Razvoj delovne sile osredotočen na potrebe po veščinah

Projekt ESIMeC je združil 8 srednje velikih evropskih mest, ki so hotela odgovoriti na vprašanja, s katerimi se soočajo v času recesije na področju trga dela in gospodarskega razvoja. Že na samem začetku so se poslužili pristopa, ki v središče projekta postavlja ljudi. Raziskovali so, kako lahko srednje velika mesta ustvarjajo nove zaposlitvene možnosti, pripravijo delovno silo na vstop na trg in naslavljajo neujemanja med ponudbo dela in povpraševanjem po delavcih.

V treh letih skupnih aktivnosti so razvili serijo orodij in instrumentov za učinkovitejši razvoj delovne sile, usmerjen k povpraševanju v kontekstu trajnostne gospodarske obnove in rasti v srednje velikih mestih. Ugotovitve nadnacionalnih dogodkov so spremenili v orodja in recepte za uspeh, da bi mestnim strokovnjakom pomagali razumeti sestavine in potrebščine, z uporabo katerih lahko pripomorejo k okrevanju gospodarstva z veliko novimi delovnimi mesti.

Zaključki ESIMeCa in priporočila za politike

Partnerji projekta ESIMeC so identificirali številne pristope, ki jim lahko pri ustvarjanju zaposlitev sledijo vsa srednje velika mesta. Za začetek je pomembno razumeti potrebe delodajalcev in stanje na trgu dela v lokalnem okolju. ESIMeC je za ta namen zagnal orodje za prepoznavanje veščin, ki mestom pomaga pri uporabi kvantitativnih in kvalitativnih metodologij za razumevanje veščin, po katerih povprašujejo delodajalci. V naslednjem koraku so se posvečali razvoju podjetniškega okolja z uporabo obstoječih strokovnih znanj med partnerji.

Druge dobre prakse, ki so jih identificirali partnerji, so se nanašale na razvoj in uresničevanje sistemskega pristopa k zaposlovanju in gospodarskemu razvoju, na primere strukturiranih, a fleksibilnih strateških partnerstev in na zunanje izvajanje kot sredstvo za vključevanje celostnih storitev in krepitev povezav z lokalnimi podjetji, če jih imenujemo samo nekaj. Nenazadnje se je ESIMeC osredotočil tudi na učinkovitejše črpanje sredstev iz evropskih strukturnih skladov, saj so v zaključkih projekta podali predloge o strateškem pozicioniranju in načine, kako lahko srednje velika mesta izkoristijo sredstva, ki so na voljo.

Kaj se kuha? ESIMeCova kuharica – recepti za razvoj delovne sile za gospodarsko okrevanje

Na podlagi skupnih raziskav osmih ključnih področij razvoja delovne sile so partnerji pripravili komplet specifičnih uporabnih pristopov ali “receptov za uspeh”, ki jih lahko druga mesta preizkusijo. Osem tem se lepo pokriva z vodilno pobudo Evrope 2020 – Program za nova znanja in spretnosti in nova delovna mesta in kasnejšim Sveženjem ukrepov za zaposlovanje (april 2012). Mesta, ki iščejo načine, kako aktivirati človeški potencial skozi zaposlitve in veščine, bodo še posebej cenila recepte iz ESIMeCove kuharice:

Recept 1: Učinkovito partnerstvo

Recept 2: Sodelovanje občine, univerze in podjetij za razvoj delovne sile

Recept 3: Zelena rast in zelene zaposlitve

Recept 4: Priprava mladih na svet dela

Recept 5: Marinada za destinacijski marketing

Recept 6: Kulturna in kreativna rast in službe

Recept 7: Celostni pristopi h gospodarskemu razvoju in razvoju delovne sile

Recept 8: Ocena veščin na mestni ravni

Naslednji koraki

Vključujoč 5 začetnih partnerjev je bil ESIMeC izbran za pilotno omrežje za uresničevanje lokalnih akcijskih načrtov. Basingstoke (Velika Britanija) kot vodilni partner bo skupaj z Bistrito (Romunija), Sabadellom (Španija), Gälvejem (Švedska) and Innovo (Madžarska) sodeloval v nadaljnjem raziskovanju, kako optimizirati implementacijo s pregledom doseženega napredka, identificiranjem ključnih izzivov in izmenjavo primerov dobre prakse. ESIMeC in drugi dve omrežji bo Urbact vseskozi spremljal s končnim ciljem razvoja specifičnih veščin za mestne strokovnjake, ki ga zahteva implementacija celostnih akcijskih načrtov.

 

Več

Rezulati ESIMeC  – Urbactov spletna stran

URBACT razglasil nova pilotna omrežja – Spletna stran IPoP

1 comment

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri