodelovalno dimenzijo označil kot ključno dodano vrednost Urbactove izkušnje: »Institucija, za katero delam, stori veliko za informiranje splošne javnosti na področju energetske učinkovitosti in trajnostnega življenja. Skozi lokalno podporno skupino sem spoznal dodano vrednost partnerstva, sodelovanja za višje cilje. Prej smo delali vsak zase, sedaj pa sodelujemo in delamo bolje, informiramo več ljudi in uspemo doseči nove kategorije deležnikov!« Marion Thenet posebej ceni pilotni pristop: »Podporna skupina v Bayonnu je uspela najti nov in inovativni način za komuniciranje z javnostjo. Organizirali smo več dogodkov, saj so imele pilotne iniciative zelo dobre rezultate. Naš prvi »dan pozitivne energije« je kljub močnemu dežju in splošni nezainteresiranosti javnosti za energetsko učinkovitost pritegnil veliko ljudi. Z ukrepi, ki smo jih izvedli s pomočjo omrežja LINKS, je Bayonnu uspelo ta trend obrniti!«

Mreženje je prineslo oprijemljive rezultate

Kot rezultat izkušnje LINKS je Bayonne pripravil akcijski načrt za energetsko prenovo zgodovinskega jedra, ki je usklajena s potrebami ključnih deležnikov. Pilotni ukrepi so bili celo testirani in izboljšani, preden so bili vključeni v akcijski načrt. Z vključevanjem javnosti in uporabnikov z ukrepi lokalne podporne skupine je Bayonne sedaj prepoznan kot vodilna občina na tem področju. Marion Thenet meni: »Vključitev v projekt LINKS je močno spremenila razmišljanje občine. Skozi ta projekt so sporočili, da želijo sodelovati s prebivalci, delati za njih in izvajali konkretne in pozitivne ukrepe.« Sodelovanje v evropskem projektu je torej spremenilo delovanje ekipe na občini. Sodelovanje partnerjev v širši skupini deležnikov je omogočilo transparenten, odprt in participativen pristop: »Občina je za evropski projekt razdrobila svoje aktivnosti. Razširili smo svoje aktivnosti na področju energetske prenove – izvajali smo ukrepe, ki niso neposredno povezani z institucionalnimi kompetencami občine, na primer usposabljanja, spodbujanje participacije,« pravi Frédérique. To je obrodilo sadove tudi za druge projekte!

Ne tako dolgo nazaj je bila raba javnega prostora v mestnem jedru za občino zelo delikatna tema z različnimi, celo nasprotnimi mnenji med samimi občinskimi sektorji. Z uporabo Urbactovih metod, s participativnim pristopom in sodelovanjem, so pripravili okroglo mizo na to temo. »Začeli smo s tem, da smo rekli, da ni nobeno mnenje napačno,« razlaga Frédérique. Nato je občina po Urbactovi metodi naročila dva zunanja eksperta (arhitekta in sociologa), ki sta pripravila izhodiščno študijo. Tako so lahko vsi sektorji izhajali iz skupnih izhodišč in bolje ocenili svoje pozicije. Začeli so sodelovati, da bi skupaj zgradili celostni pristop k temi, tako v smislu analize (uporaba in prisvajanje javnega prostora) kot tudi projektov (katere projekte zagnati, da bi spodbudili in vključili prebivalce).

Primer Bayonna dokazuje, da imajo lahko vsi člani lokalnih podpornih skupin koristi: povečajo svoje mreže in se naučijo delovati partnersko, istočasno pa sodelujejo pri konkretnih ukrepih in prispevajo k ugledu svoje institucije. Poleg tega je bil lokalni akcijski načrt delno uresničen s pomočjo občinskih sredstev.

Z vključitvijo v Urbact je Bayonne sprejel velik izziv: voditi omrežje evropskih mest, da bi izboljšal kakovost življenja v starih središčih in ustvarili udobna in trajnostna stanovanja. Po poti so ne samo popolnoma preoblikovali projekt, temveč ustvarili tudi participativno dinamiko med lokalnimi deležniki. Na tej izkušnji lahko Bayonne sedaj gradi in se stalno napreduje.

Povezava do originalnega članka

URBACT NOVICE – URBACT_maj 2014

Več:

Rezultati omrežja LINKS – Urbactova spletna stran

Bayonne – Urbactova spletna stran

LINKS podstran – Urbactova spletna stran

Bayonne LPS  – projektni dokument

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri