Stroka zahteva spoštovanje izhodišč za prenovo prostorske in gradbene zakonodaje

Včeraj je skupina Odgovorno do prostora! pozvala predsednico vlade naj odločno zahteva od svojih ministrov, da spoštujejo Izhodišča za normativne spremembe urejanja prostora in graditve objektov, ki jih je vlada sprejela na seji, 14. novembra 2013. Izhodišča predstavljajo osnovo za celovito sistemsko prenovo krovne, pa tudi sektorske zakonodaje s področja urejanja prostora in graditve objektov. Namen prenove pa je z besedami vlade: »vzpostavitev bolj preglednega in učinkovitega delovanja in upravljanja vseh organizacij, procesov in vsebin na področju prostorskega načrtovanja, gradbenih dovoljenj, zemljiške politike itd.« Hkrati je skupina tudi pozvala ministra za kmetijstvo, da umakne sporni člen o gradnji na kmetijskih zemljiščih iz predloga zakona o kmetijskih zemljiščih.

Stroka že dalj časa, tako kot tudi sedanja vlada v Izhodiščih, opozarja, da je priprava novih zakonskih rešitev lahko učinkovita zgolj in samo, če bodo spremenjeni načini delovanja in procesov v urejanju prostora in graditvi objektov. To med drugim pomeni, da je treba prekiniti prakso resorjev, da si ločeno predpisujejo zakonske okvire prostorskega razvoja in bistveno več napora vložiti v usklajevanje in dogovarjanje o razvoju v prostoru. Konkretno to pomeni, da ni prav, da v državi obstaja ločen zakon o načrtovanju državnih posegov v prostor, ali da zakon o kmetijskih zemljiščih določa pogoje gradnje na kmetijskih zemljiščih drugače kot to določa zakon, ki vodi urejanje prostora. Stroka je doseženo soglasje o izhodiščih za spremembe prostorskega normativnega okvira povzela v dokumentu Prostor za ZGOdbo.

V nasprotju z Izhodišči in očitnim spoznanjem, da je sistem urejanja prostora v Sloveniji danes prenormiran in zato skrajno upočasnjen tudi zaradi številnih sektorskih zakonskih rešitev, se, medtem ko teče delo na novih zakonskih rešitvah, ministrstva še vedno ukvarjajo s pisanjem izrazito selektivnih rešitev za dosego posameznih interesov v prostoru. Konkretno trenutno vsaj ministrstvi za kmetijstvo in prostor.

Januarja je v organizaciji Direktorata za prostor steklo delo devetih delovnih skupin, ki pripravljajo napovedane spremembe zakonodaje s področja urejanja prostora in graditve objektov. V proces so aktivno vključeni tudi predstavniki občin, gospodarske in obrtne zbornice, strokovnih zbornic, društev, izobraževalnih organizacij. Medtem, ko teče delo na novih sistemskih rešitvah, se na ministrstvih pripravljajo posebne zakonske rešitve, ki v prostoru uveljavljajo posamezne interese resorjev.

Konkretno ministrstvo za kmetijstvo v predlogu zakona o spremembah zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-E) z določilom 3.e člena omogoča gradnjo enostavnih objektov na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namembnosti. Ministrstvo za prostor pa naj bi v medresorsko usklajevanje posredovalo zakon o legalizaciji nedovoljenih gradenj, o katerem stroka in javnost sploh še nič ne vesta. Ministrstvi s tem kršita načela celovitosti, transparentnosti in objektivnosti ter enakosti pred zakonom v postopkih prostorskega načrtovanja in načelo uveljavljanja javnega interesa za skladno urejen prostor, ki so povzeta tudi v Izhodiščih vlade.

Partnerstvo Odgovorno do prostora! ostro nasprotuje takemu načinu delovanja in pričakuje, da bo minister za kmetijstvo sporni člen umaknil iz zakonskega predloga in da bo minister za prostor poskrbel, da se rešitve za legalizacijo ustrezno vgradi v nov prostorski zakon. Od predsednice vlade pa stroka pričakuje, da se bo javno zavzela za spoštovanje Izhodišč in zahtevala od svojih ministrov, da jim sledijo, sodelujejo v medresorski delovni skupini in uskladijo zakonske rešitve v duhu pričakovane racionalizacije, preglednosti in večje učinkovitosti sistema.

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri