Stolp, most, trg

Te dni v javnosti odmevata ideji dveh županov o izgradnji stolpov. Na dveh skrajnih koncih države, v Lendavi in Kopru, želita župana še letos zgraditi stolp, fizično strukturo, ki bo postala nova zanimivost, in pritegnila številne obiskovalce.

Želja pustiti pečat županovanja v podobi kraja ni nič nenavadnega. V čem je torej problem? Županske volitve so tradicionalno polne obljub o novih gradnjah in infrastrukturi. In vendar je med gradnjo nove komunalne infrastrukture, prenovo šole in gradnjo stolpa, precejšnja razlika. Gradnja stolpa ni stvar nuje, funkcionalnih potreb ampak vprašanje možnega.

Ko mediji poročajo o kritičnih odzivih strokovnjakov in stroških gradnje, ki skrbijo prebivalce kar povprek pozabijo izpostaviti pomen načrtovanja teh novih zgradb v prostoru. Preden se spustimo v prerekanje o bizarnosti obeh idej, o veliki nevarnosti, da bosta dolgoročno degradirala krajino oziroma podobo kraja, je dobro namero o gradnji pogledati v luči načrtovanja, občinskega razvoja in gradnje v prostoru.

Načrtovanje je tisto, ki idejo o katerikoli gradnji umesti v kontekst in legitimizira. Zato je ob tej priliki treba opozoriti na vidik dolgoročnega načrtovanja razvoja občin. Ker gre očitno za projekta, ki sta za občino in lahko tudi za širšo regijo pomembna in bosta imela pomembne vplive na širši prostor, bi pričakovali, da sta že zdavnaj uvrščena v vse pomembne strateške razvojne dokumente občine in razvojne regije. Tako bi tudi pričakovali, da bodo vprašanja o njegovem pomenu za razvoj, ekonomski upravičenosti, umeščenosti v prostor in morebitnih pomembnejših vplivih na okolje že razčiščena v občinskem prostorskem načrtu oz. veljavnem prostorskem aktu občine za to območje, kot tudi v morebitnih drugih razvojnih dokumentih občine in regije. Temu so taki dokumenti namenjeni. Če so ta vprašanja razčiščena, potem so razpredanja o stolpu komaj kaj več od gostilniškega čveka. Če pa niso, pa razpisi za sredstva EU oz. za izdelavo načrtov niso primeren trenutek za njihovo razčiščevanje. V takih okoliščinah namreč taki projekt ne bi smeli imeti nobenih realnih možnosti za uspeh na razpisu oz. za črpanje občinskih sredstev.

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri